ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι / FOOD ENGINEERING I
ΚωδικόςΝ305Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001900

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης746
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600195427
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, όπως και Αρχών Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αναγνωρίζουν και κατανοούν τα φαινόμενα μεταφοράς που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων, 2. μπορούν να περιγράφουν τα φαινόμενα αυτά με κατάλληλες εξισώσεις, 3. μπορούν να υπολογίζουν μεγέθη που αναφέρονται είτε σε διαστάσεις/απαιτήσεις εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων (π.χ. επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας, ισχύς αντλίας) είτε σε χρόνους κατεργασίας (π.χ. απαιτούμενος χρόνος παραμονής τροφίμου σε αυτόκλειστο).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανασκόπηση μαθηματικών και χρήση μαθηματικών μοντέλων. Θεμελιώδεις έννοιες Μηχανικής: συστήματα μονάδων, πίνακες ατμού, μορφές θερμότητας, θερμοφυσικές ιδιότητες τροφίμων, ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Ρεολογία: έννοια και μέτρηση ιξώδους, τύποι ρευστών, ρεολογικός χαρακτηρισμός ρευστών. Μεταφορά ορμής: τύποι ροής, αριθμός Reynolds, τριβές κατά τη ροή ρευστών, ισοζύγια μηχανικής ενέργειας-εξίσωση Bernoulli. Μεταφορά θερμότητας: μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας, μεταφορά θερμότητας με αγωγή, μεταφορά θερμότητας με κυκλοφορία, μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία, διηλεκτρική και ωμική θέρμανση, μεταφορά θερμότητας υπό σταθερή (μόνιμη) κατάσταση, μεταφορά θερμότητας υπό ασταθή (μη-μόνιμη) κατάσταση. Μεταφορά μάζας: νόμος του Fick, συντελεστές μεταφοράς μάζας, εξισώσεις διάχυσης. Εργαστηριακές ασκήσεις σε όλα τα παραπάνω θέματα.
Λέξεις Κλειδιά
Μηχανική, φαινόμενα μεταφοράς, ορμή, θερμότητα, μάζα, ρεολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και elearning. Ασκήσεις στη νησίδα των Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις70
Εργαστηριακή Άσκηση50
Φροντιστήριο45
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
90% (γραπτές εξετάσεις + πριμ παρουσιών και τεστ) 10% εργαστηριακές ασκήσεις - προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μηχανική Τροφίμων, Χαράλαμπος Ν. Λαζαρίδης. Εκδόσεις Γιαχούδη. 2η έκδοση, 2007
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Φαινόμενα Μεταφοράς (μετάφραση). Brodkey R., Hershey H. Εκδόσεις Τζιόλα, 1989.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-03-2022