ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ / PESTICIDES
ΚωδικόςΝ512Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001965

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196150

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (34)
ΗμερολόγιοΤρίτη 09:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν004Υ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • Ν037Ε ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • Ν061Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα μπορούν να: 1. περιγράφουν τις διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά με βάση τον οργανισμό στόχο και το βιοχημικό τρόπο δράσης τους 2. έχουν γνώσεις για τις γενικές αρχές της φαρμακολογίας και τοξικολογίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του τρόπου δράσης, μεταβολισμού, ανθεκτικότητας 3. γνωρίζουν και κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή 4. κατανοούν τις αρχές που εφαρμόζονται για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων στον άνθρωπο και το περιβάλλον και συνεπώς θα έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο να δίδουν οδηγίες για την ορθολογική και ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως προβλέπει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή • Αρχές Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας Γεωργικών Φαρμάκων: ξενοβιοτικοί παράγοντες, βιολογική δράση, εκλεκτική τοξικότητα, αποτελεσματικότητα, πρόσληψη και κίνηση των Γεωργικών Φαρμάκων στα φυτά. • Ανάπτυξη γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενες μελέτες για την έγκριση κυκλοφορίας των Γεωργικών Φαρμάκων. • Χημεία (φυσικοχημικές ιδιότητες) και δράση (τρόπος δράσης στους στόχους, μεταβολισμός, ανθεκτικότητα) των σημαντικότερων ομάδων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων, νηματωδοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λοιπών Γεωργικών Φαρμάκων). Βιολογικά γεωργικά φάρμακα (Biopesticides). • Οικοτοξικότητα, εκτίμηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων στον άνθρωπο και τους άλλους οργανισμούς του περιβάλλοντος. • Νομοθεσία (Κοινοτική και Ελληνική) για τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την ορθολογική χρήση αυτών Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις (3 ώρες εβδομαδιαίως) οι οποίες υποστηρίζονται από εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση και πρακτική εφαρμογή της θεωρίας. Περιεχόμενο μαθήματος Ενότητα 1. Χημική καταπολέμηση και ο ρόλος της στην Ολοκληρωμένη Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων (Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία, ΙΡΜ): Ιστορική αναδρομή-Υφιστάμενη κατάσταση- Σύγχρονες τάσεις. Ανάπτυξη νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Φ.Π.) και απαιτούμενες μελέτες για την έγκριση κυκλοφορίας τους Ενότητα 2. Αρχές Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας Γεωργικών Φαρμάκων. Ιδιότητες γεωργικών φαρμάκων που επηρεάζουν τη βιολογική δράση: Εκλεκτική τοξικότητα και αποτελεσματικότητα, πρόσληψη και κίνηση γεωργικών φαρμάκων στο σημείο δράσης. (Διαπερατότητα των βιολογικών μεμβρανών και μηχανισμοί απορρόφησης γεωργικών φαρμάκων από τα φυτικά και ζωικά κύτταρα). Ενότητα 3. Αρχές Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας Γεωργικών Φαρμάκων. (συνέχεια). Ιδιότητες γεωργικών φαρμάκων που επηρεάζουν τη βιολογική δράση: Μεταβολισμός Κατάταξη γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κ.ά.) Κατηγορίες γεωργικών φαρμάκων-ονοματολογία. Τρόποι εφαρμογής και παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα. Ενότητα 4. Χημική Καταπολέμηση των εντόμων και άλλων ζωικών εχθρών των φυτών: Εντομοκτόνα που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος των εντόμων. Φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση (τρόπος δράσης, μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και τοξικολογικές επιδράσεις στους μη στόχους) Ενότητα 5-. Εντομοκτόνα που παρεμποδίζουν την εξέλιξη και ανάπτυξη των εντόμων (Ρυθμιστές ανάπτυξης). Εντομοκτόνα που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των λιπιδίων Ενότητα 6-. Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα που παρεμποδίζουν τα συστήματα παραγωγής ενέργειας. Εντομοκτόνα που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του μυϊκού συστήματος. Εντομοκτόνα που παρεμποδίζουν τη συμπεριφορά εντόμων. Άλλες ενώσεις με άγνωστο τρόπο δράσης. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης Ενότητα 7. Ακαρεοκτόνα-Νηματωδοκτόνα και λοιπά γεωργικά φάρμακα. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης Ενότητα 8. Μυκητοκτόνα: Ανόργανα, οργανομεταλλικά, οργανικά-προστατευτικά, οργανικά διασυστηματικα, αντιπαθογονικα, αντιβιοτικά. Φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση (τρόπος δράσης στους στόχους, μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και τοξικολογικές επιπτώσεις στους μη-στόχους) των σημαντικότερων ομάδων μηκητοκτόνων. Ενότητα 9. Ζιζανιοκτόνα: Χημική καταπολέμηση ζιζανίων: Ζιζανιοκτόνα με πολλαπλή δράση. Ζιζανιοκτόνα με εξειδικευμένη δράση στις κυτταρικές ή μεταβολικές λειτουργίες. Φυσικοχημικές ιδιότητες και δράση (τρόπος δράσης , μεταβολισμός, ανθεκτικότητα και επιδράσεις στους μη στόχους) των σημαντικότερων ομάδων ζιζανιοκτόνων. Ενότητα 10. Βιολογικά γεωργικά φάρμακα (Biopesticides): Μικροβιακά (Βιο-εντομοκτόνα, Βιο-αντιπαθογονικά) και Φυτικής προέλευσης. Γενικές αρχές για τις ιδιότητες, τον τρόπο δράσης, την παρασκευή και τυποποίηση τους. Ενότητα 11. Ανάπτυξη και διαχείριση της ανθεκτικότητας. Παραδείγματα από την πράξη. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των γεωργικών φάρμακων κατά την εφαρμογή στον αγρό. Ενότητα 12.Οικοτοξικότητα, εκτίμηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων στον άνθρωπο και τους άλλους οργανισμούς του περιβάλλοντος. Ενότητα 13. Νομοθεσία: -Σύντομη ανασκόπηση της Ελληνικής (Νόμος 4036/2012, Διαχειριστικά μέτρα) και Κοινοτικής Νομοθεσίας (ΕΚ 414/91, Κανονισμός 1107/2009, 2009/128 EC) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση αυτών.
Λέξεις Κλειδιά
φυτοπροστασία, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζaνιοκτονα, βιολογικά γεωργικά φάρμακα, καταπολέμηση,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1124
Εργαστηριακή Άσκηση250,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στη γραπτή εξέταση σε όλη την ύλη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου μετά το πέρας της διδασκαλίας (90%). Εκτιμάται η συμμετοχή και παρακολούθηση των διαλέξεων και η συμμετοχή και επίδοση στις Εργαστηριακές ασκήσεις (10%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΩΓΑ Β. & Α. Μάρκογλου 68379120
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
•Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη: Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Παραδόσεων
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2021