ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / GROUNDWATER HYDRAULICS
ΚωδικόςΝ239Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001890

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600195416
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές υπόγειας υδρολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - μπορούν να χειρίζονται προβλήματα κίνησης ροής σε διάφορους τύπους υδροφορέων με οριακές συνθήκες σε συνθήκες ασταθούς ροής - μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές εκτίμησης των υδρογεωλογικών παραμέτρων των κλειστών, ημίκλειστων και ελέυθερων υδροφορέων σε ασταθή ροή - μπορούν να υπολογίζουν κατάλληλες αποστάσεις φρεατίων και παροχών άντλησεις σε συστήματα πηγαδιών υπό συγκεκριμένους υδραυλικούς περιορισμούς και σε συνθήκες ασταθούς ροής - μπορούν να υπολογίζουν την απόκριση ενός υδροφορέα με χρονικά μεταβαλλόμενη (ή περιοδική) παροχή άντλησης - μπορουν να κατανοούν και να σχεδιάζουν τεχνικές εμπλουτισμού υδροφορέων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές αρχές και εξισώσεις κίνησης υπόγειων νερών σε συνθήκες ασταθούς ροής. Ασταθής Ροή προς φρεάτια σε κλειστούς, ημικλειστους και ελεύθερους υδροφορείς. Ανάλυση δεδομένων δοκιματικών αντλήσεων και υπολογισμός των υδρογεωλογικών παραμέτρων των υδροφορέων σε ασταθή ροή. Προσδιορισμός υδρογεωλογικών ορίων. Απόσταση φρεατίων άντλησης, συστήματα γεωτρήσεων. Αντλήσεις με χρονικά μεταβαλλόμενες παροχές.Εμπλουτισμός υδροφορέων.
Λέξεις Κλειδιά
υδραυλική υπόγειων νερών, δοκιμαστικές αντλήσεις, υδροφορείς, υδρογεωλογικές παράμετροι, σταθερή και ασταθής ροή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Φροντιστήριο20
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
90% Γραπτές εξετάσεις 10% Θέμα (σετ ασκήσεων)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τερζίδης Γ.Α και Καραμούζης, Δ.Ν., Υδραυλική υπόγειων νερών, Εκδόσεις Ζήτη, 1985 (Κωδικός στον Εύδοξο: 11389) Καραμούζης, Δ.Ν., Υδραυλική και διαχείριση υπόγειων νερών, Εκδόσεις Γράφημα, 2013 (Κωδικός στον Εύδοξο:33094807)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bear, J., Hydraulics of groundwater, Dover Publications, 2007 McWhorter D. B. and Sunada, D.K., Ground-Water Hydrology and Hydraulics, Water Resources Pubns, 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021