ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT
ΚωδικόςΝ121Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001841

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600195364
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ένας/Μια γεωπόνος με επιστημονικό προσανατολισμό/κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται παγκόσμια αλλά να μπορεί να σχεδιάζει και να δρα τοπικά. Το μάθημα αφορά στην κατανόηση της φιλοσοφίας της Τοπικής-Κοινοτικής Ανάπτυξης στον Αγροτικό Χώρο. Ειδικότερα διαπραγματεύεται τις προσπάθειες ομάδων σε μια κοινότητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας που βασίζονται στις δικές του δυνάμεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να: 1. κατανοήσουν την έννοια της τοπικής-κοινοτικής (από κάτω προς τα πάνω) ανάπτυξης και την έννοια των Κοινών (commons) 2. μάθουν τεχνικές/στρατηγικές με τις οποίες θα επέλθει η κοινωνική αλλαγή σε κάθε τοπική κοινωνία 3. κατανοήσουν την διαφορετική προσέγγιση ευρωπαικών προγραμμάτων ανάπτυξης όπως η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER/CLLD 4. προτεοιμαστούν για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γεωπόνοι ως στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης - ως στελέχη Ομάδων Τοπικής Δράσης 5. να σχεδιάσουν πρακτικά ένα τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης υιοθετώντας κοινωνικές καινοτομίες, συλλογικά και ισότιμα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στην κατανόηση της φιλοσοφίας της Τοπικής-Κοινοτικής Ανάπτυξης στον Αγροτικό Χώρο (Local -Community rural Development). Από την εξωγενή στην Ενδογενή ανάπτυξη (αποανάπτυξη). Ειδικότερα διαπραγματεύεται τις προσπάθειες ομάδων σε μια κοινότητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας που βασίζονται στις δικές του δυνάμεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Το μάθημα κάνει αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης. Στις στρατηγικές-Μέθοδους Τοπικής Ανάπτυξης. Βασικές έννοιες που διαπραγματεύεται είναι :Τοπική-ηθική κατανάλωση, Συμμετοχικές Διαδικασίες, κοινωνικό κεφάλαιο, εμπιστοσύνη, τα Κοινά, ευημερία, Διακυβέρνηση, Εθελοντισμός. Πολύ σημαντική ενότητα στο μάθημα είναι ο σχεδιασμός "εκ των κάτω" αναπτυξιακών τοπικών προγραμμάτων όπως η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)/LEADER για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινότητα, Διακυβέρνηση, εθελοντισμός, τοπικότητα, κοινωνική καινοτομία, κοινωνικό κεφάλαιο, ανθεκτικότητα, CLLD/LEADER, εκ των κάτω ανάπτυξη, ομάδα τοπικής δράσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση διαφανειών MS Power Point,video, χρησιμοποίηση της πλατφόρμας elearning https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5756 & https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS142/
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων29
Φροντιστήριο13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών52
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α. επιλογή: εξετάσεις (100%) β. επιλογή: κατάθεση 3ων εργασιών (20%+20%+60%) εκ των οποίων η τελευταία έχει μικρή έρευνα πεδίου και δημόσια παρουσίαση-εξέταση Για την εκπόνηση των εργασιών υπάρχουν ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία περιγράφονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθηματος στο https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5756. Διευκρινήσεις για τις εργασίες, οδηγίες και ανατροφοδότηση μετά από την κάθε εργασία κλπ δίνονται κατά την ώρα των διαλέξεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Παπαδόπουλος, Α. (επιμ.) 2004. Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο. Εκδόσεις GUTEMBER, Αθήνα. 2. Κίζος, Θ. 2018. Ανάπτυξη Υπαίθρου. Εννοιες, πρακτικές, πολιτικές. Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δαουτόπουλος, Γ. (2005). «Τοπική Ανάπτυξη». Ε Έκδοση, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ [ΚΩΔ. 3929]
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021