ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ / SOCIAL DEMOGRAPHY
ΚωδικόςΝ130Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001849

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196027
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1.να κατανοήσουν πώς τα πληθυσμιακά μεγέθη και οι αυξομειώσεις τους επιδρούν στη διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και καταστάσεων στην ύπαιθρο 2.να κατανοήσουν γιατί τα πληθυσμιακά δεδομένα επηρεάζονται από οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες 3.να προτείνουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να "επέμβουν " μέσω πολιτικών επί του πληθυσμού για να βελτιώσουν τα κοινωνικοοικονομικά μεγέθη 4.να υπολογίζουν και ερμηνεύουν δείκτες για τη δομή ενός πληθυσμού, το εργατικό δυναμικό, την έκταση και σύνθεση της αγοράς, το γεροντικό πληθυσμό και την επίπτωσή του στην καινοτομία, στα αναπτυξιακά προγράμματα κλπ. 5.να υπολογίζουν πληθυσμιακές πυραμίδες και να προβλέπουν δημογραφικές προοπτικές ενός πληθυσμού στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της υπαίθρου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο κλάδος της Δημογραφίας αποτελεί θεμελιώδη προσέγγιση στην κατανόηση της κοινωνίας είτε αυτή είναι αστική είτε αγροτική, ειδικά στις μέρες μας όπου έχουμε τρομερές δημογραφικές πιέσεις και προκλήσεις.Ο παγκόσμιος αγροτικός πληθυσμός συρρικνώνεται, οι περιβαλλοντικές αλλαγές θα δημιουργήσουν περιβαλλοντικούς μετανάστες. Οι γυναίκες γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρονια. Ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται ένατνι των εργαζομένων. Ο χάρτης της μετανάστευση αλλάζει και χώρες υποδοχής μεταναστών μετατρέπονται σε χώρες αποστολής μεταναστών και αντιστρόφως. Το μάθημα στοχεύει στην ερμηνεία και αξιολόγηση των παραπάνω φαινομένων καθώς και τις αλλαγές που επιφέρουν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία. Μέγεθος και διάρθρωση του πληθυσμού. Δημογραφική γήρανση. Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας. Βιολογική ανανέωση του πληθυμού. Βιολογική φθορά του πληθυσμού. Μεταναστεύσεις. Βασικό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εμβαθυνση και υπολογισμό δεικτών (γήρανσης, εξάρτησης κλπ) αλλά και τις πυραμίδες πληθυσμού.
Λέξεις Κλειδιά
πληθυσμός, δημογραφία, απογραφή, ληξιαρχικές πράξεις, δημοτολόγιο, δομή, ηλικία, φύλο, γήρανση, πυραμίδα, δείκτες, παλιννόστηση, μετανάστευση, γεννητικότητα, γονιμότητα, γαμηλιότητα, διαζύγιο, θνησιμότητα, ανισότητες, κινητικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση MS Power Point, web site εργαστηρίου http://rural-lab.agro.auth.gr/309y.htm για ανακοινώσεις, οδηγίες κλπ στο https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6537
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση9
Άσκηση Πεδίου6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων36
Φροντιστήριο13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α. επιλογή: εξετάσεις (100%) β. επιλογή: κατάθεση 3ων εργασιών (20%+20%+60%) εκ των οποίων η τελευταία έχει μικρή έρευνα πεδίου και δημόσια παρουσίαση-εξέταση Για την εκπόνηση των εργασιών υπάρχουν ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία περιγράφονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθηματος στο https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6537 Διευκρινήσεις για τις εργασίες, οδηγίες και ανατροφοδότηση μετά από την κάθε εργασία κλπ δίνονται κατά την ώρα των διαλέξεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Iακωβίδου, Ό.(2009). «Κοινωνική Δημογραφία». Εκδόσεις Γράφημα [Κωδ. 7650
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
www.statistics.gr , www.eurostat.eu http://www.demography-lab.prd.uth.gr/Publications-gr.asp#demobalk https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_en
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021