ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / RURAL TOURISM
ΚωδικόςΝ103Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001823

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣErasmus111

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600195349
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ένας/Μια γεωπόνος με επιστημονικό προσανατολισμό/λατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί την αλλαγές του αγροτικού χώρου και την μετάβαση από έναν χώρο αποκλειστικά γεωργικής παραγωγής σε έναν πολυλειτουργικό χώρο με την ανάδειξη και άλλων δραστηριοτήτων/υπηρεσιών όπως ο αγροτικός τουρισμός. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος και με την ολοκληρωση του μαθήματος θα μπορούν να: 1. κατανοήσουν τη φιλοσοφία του Τουρισμού Υπαίθρου (Αγροτικού Τουρισμού) και ειδικότερα του Αγροτουρισμού ως μορφή πολυδραστηριότητας δηλαδή τους θεωρητικούς άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται αυτή η οικονομική δραστηριότητα στην ύπαιθρο 2. κατανοήσουν το ρόλο του αγροτικού τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών της υπαίθρου 3. να εξοικειωθούν με τον ρόλο τους ως μελετητές και στελέχη οργάνωσης αγροτουριστικών μονάδων/σχεδιάσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο μιας αγροτουριστικής μονάδας 4. να καλλιεργήσουν δεξιότητες στην εκτίμηση-εφαρμογή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων τμηματοποίσης της αγοράς 5. να εντοπίζουν και αξιολογούν τοπικού πόρους για την ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού σε μια αγροτική περιοχή 6. να κατανοήσουν τα ζητήματα ποιότητας της εμπειρίας αναψυχής σε έναν αγροτουριστικό προορισμό, σε μια αγροτουριστική επιχείρηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο αγροτικός τουρισμός αποτελεί βασικό μέσο για τις αγροτικές περιοχές προκειμένου να αποκτήσουν εισοδήματα και να εξασφαλίσουν όρους ποιοτικής διαβίωσης. Συμβάλει στην αναγέννηση του αγροτικού χώρου και στην εξάλειψη της ερήμωσής του δημιουργώντας υποδομές, θέσεις εργασίας στους νέους. Μπορεί άμεσα και έμμεσα να δημιουργήσει και να διατηρήσει θέσεις εργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, η φιλοξενία κ.ά. Επίσης έχει σημαντικά οφέλη για την αγροτική οικογένεια και τη γεωργία καθώς αποτελεί έναν κανάλι προώθησης των γεωργικών προιόντων (πρωτογενή και μεταποιημένα προιόντα διατροφής αλλά και χειροτεχνίας). Δημιουργεί συμπληρωματικά εισοδήματα, μέσα από την πολυδραστηριότητα, για όλα τα μέλη (και ειδικότερα για τη γυναίκα της υπαίθρου συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική της ενσωμάτωση). Στο πλαίσιο της «ενδογενούς ανάπτυξης», ο αγροτικός τουρισμός κινητοποιεί τους τοπικούς φυσικούς και ανθρώπινους πόρους προς την ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών. Πέρα όμως από τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει ο αγροτικός τουρισμός, για τις αγροτικές περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται, εμφανίζει θετικές επιδράσεις και στις κοινωνικές σχέσεις πόλης –υπαίθρου, στην κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών της υπαίθρου, στις συνέργιες, συνάδει στην αποκόμιση εμπειριών για τον τουρίστα, στην αναζήτηση της αυθεντικότητας και του ιδανικού στην αναψυχή. Καθώς στηρίζεται σε μια άλλη φιλοσοφία ανάπτυξης του τουρισμού (εναλλακτικό μοντέλο) προωθεί την ηθική κατανάλωση, την περιβαλλοντικήενσυναίσθηση, τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον (λόγω μικρού μεγέθους και σεβασμού της φέρουσας ικανότητας) ενώ μέσα από τον αγροτουρισμό το φυσικό τοπίο, μνημεία της φύσης, προστευόμενες περιοχές κλπ ενσωματώνονται αρμονικά στο προσφερόμενο τουριστικό προιόν. Ειδικότερα στο μάθημα εξετάζονται τα ακόλουθα: Α μέρος-θεωρητικό : Εξέλιξη και σημασία (οικονομική-κοινωνική-περιβαλλοντική) του Αγροτουρισμού Εννοιολογικό περιεχόμενο Αγροτουρισμού, αγροτουριστικού προϊόντος, αγροτουριστικής επιχείρησης Κίνητρα και τυπολογίες αγρο-τουριστών: ψυχογραφία και τμηματοποίηση Πολιτικές ανάπτυξης, θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακά εργαλεία χρηματοδότησης -Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα Το αγροτικό ιδεώδες και το «βλέμμα» του τουρίστα, μάρκετινγκ αγροτουριστικού προορισμού Η προσφορά συναντά τη ζήτηση (κύκλος ζωής προορισμού & προιόντος) Κοινωνική ενσωμάτωση και έμφυλες διαστάσεις στον αγροτουρισμό. Σύνδεση αγροτουρισμού με άλλες μορφές τουρισμού στην ύπαιθρο: ο ρόλος των τοπικών προιόντων-γαστρονομίας στην εμπειρία του αγροτουρισμού Συνέργιες και Δικτύωση αγροτουριστικών επιχειρήσεων - προορισμών. Αγροτουρισμός και πρότυπα ποιότητας. Β’ Μέρος-Εργαστηριακό: Εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών με τη βοήθεια ασκήσεων, πρακτικών-εφαρμογών 1. Ασκήσεις εμπέδωσης των εννοιών: 2. Ανάλυση του Εθνικού Νομοθετικού πλαισίου για τον Αγροτουρισμό 3. Εργαστήριο για την ποιότητα στον αγροτουρισμό: από τη θεωρία στην πράξη
