ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / RURAL SOCIOLOGY
ΚωδικόςΝ150Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017303

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης635
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600196037
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ένας γεωπόνος με κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση-αντιπαραβολή με οικονομικές θεωρίες και μοντέλα. Για παράδειγμα πως εξηγείται το γεγονός ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου προβάλλεται και επιβάλλεται πολλές φορές από την αγορά το μεγάλο μέγεθος σήμερα να επιβιώνουν μικρές-οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις; Γιατί δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών; ποιός ο ρόλος των μεταναστών στη γεωργία;ποιές είναι οι στρατηγικές κοινωνικής αναπαραγωγής της αγροτικής οικογένειας; αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα καλείται να θεραπεύσει η αγροτική κοινωνιολογία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1. να κατανοήσουν τiς ιστορικές-κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στο σημερινό μοντέλο της γεωργίας στην Ελλάδα 2. να κατανοήσoυν τους μετασχηματισμούς που συνέβησαν στην αγροτική κοινωνία και στο γεωργικό επάγγελμα 3. να συνδράμoυν στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία υιοθετώντας μια κοινωνιολογική ματιά 4. να κατανοήσoουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις της φτώχειας στον αγροτικό χώρο 5. να ερμηνεύσουν τους κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν σε έμφυλες ανισότητες στην ύπαίθρο 6. να καλλιεργήσουν δεξιότητες στην εκτίμηση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων της αγροτικής κοινωνιολογίας 7. να διευρύνουν τα επεγγελματικά και ερευνητικά τους ενδιαφέροντα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Αγροτική Κοινωνία & Αγροτική Κοινωνιολογία. Η έννοια του Αγροτικού. Το Αγροτικό Ζήτημα και η μεγάλη Αγροτική Μεταρρύθμιση Η κοινωνία των χωρικών & η μετάβαση στη σύγχρονη αγροτική κοινωνία. Η εξέλιξη της αγροτικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Κοινωνιολογική θεώρηση των συντελεστών αγροτικής παραγωγής. Οικογενειακή Γεωργία Απασχόληση στην ύπαιθρο: Φύλο, μετανάστες, Πολυδραστηριότητα και νέοι ρόλοι/ταυτότητες. Έμφυλες διαστάσεις στη γεωργία και στον αγροτικό χώρο Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην ύπαιθρο. Νέοι και διαδοχή.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινότητα, μετανάστες, γυναίκες, φτώχεια, διαφοροποίηση, οικογένεια, γήρανση, διαδοχή, αστεγία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση Power Point, web site εργαστηρίου http://rural-lab.agro.auth.gr/015e.htm για ανακοινώσεις, οδηγίες κλπ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων36
Φροντιστήριο13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
40% γραπτές/προφορικές εξετάσεις & 60% εκπόνηση μιας ατομικής και μιας ομαδικής εργασίας οι οποίες διανέμονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ MICHAEL WOODS ΚΡΙΤΙΚΗ (2011) ΑΘΗΝΑ [ΚΩΔΙΚΟΣ: 7657864] 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. & ΚΟΥΣΗ, Μ. (2007). ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ ΑΘΗΝΑ [ΚΩΔ. 1732]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Δαμιανάκος Σ., 2002, Από τον χωρικό στον αγρότη, Εκδ. Εξάντας – ΕΚΚΕ, Αθήνα. 2. Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (Επιμ.), 1999, Ύπαιθρος Χώρα, Συλλογικός Τόμος, Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα. 3. Μωυσίδης Α., Ανθοπούλου Θ., Ντυκέν Μ., 2002, Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Gutemberg, Αθήνα. 4. Ψυχογιός, Δ.1987. Προίκες, Φόροι, Σταφίδα και Ψωμί, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 5. Ιωσηφίδης, Θ. Παπαδόπουλος, Α. 2004, «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στον αγροτικό χώρο» στο: Παπαδόπουλος Α.(επιμ.) Η ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Υπαιθρο, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σελ. 113-149. 6.Σαφιλίου, Κ. 2004, « Η δυναμική του κοινωνικού αποκλεισμού των μικρών γεωργών και ιδίως των γυναικών», στο: Α. Παπαδόπουλος(επιμ.), Η Ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική Υπαιθρο, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σελ. 85-111. 7. Κασίμης, Χ. Ζακοπούλου, Ε. Παπαδόπουλος, Α. 2003, «Η συμβολή των μεταναστών στη σύγχρονη γεωργική εκμετάλλευση: Μελέτη τριών παραδειγματικών περιοχών, στο: Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, (111-112), σελ. 9-38. 8. Κοβάνη, Ε. 1995 Αν γεράνου φωνήν επάκουσης. Νέοι και κοινότητα. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ερευνών . for erasmus students: Sociologia Ruralis http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soru.2013.53.issue-1/issuetoc Journal of Rural Sociology http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ruso.2012.77.issue-4/issuetoc
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2019