ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
ΚωδικόςΝ237Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001888

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600195414
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τις βασικές αρχές της τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, και τις κύριες εφαρμογές τους στη Γεωργία, 2. είναι εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πηγές γεωγραφικών δεδομένων και θα μπορούν να κάνουν φωτοερμηνεία εικόνας, 3. μπορούν να χειρίζονται τα κύρια εργαλεία των λογισμικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τεχνικά στοιχεία αεροφωτογραφιών, αρχές φωτογραμμετρίας, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, φασματοσκοπία, φασματικές υπογραφές στοιχείων επιφάνειας, φωτοερμηνεία, δορυφορική τηλεπισκόπηση, μη-επανδρωμένα αεροπλάνα και ελικόπτερα (UAV), κάμερες και αισθητήρες, τεχνικά στοιχεία λήψης εικόνων, ψηφιακή επεξεργασία και ενίσχυση εικόνας, εφαρμογές στην γεωργία και γεωργία ακριβείας. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, γεωγραφικά μοντέλα, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, μορφή δεδομένων, χωρική ανάλυση, ανάλυση υπέρθεσης, ανάλυση γειτνίασης, χαρτογραφική απόδοση, στοιχεία θεματικής χαρτογραφίας, εφαρμογές στην γεωργία και γεωργία ακριβείας.
Λέξεις Κλειδιά
τηλεπισκόπηση, δορυφόροι, χαρτογράφηση, ΓΣΠ, γεωπληροφορική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Εκπαιδευτικά γεωγραφικά δεδομένα για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint, ERDAS Imagine και ArcGIS σε εργαστηριακές ασκήσεις στη νησίδα των Η/Υ. Χρήση eLearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών32
Εξετάσεις4
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων - εξέταση στον Η/Υ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ν. Συλλαίος, Ι. Γήτας και Γ. Συλλαίος (2007). Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στην Τηλεπισκόπηση. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 544 σελ. (Κωδ. Εύδοξος: 7965)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Θ. Αστάρας (2011). Τηλεπισκόπιση - Φωτοερμηνεία στις γεωεπιστήμες, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη, 484 σελ. Σ. Μερτίκας (2006). Τηλεπισκόπηση & Ψηφιακή ανάλυση εικόνας. Εκδόσεις Ίων, 449 σελ. Κ. Κουτσόπουλος (2005). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάλυση χώρου, 2η έκδοση. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 401 σελ. Τ. Lillesand, R.W. Kiefer, J. Chipman (2007). Remote Sensing and Image Interpretation, 6th edition. Wiley, 804 pages.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020