ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ / PIG PRODUTION
ΚωδικόςΝ427Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001948

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600195479
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
-
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. να αναγνωρίζουν τις φυλές χοίρων, να γνωρίζουν τη γεωγραφική εξάπλωση και τη βιολογία του χοίρου, 2. να γνωρίζουν τη δομή μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης σε όλους τους τύπους εκτροφής (αγελαία, εντατική, καθετοποιημένη κ.α., 3. να διακρίνουν τις διαφορετικές φάσεις παραγωγής, και τον κύκλο εργασιών (διαχείριση) μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (απογαλακτισμό, συζεύξεις, φροντίδα νεογέννητων χοιριδίων κ.α.), 4. να εφαρμόζουν συστήματα συζεύξεων – γενετικής βελτίωσης του αναπαραγωγικού πληθυσμού, 5. να επιλέγουν γεννήτορες προς αντικατάσταση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σημασία και εξέλιξη του κλάδου της Χοιροτροφίας. Βιολογία του χοίρου, κατοικιδιοποίηση και ταξινόμηση, φυλές, Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική χοιροτροφία, συστήματα εκτροφής χοίρου (καθετοποιημένες εκτροφές, εντατικές, αγελαίες και βιολογικές εκτροφές χοίρων), εκτίμηση γεννητόρων, αναπαραγωγική διαχείριση γεννητόρων (διαχείριση καθαρόαιμων πυρήνων εκτροφής, κριτήρια επιλογής χοιρομητέρων και κάπρων προς αντικατάσταση, φυσική οχεία, τεχνητή σπερματέγχυση, φροντίδα κατά τον τοκετό, συστήματα απογαλακτισμού, πρωτόκολλα ευζωίας και βιοασφάλειας. .
Λέξεις Κλειδιά
Χοιροτροφία, Διαχείριση Χοίρων, Παραγωγή Χοίρων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση 1. power point 2. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημέρωση / διευκρινίσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων17
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική Εξέταση: 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γ. Παπαδόπουλος. Χοιροτροφία, 1η έκδ. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. Αθήνα. 2005. Κωδικός Εύδοξου: 23048
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. J. McGlone and W. Pond. Pig Production: Biological Principals and Applications. Delmar Publications. 2003. 2. Pork Industry Handbook: Purdue University. https://www.ces.purdue.edu/new/ 3. Ιστοσελίδες: α. National Pork Producers Council and Pork Board http://www.porkboard.com http://www.nppc.org/indexchoose.html β. Pig and Pork News: http://porknet.com γ. Pork Magazine: http://porkmag.com δ. Pork News: http://thepigsite.com
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-01-2021