ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / RURAL SOCIOLOGICAL RESEARCH
ΚωδικόςΝ120Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001840

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196017

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοAgriculture & Forestry
ΌροφοςFloor 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ" (279)
ΗμερολόγιοWednesday 09:00 to 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 1. θα έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και τις αρχές της αγροτικής κοινωνιολογικής έρευνας 2. θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων 3. θα μπορούν να χειριστούν βάσεις αναζήτησης βιβλιογραφίας 4. θα είναι σε θέση να επιλέγουν τύπους ερευνητικού σχεδιασμού 5. θα μπορούν να διαβάσουν και να αξιολογήσουν επιστημονικές εργασίες 6. θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της ποιοτικής, της ποσοτικής και της μικτής έρευνας και να μπορούν να τις εφαρμόσουν για τη μελέτη φαινομένων στις αγροτικές κοινότητες 7. θα έχουν εξοικειωθεί με διάφορους τρόπους συλλογής ποιοτικών δεδομένων (συμμετοχική παρατήρηση και τις συνεντεύξεις με κατοίκους της υπαίθρου, κ.λπ.) 8. θα έχουν κατανοήσει τις αρχές της ερευνητικής δεοντολογίας 9. θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 10. θα είναι σε θέση να γράψουν μια επιστημονική εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της γνώσης. Σφάλματα στην έρευνα και τρόποι πρόληψής τους (ανακριβείς παρατηρήσεις-υπερβολική γενίκευση-επιλεκτική παρατήρηση). Ακριβής παρατήρηση και κατανόηση της πραγματικότητας (Συναινετική και εμπειρική πραγματικότητα-Κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας). Ερευνητικός σχεδιασμός. Ποιό είναι το πρόβλημα-αντικείμενο της έρευνας. Μεταβλητές και μέτρησή τους. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Καθορισμός των υποθέσεων-βασικών εννοιών. Επιλογή των τεχνικών συλλογής δεδομένων. Επιλογή των υποκειμένων της έρευνας. Κοινωνική Μέτρηση-παρατήρηση. Πώς από μια ιδέα που έχουμε φτάνουμε σε αποτελεσματικά ερευνητικά ερωτήματα. Ζητήματα ηθικής / δεοντολογία στην έρευνα: Εθελοντική συμμετοχή. Προστασία. Ανωνυμία. Εμπιστευτικότητα. Ενήμερη συγκατάθεση. Μέθοδοι/εργαλεία συλλογής δεδομένων: βιβλιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση κ.λπ. Κλίμακες μέτρησης. Κατασκευή ερωτηματολογίου. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας πεδίου και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Συμμετοχική παρατήρηση, συνέντευξη, βιογραφική ανάλυση, έρευνα αυτοβιογραφικών αναμνήσεων, έρευνα δράσης, ιστορική συγκριτική μέθοδος, εθνογραφία, ανάλυση περιεχομένου, θεματική ανάλυση, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, έρευνα με την βοήθεια ομάδων, mystery client, Delphi technique κ.α. Ποσοτική ανάλυση: Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές. Σχέσεις/συσχέτιση μεταβλητών. Διαφορές μεταξύ μεταβλητών. Στοιχεία περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Ερευνώντας με σκοπό τον κοινωνικό αντίκτυπο Συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Βιβλιομετρικοί δείκτες.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνική Έρευνα, Επιστημολογία, Μεθοδολογία, Πείραμα, Ερωτηματολόγιο, Συνέντευξη, Έρευνα πεδίου, Ποσοτική έρευνα, Ποιοτική έρευνα, Μικτή έρευνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση MS-Powerpoint και Διαδικτύου e-learning ΑΠΘ e-class platform: Rural-lab platform
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων42
Φροντιστήριο25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών21
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις εξαμήνου ή Τρεις ατομικές εργασίες - παρουσίαση στους φοιτητές
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Babbie, E., "Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Έρευνα", Κριτική, 2018 (Κωδικός Εύδοξος: 77109716) Adler E. and Clark R., "Κοινωνική έρευνα, μια ξενάγηση στις μεθόδους και στις τεχνικές", ΤΖΙΟΛΑΣ, 2018 (Κωδικός Εύδοξος: 68373990)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σιάρδος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας - 3η έκδοση", Ζήτη, 2009. Δαουτόπουλος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών - 5η έκδοση", Αυτοέκδοση, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2021