ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / FOOD MICROBIOLOGY
ΚωδικόςΝ307Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001902

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης745
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600195429
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές απαιτείται να έχουν γνώσεις Γενικής Μικροβιολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 1. προσδιορίσουν αλλοιωγόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς στα τρόφιμα και να διαγνώσουν το αίτιο μικροβιολογικής αλλοίωσης των τροφίμων. 2. προτείνουν μέτρα για την αποτροπή αλλοιώσεων των τροφίμων και τροφικών δηλητηριάσεων. 3. προτείνουν τρόπους βελτίωσης της παραγωγής ζυμουμένων τροφίμων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ταξινόμηση και πηγές των μικροοργανισμών που απαντώνται στα τρόφιμα. Μικροοργανισμοί δείκτες της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Μικροβιολογία προϊόντων που συντηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοιώσεις και παθογόνοι μικροοργανισμοί στα φυτικής και ζωικής προελεύσεως τρόφιμα που συντηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μικροβιολογία προϊόντων στα οποία προστίθενται χημικά συντηρητικά. Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται ακτινοβόληση, θερμική επεξεργασία, αφυδάτωση. Μικροβιολογία ζυμουμένων τροφίμων, κονσερβοποιημένων τροφίμων, προϊόντων ελάχιστης επεξεργασίας και τροφίμων που υφίστανται σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας. Αρχή των αντιμικροβιακών εμποδίων και εφαρμογές στη συντήρηση των τροφίμων. Εβδομαδιαίες Διαλέξεις 1. Μικροοργανισμοί στα τρόφιμα (Ταξινόμηση, πηγές των μικροοργανισμών που απαντώνται στα τρόφιμα). 2. Μικροοργανισμοί δείκτες της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί. 3. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών. 4. Μικροβιολογία προϊόντων που συντηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. 5. Μικροχλωρίδα των φυτικής και ζωικής προελεύσεως τροφίμων που συντηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. 6. Μικροβιολογία προϊόντων στα οποία προστίθενται χημικά συντηρητικά. 7. Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται ακτινοβόληση. 8. Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται θερμική επεξεργασία. 9. Μικροβιολογία κονσερβοποιημένων τροφίμων. 10. Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται αφυδάτωση. 11. Μικροβιολογία ζυμουμένων τροφίμων. 12. Μικροβιολογία προϊόντων ελάχιστης επεξεργασίας. 13. Μικροβιολογία τροφίμων που υφίστανται σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας. Αρχή των αντιμικροβιακών εμποδίων και εφαρμογές στη συντήρηση των τροφίμων
Λέξεις Κλειδιά
Αλλοιωγόνοι μικροοργανισμοί, παθογόνοι μικροοργανισμοί των τροφίμων, μικροβιολογία ζυμουμένων τροφίμων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση14
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις80
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Κουίζ Παρουσίαση θέματος της σύγχρονης βιβλιογραφίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Π. Κοτζεκίδου-Ρουκά, "Μικροβιολογία Τροφίμων & Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων" Εκδόσεις Γιαχούδη, 2016 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59390869) ISBN 978-960-6700-31-6
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2021