ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / INSTRUMENTAL CHEMICAL ANALYSIS
ΚωδικόςΝ230Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001882

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600196062
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
H κατοχή βασικών γνώσεων ποσοτικής χημικής ανάλυσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Έχουν εξοικειωθεί με μεθόδους κλασσικής και κυρίως ενόργανης χημικής ανάλυσης. 2. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας και τα τμήματα των οργάνων που χρησιμοποιούνται στις πλέον κοινές τεχνικές της ενόργανης χημικής ανάλυσης. 3. Μπορούν να εφαρμόζουν τις πλέον κοινές μεθόδους προσδιορισμού των κύριων μετάλλων και αμετάλλων σε νερά άρδευσης και γενικά σε υγρά δείγματα και να αξιολογούν την ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή και στατιστικά στοιχεία και σφάλματα στη χημική ανάλυση. Χρήσιμα μεγέθη και σχέσεις για τους υπολογισμούς. Κλασσικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης. Σταθμική ανάλυση: Προσδιορισμός της υγρασίας δείγματος εδάφους και τέφρας φυτικού υλικού. Ογκομέτρηση: Προσδιορισμός Cl και ΗCΟ3 σε νερό άρδευσης. Μέθοδοι ενόργανης χημικής ανάλυσης. Αγωγιμομετρία: Προσδιορισμός της EC νερού άρδευσης και αραιώσεων θαλασσινού νερού. Πεχαμετρία: Προσδιορισμός του pH νερού άρδευσης. Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού: Εξαγωγή καμπύλης αναφοράς NO3, Ρ και Β. Προσδιορισμός NO3, P και B σε νερό άρδευσης. Φλογοφωτομετρία: Εξαγωγή καμπύλης αναφοράς Κ και Na. Προσδιορισμός K, Na σε νερό άρδευσης. Φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης: Εξαγωγή καμπύλης αναφοράς Ca, Mg, Cu, Zn, Fe και Mn. Προσδιορισμός Ca και Mg σε νερό άρδευσης.
Λέξεις Κλειδιά
καμπύλη βαθμολόγησης, ποσοτική χημική ανάλυση, φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης, φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού, φλογοφωτομετρία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδικτύου (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις702,5
Εργαστηριακή Άσκηση301,1
Φροντιστήριο200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θέμελης Δ.Γ. και Ζαχαριάδης Γ.Α. 1997. Αναλυτική Χημεία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη (κωδικός Εύδοξος: 10970).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Eνόργανη Χημική Ανάλυση. 2019. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2021