ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ / DESIGN-CONSTRUCTION- MAINTENANCE OF GARDENS
ΚωδικόςΝ576Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017376

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 47
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600196200

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (33)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 14:00 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Άτυπα προαπαιτούμενο μάθημα για την παρακολούθηση του μαθήματος Ν516Ε Αρχιτεκτονική Τοπίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση με τις έννοιες τοπίο, η χωρική διάσταση του τοπίου, κάλυψη γης, χρήσεις γης, σχεδιασμός χρήσεων γης, μεταβολή χρήσεων γης, χρήσεις γης και γεωργία, προγραμματισμός τοπίου, χωροταξικός σχεδιασμός, ανάλυση τοπίου, αξιολόγηση τοπίου, αειφόρος ανάπτυξη, περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, οικολογία τοπίου. Δημιουργία χάρτη χρήσεων γης για τμήμα του αστικού τοπίου, με έμφαση στους αστικούς υπαίθριους χώρους και τους χώρους πρασίνου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο Εννοιολογικό πλαίσιο: Περιβάλλον, τοπίο, γη, χρήσεις γης, Σχεδιασμός Χρήσεων Γης, ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, μεταβολή χρήσεων γης, μεταβλητότητα τοπίου. Η χωρική διάσταση του τοπίου. Φωτογραφία και Τοπίο. Ανάλυση Τοπίου: Μεθοδολογία και κατηγορίες ανάλυσης τοπίου: (α) ταυτότητα τοπίου (β) ανθρωπογενείς παράγοντες (γ) περιβαλλοντικοί παράγοντες: τοπογραφία, υδρολογία, έδαφος, βλάστηση, μικροκλίμα και (δ) αντίληψη-χρήση τοπίου. Αξιολόγηση Τοπίου. Μέθοδοι αξιολόγησης τοπίου: (α) περιγραφικές μέθοδοι: Μέθοδος του ‘χαρακτήρα του τοπίου’ (landscape assessment character) δελτία αξιολόγησης χαρακτήρα του τοπίου, δημιουργία τύπων τοπίου. (β) ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, Η/Υ Και GIS, (γ) ψυχομετρικές μέθοδοι / προτιμήσεις κοινού, χρήση φύλλων παρατήρησης και φωτορεαλιστικών απόψεων ενός τοπίου. Το περιβάλλον και η προστασία του. Κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Αειφορία και αειφόρος σχεδιασμός. Προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού χρήσεων γης. Χωροταξικός σχεδιασμός και Σχεδιασμός χρήσεων γης. Κατηγορίες χρήσεων γης. Το πρόγραμμα εδαφικής κάλυψης CORINE Land Cover. Η υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης «GreenTree». Εξέλιξη της ελληνικής πολεοδομίας 19ος αι. – 20ος αι. με έμφαση στις χρήσεις γης και τους αστικούς υπαίθριους χώρους. Η πόλη και το τοπίο της Θεσσαλονίκης από την αρχαιότητα έως σήμερα, εξέλιξη αστικών υπαίθριων χώρων. Οικολογία τοπίου, μεταβολή τοπίου και χρήσεις/κάλυψη γης στο περιαστικό τοπίο, το παράδειγμα της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Χρήσεις γης και γεωργία.
Λέξεις Κλειδιά
τοπίο, αρχιτεκτονική τοπίου, σχεδιασμός, προγραμματισμός, σχεδιασμός χρήσεων γης, χρήσεις γης, κάλυψη γης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • PDF από InDesign CS6
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις56
Φροντιστήριο25
Εκπόνηση μελέτης (project)14
Συγγραφή εργασίας / εργασιών14
Εξετάσεις3
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές Εξετάσεις : 60 % Εργασίες/ εκπόνηση μελέτης (Project) : 40 %
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσαλικίδης Ι., Αθανασιάδου Ε., 2008. Αειφορικός σχεδιασμός χρήσεων γης, τοπίο και περιβάλλον. Γαρταγάνης, Θεσσαλονική. Κωδικός βιβλίου: 1946
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρουσιάσεις PDF Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Antrop M., 1998. Landscape change: plan or chaos? Landscape and Urban Planning, 41: 155–161 Antrop M., 2000. Changing patterns in the urbanized countryside of Western Europe. Landscape Ecology, 15: 257–270. Antrop M., 2001. The language of landscape ecologists and planners. A comparative content analysis of concepts used In landscape ecology. Landscape and Urban Planning, 55:163-173 Antrop M., 2003. Continuity and change in landscapes. Landscape change and the urbanization process In Europe. In: Mander, U., Antrop, M. (Eds.), Multifunctional Landscapes, vol. 3: Continuity and Change, Southampton. WIT Press, Adv. Ecol. Sci., 16. Antrop M., 2004. From holistic landscape synthesis to transdisciplinary landscape management. In: B.Tress, G.Tress, G.Fry & P.Opdam (Eds.) Proceedings of the Frontis. Frontis – WagenIngen International Nucleus for Strategic Expertisen Wageningen University and Research Centre, Wageningen. Workshop From Landscape Research to Landscape Planning: Aspects of Integration, Education and Application, Wageningen, The Netherlands 1-6 June 2004 Antrop M., 2004. Landscape change and the urbanization process In Europe. Landscape and Urban Planning, 67:9-26. Antrop M., 2005. Why landscapes of the past are important for the future. Landscape Urban Planning, 70:21–34. Athanasiadou E.A., Tratsela M. & Tsalikidis I.A., 2011. Transforming urban open space aesthetics through cultural ethos: The case study of the historic city of Thessaloniki. N. Greece. ECLAS Conference Ethics/Aesthetics. Sheffield, UK, 7-10 September 2011 Botequilha Leitão A. & Ahern J., 2002. Applying ecological concepts and metrics In sustainable landscape planning. Landscape and Urban Planning, 59: 65-63 Lovejoy D. 1973. Land use and landscape planning. Aylesbury L. Hill McHarg I., 1992. Design with Nature. 25th Anniversary Edition. John Wiley & Sons, INC. McHarg I.,1997. Ecology and Design. IN: G.F. Thompson & F.R. SteIner (Eds) Ecological Design and Planning. John Wiley and Sons, INC. 321-332 Nassauer J.I., 1995. Culture and changing landscape structure. Landscape Ecology, 10: 229-237 Ndubisi F., 1997. Landscape Ecological Planning. IN: G.F. Thompson & F.R. SteIner (Eds) Ecological Design and Planning. John Wiley and Sons, INC.9-49 Ndubisi F., 2002. Ecological Planning. A Historical and Comparative Synthesis. The John Hopkins University Press Steinitz C., Parker P. & Jordan, L., 1976. Handrawn overlays: their history and prospective uses. Landscape Architecture, 56: 444-455. Terkenli T. 2005. New landscape spatialities: the changing scales of function and symbolism. Landscape and Urban Planning 70: 165–176 Ελληνική Βιβλιογραφία Τσαλικίδης Ι., 1982. Αξιολόγηση της χερσονήσου της Κασσάνδρας Χαλκιδικής για υπαίθρια αναψυχή και επικινδυνότητα υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα Γεωπονικής Σχολής Παράρτημα Αριθμός 2 του ΚΔ’ Τόμου. Τσαλικίδης Ι.Α., 1991. Εφαρμογή μιας τεχνικής αισθητικής αξιολογήσεων του τοπίου στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Γεωργική Έρευνα 15:51-66
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2019