ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ΙΙ / OENOLOGY AND ALCOHOLIC BEVERAGES II
ΚωδικόςΝ329Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017715

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600195449
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αποκτήσουν εμπειρία στις βασικές αναλύσεις γλεύκους, οίνου και αποσταγμάτων 2. γνωρίζουν τις διαδικασίες οινοποίησης για την παραγωγή λευκών, ερυθρωπών, ερυθρών οίνων και επιπλέον αφρωδών και γλυκών οίνων. 3. αποκτήσουν εμπειρία στις βασικές αναλύσεις οίνων απαραίτητων για την αναγνώριση και ανίχνευση σφαλμάτων. 4. μύηση σε διάφορες τεχνολογικές διεργασίες οίνων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έλεγχος ωριμότητας των σταφυλιών, Δείκτες ωριμότητας, Όργανα μέτρησης των ζαχάρων, Τρυγητός οινοποιήσιμων σταφυλιών, Πειραματική λευκή οινοποίηση, Πειραματική ερυθρή οινοποίηση, Σύσταση γλεύκους και οίνου, Προέλευση και μηχανισμοί σχηματισμού των διαφόρων συστατικών τους. Μέθοδοι ανάλυσης του γλεύκους, Δειγματοληψία-Συντήρηση, Αξιοπιστία των μεθόδων ανάλυσης, Έκφραση των αποτελεσμάτων, Έκφραση της συγκέντρωσης διαλυμάτων. Οξύτητα του οίνου, Μέθοδοι μέτρησης ολικής και πτητικής οξύτητας, Περιεκτικότητα του οίνου σε αλκοόλη, Όργανα μέτρησης της αλκοόλης, Ανάγοντα σάκχαρα, Αντίδραση Fehling, Mέθοδος προσδιορισμού LUFF-SCHOORL, Ζαχαρόζη, Έλεγχος νοθείας, Το διοξείδιο του θείου, Προσδιορισμός των θειικών αλάτων στον οίνο, Μέτρηση φαινολικών ενώσεων, Δείκτης FOLIN-CIOCALTEU, Δείκτης ολικών φαινολών, Φασματοσκοπία, Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους, Φασματοσκοπία φθορισμού, Ανίχνευση και προσδιορισμός του διγλυκοζίτη της μαλβιδίνης. Διαύγεια οίνου-θολώματα, Πρόληψη για την αποφυγή μελλοντικών θολωμάτων, Προσδιορισμός του σιδήρου, Αποσιδήρωση. Χρωματογραφία χαρτιού, Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, Μεταζυμωτικές διεργασίες οίνου, επιπλέον θεωρητικές γνώσεις για τη συμπλήρωση και καλύτερη εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση οινοπνευματωδών ποτών.
Λέξεις Κλειδιά
Σταφυλές, οίνοι, ζυμώσεις, μικροβιολογία οίνου, οινοποιήσεις, αναλύσεις γλεύκους και οίνου, οργανοληπτικά ανάλυση οίνων και αποσταγμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • χ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών, powerpoint, slides.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων31
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Εξετάσεις31
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων - εξέταση στο εργαστήριο
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(κωδικός Εύδοξος:6460) Ευάγγελος Ηρ. Σουφλερός, 2012. Οίνος και αποστάγματα, μέθοδοι ανάλυσης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
(κωδικός Εύδοξος:50657990) Ευάγγελος Ηρ. Σουφλερός, 2015. Οινολογία, Επιστήμη και Τεχνογνωσία
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2019