Λέξεις Κλειδιά
αγροτουρισμός, ποιότητα, αγροτικό ιδεώδες, πολυλειτουργικό αγρόκτημα, κίνητρα, δίκτυα, γαστρονομία, φύλο, ψυχογραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση διαφανειών MS Power Point, videos, web site εργαστηρίου http://rural-lab.agro.auth.gr/344e.htm για ανακοινώσεις, οδηγίες κλπ & https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=4418
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια6
Εργαστηριακή Άσκηση42
Άσκηση Πεδίου3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων4
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
20% βαθμός εργαστηρίου, 40% γραπτές/προφορικές εξετάσεις & 40% εκπόνηση μιας ατομικής και μιας ομαδικής εργασίας οι οποίες διανέμονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Παρταλίδου, Μ. (2017). Τουρισμός και “αγροτικό ιδεώδες”: μύθος ή πραγματικότητα; Πρότυπα ποιότητας και αξίες γύρω από τον αγροτικό τουρισμό. Στο Τσάρτας, Π. Και Λύτρας, Π. (επιμ.) Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων. Σειρά: Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών. Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα. σελ. 423-429. 2. Παρταλίδου, Μ. (2005). Η προτυποποίηση ως παράγοντας ανάπτυξης και προώθησης του Αγροτικού Τουρισμού. Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15149 3. Partalidou M. & Koutsou S. (2012). Locally and Socially Embedded Tourism Clusters in Rural Greece. TOURISMOS, An International multidisciplinary Journal of Tourism, 7:1, 99-116. 4. Koutsou S., Notta O., Samathrakis V. & Partalidou M. (2009). Women’s Entrepreneurship and Rural Tourism in Greece: Private Enterprises and Cooperatives. South European Society and Politics, 14: 2, 191-209. 5. Partalidou M. & Iakovidou O. (2008). Crafting a Policy Framework of Indicators and Quality Standards for Rural Tourism Management. International Journal of Tourism Policy, 1:4, 353-367. [ 6. Iakovidou O., Koutsouris A. & Partalidou M. (2002). The development of Rural Tourism in Greece, through the initiative LEADER II: The case of Northern and Central Chalkidiki. NEW MEDIT:Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, I:4, 32- 38. 7.Παρταλίδου Μ. & Ιακωβίδου Ό. (2002). Η ποιότητα ως προϋπόθεση ανάπτυξης του Αγροτικού Τουρισμού. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108-109, Β’-Γ’, 325-345. 8. Partalidou M. & Iakovidou O., (2008). Safeguarding Rural Tourism Experience. Do different quality norms exist? In Proceedings of the 4th International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, eds. A. Raschi and S. Trampetti, Pisa, Italy ISBN9788879704083 (pp.193-197). 9. Παρταλίδου, Μ. και Ιακωβίδου, Ο. (2007). Αγροτουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα. Νέες τάσεις πέρα από τις ακτές και τον μαζικό τουρισμό στo Επιμ. Ιακωβίδου Ο., Μεσογειακός Τουρισμός πέρα από τις ακτές: νέες τάσεις στον τουρισμό και κοινωνική οργάνωση του χώρου, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN 978-960-456-053-0 (σελ.343-367). 10. Παρταλίδου, Μ. και Κουτσού, Σ. (2006). Συμπληρωματικές Δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στο Επιμ.: Καρυπίδης Φ., Αγγελόπουλος, Σ. και Νόττα, Ο. Το μέλλον των αγροτικών περιοχών: πορεία προς την ανάπτυξη, Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΖΗΤΗ (σελ.67-77). 11. Ιακωβίδου, Ο. και Παρταλίδου, Μ. (2001). Αγροτικός Τουρισμός και Βιολογικά Προϊόντα στο Επιμ.: Μπατζιάλη Δ., Πολυχρονίδη Μ. και Γαλανοπούλου Σ. Βιολογική Γεωργία- Φυτική και Ζωική Παραγωγή, Βόλος, Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δίκτυο Βιολογικής Γεωργίας (σελ.154-159).
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021