ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / MOLECULAR BIOLOGY IN FOOD SCIENCE
ΚωδικόςΝ314Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001909

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 115
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης635
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196090
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 1. Να έχουν μια εμπεριστατωμένη γνώση της Μοριακής Βιολογίας 2. Να γνωρίζουν τις λειτουργίες του κυττάρου σε μοριακό επίπεδο και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς ρύθμισης αυτών. 3. Να κατανοούνν τις πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας. 4. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας στον τομέα των τροφίμων όπως στην εύρεση νοθείας και αυθεντικότητας των τροφίμων καθώς και στην ανίχνευση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών των τροφίμων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Εισαγωγή στη Μοριακή βιολογία. Πειράματα σταθμοί. Σύσταση νουκλεϊκών οξέων, δομή, οργάνωση γενετικού υλικού. 2.Αντιγραφή DNA. Βλάβες και επιδιόρθωση του DNA 3.RNA: δομή, λειτουργίες, σύνθεση και επεξεργασία. Πρωτεϊνοσύνθεση 4.Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης 5.Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας: Απομόνωση και μελέτη νουκλεϊκών οξέων. Φυγοκέντριση σε διάλυμα με διαβάθμιση συγκέντρωσης. Ηλεκτροφόρεση DNA. 6.Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας: Υβριδοποίηση. Φθορισμός. FISH. Μικροσυστοιχίες DΝΑ 7.Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Αρχή της μεθόδου, παράμετροι /παράγοντες της αντίδρασης. Διάφορες παραλλαγές της PCR. Εφαρμογές στην Επιστήμη Τροφίμων 8.Αλληλούχιση DNA, NGS. 9.Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA. Περιοριστικά ένζυμα στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA. Φορείς κλωνοποίησης και έκφρασης 10.Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τρόφιμα. Μέθοδοι μεταφοράς γενετικού υλικού. Ασφάλεια-Νομοθεσία-Βιοηθική 11.Εφαρμογή των μεθόδων Μοριακής Βιολογίας στη μελέτη της μικροχλωρίδας των τροφίμων. Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών. 12.Εφαρμογή των μεθόδων Μοριακής Βιολογίας στην ανίχνευση νοθείας σε προϊόντα κρέατος, γάλακτος, φυτικά υλικά κ.α. Ανίχνευση αλλεργιογόνων στα τρόφιμα. 13.Διατροφογονιδιωματική
Λέξεις Κλειδιά
Γονιδιώματα προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου, γονιδιακή έκφραση, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, μέθοδοι μοριακής βιολογίας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint). Εξ αποστάσεως διαλέξεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom Χρήση λογισμικού και διεθνών βάσεων δεδομένων γενετικού υλικού Επικοινωνία μέσω elearning και e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων76
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cooper G.M. and Hausman R.E. (2018). Το κύτταρο. Μια Μοριακή Προσέγγιση. Μετάφραση της 7ης Αγγλικής έκδοσης. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ ΟΕ, Αλεξανδρούπολη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Tropp B.E (2015) Βασικές Αρχές Μοριακής Βιολογίας. Μετάφραση της 1ης Αγγλικής έκδοσης. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ ΟΕ, Αλεξανδρούπολη. Watson, J.D., Witkowsky, J.A., Myers, R.M. and Caudy, A.A. (2007) Ανασυνδυασμένο DNA. Γονίδια και Γονιδιώματα - Μια Συνοπτική Παρουσίαση. Μετάφραση της 3ης Αμερικάνικης έκδοσης. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ ΟΕ, Αλεξανδρούπολη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-05-2022