ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / AGRIULTURAL EXTENSION
ΚωδικόςΝ106Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001826

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης635
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196006
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και την αναζήτηση βιβλιογραφίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. θα μπορούν να χειριστούν μία σειρά από μεθοδολογικά εργαλεία Γεωργικών Εφαρμογών. 2. θα εξοικειωθούν με θέματα συμβουλευτικής και επικοινωνίας. 3. θα εξοικειωθούν με τη θεωρία καινοτομίας και την κατηγοριοποίηση των γεωργών με βάση το βαθμό νεοτερικότητας τους. 4. θα αποκτήσουν την ευκαιρία συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας. 5. θα εξοικειωθούν με την ανάγνωση επιστημονικών άρθρων και την παρουσίαση των εργασιών τους σε κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μία διερευνητική πρώτη σειρά παραδόσεων σχετικά με το φιλοσοφικό υπόβαθρο των Γεωργικών Εφαρμογών και ιδιαίτερα με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των γεωργο-εφαρμοστών στη σύγχρονη γεωργία. Στην πραγματικότητα προσφέρει στους φοιτητές μία γενική εικόνα όσον αφορά τα πεδία δράσης του συμβουλευτικού έργου στη γεωργία, τη γνώση και την πληροφόρηση, τα προγράμματα γεωργικών εφαρμογών, τις στρατηγικές δράσης και μία πρώτη γνωριμία με τα χρησιμοποιούμενα μεθοδολογικά εργαλεία. Ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες τάσεις των γεωργικών εφαρμογών και συγκεκριμένα στη γεωργία ακριβείας, στην υιοθέτηση-διάχυση καινοτομιών, στην επικοινωνία και στον προσδιορισμό και αξιοποίηση των ηγετών γνώμης στην ύπαιθρο.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωργικές Εφαρμογές, Καινοτομίες, Επικοινωνία, Γεωργία Ακριβείας, Συμβουλευτική, Γεωργική Εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS-Powerpoint, Youtube και Διαδικύου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια10
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εκπόνηση μελέτης (project)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών48
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
65% γραπτές εξετάσεις 25% ατομικό θέμα εργασίας - παρουσίαση στους φοιτητές 10% παρουσίαση ομαδικής μελέτης (project)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σιάρδος, Γ., "Γεωργικές Εφαρμογές: Το συμβουλευτικό έργο των φορέων γεωργικής ανάπτυξης", Ζήτη, 2018 (κωδικός Εύδοξος: 77111814).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Saravanan, R., "ICTs for agricultural extension", NIPA, 2010. Rogers, E., "Diffusion of Innovations - 5th edition", Simon and Schuste, 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-01-2021