ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ / PESTICIDES III
Κωδικός862Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001690

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600195914
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 002Υ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • 605Υ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι
 • 821Υ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα μπορούν να: 1. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της χρωματογραφίας και των αντίστοιχων τεχνικών. 2. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τεχνικές που εφαρμόζονται διεθνώς για την χημική ανάλυση των γεωργικών φαρμάκων συμπεριλαμβανμένης και της ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα. 3. Γνωρίζουν την συμπεριφορά των γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος και τρόπο αξιολόγησης του ενδεχόμενου ρύπανσης των υπόγειων υδροφόρων. 4.Γνωρίζουν τις βασικές αρχές πολυδύναμων μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε διάφορα τρόφιμα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές χρωματογραφίας, φασματομετρίας, ανίχνευσης και ποσοτικής αναλυτικής χημείας. Εφαρμογές εργαστηριακών τεχνικών χρωματογραφίας στην μελέτη φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων γεωργικών φαρμάκων και αναλύσεις υπολειμμάτων. Ενότητα 1. Αρχές χρωματογραφίας, φασματοφωτομετρίας και εργασtηριακών τεχνικών μελέτης φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων και αναλύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Ενότητα 2. Αρχές Υγρής Χρωματογραφίας (οργανολογία, χρωματογραφικά υλικά, μηχανισμοί κατακράτησης και διαχωρισμού ουσιών και υπολογισμός χρωματογραφικών παραμέτρων). Ενότητα 3. Αρχές Αέριας Χρωματογραφίας (οργανολογία, χρωματογραφικά υλικά, μηχανισμοί κατακράτησης και διαχωρισμού ουσιών και υπολογισμός χρωματογραφικών παραμέτρων) Ενότητα 4. Αρχές χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδος και οργανολογία. Ενότητα 5. Τεχνικές παρασκευής δειγμάτων και εκχύλισης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων από διάφορα υποστρώματα (έδαφος, νερό, γεωργικά προϊόντα). Ενότητα 6. Αρχές ανάπτυξης μεδόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Ενότητα 7. Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα υγρής χρωματογραφίας. Ενότητα 8. Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα αέριας χρωματογραφίας. Ενότητα 9. Εργαστηριακή άσκηση μελέτης φυσικοχημικών παραμέτρων γεωργικών φαρμάκων (όπως μελέτη κινητικής της αντίδρασης υδρόλυσης εστέρων). Ενότητα 10. Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε κάποιο γεωργικό προϊόν φυτικής προέλευσης. Ενότητα 11. Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε κάποιο γεωργικό προϊόν (μέλι). Ενότητα 12. Εργαστηριακή άσκηση μελέτης της συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος εφαρμόζοντας χρωματογραφία λεπτής στοιβλαδος για τον υπολογισμό του συντελεστή προσροφήσεως. Ενότητα 13. Εργαστηριακή άσκηση στην εφαρμοφή πολύδύναμης μεθόδου ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φυτικό προϊόν.
Λέξεις Κλειδιά
γεωργικά φαρμακα, ανάλυση, υπολείμματα, υγρή και αέρια χρωματογραφία, χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδυκτύου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(κωδικός Εύδοξος: 65)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
(σημειώσεις και διαφάνειες)
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-07-2015