ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / INTERNSHIP
ΚωδικόςΝ700Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001179

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ8410

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600196203
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης μαθήματος οι φοιτητές θα: Έχουν εξοικειωθεί με την εργασία του γεωπόνου Μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην πράξη Μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Γεωπονικής εκπαίδευ-σης, είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και διαρκεί δύο (2) μήνες. Πραγματο-ποιείται σε Φορείς Υποδοχής του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης περιλαμβάνονται στον σχετικό κανονισμό της ΠΑ (υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των ασκούμενων φοιτητών και των Φορέων Υποδοχής, αξιολόγηση της ΠΑ και άλλα συναφή θέματα). Η ΠΑ πιστώνεται με 10 ECTS. Η επίδοση των φοιτητών στην Πρακτική άσκηση αξιολογείται με την ένδειξη "επιτυχώς" ή "ανεπι-τυχώς" (Ε-Α). Οι φοιτητές είναι δυνατόν να επιλεγούν, εάν το επιθυμούν, με κατάθεση αίτησης στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση. Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση της ΠΑ και η σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον επαγγελματικό χώρο. Υπεύθυνος υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Π. Γεωργίου (τηλ. 998752). Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και στη συνέχεια, η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης διέπεται από τους παρακάτω κανόνες (αφορά και σε φοιτητές που έ-χουν εγγραφεί στα μητρώα του Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013): I. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, ΕΚΤΟΣ Α.Π.Θ. ή οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ορίζεται σε ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών. II. Θεσπίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος πραγματοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ από τους φοιτητές του 4ου έτους με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του Τμήματος, η επιτυχής εξέτασή τους σε έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων. Συγκεκριμένα, απαιτείται: • Η επιτυχής εξέταση του 50% των μαθημάτων των έξι (6) πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, εκ των οποίων το 80% είναι μαθήματα χαρακτηριζόμενα ως ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, καθώς επίσης και των μαθημάτων της ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή μαθημάτων του 6ου εξαμήνου). • Δικαίωμα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 90 ECTS: • Α. 72 ECTS των μαθημάτων ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Πίνακας 1) του επισυναπτό-μενου πίνακα και των μαθημάτων της ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. • Β. 18 ECTS των άλλων μαθημάτων του κορμού. III. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον «κανονισμό υλοποίησης της πρακτικής άσκησης» που επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί με ανάρτηση στον ιστότοπο του Τμήματος το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους η «ομάδα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης». IV. Η επιτυχής πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης πιστώνεται με 10 ECTS. Πίνακας 1. Μαθήματα Γεωπονικής Παιδείας α/α Κωδικός Μάθημα ECTS 1 Ν002Υ Αγροτική Οικονομική 5 2 Ν008Υ Ανατομία και Μορφολογία Φυτού 5 3 Ν010Υ Ζωοτεχνία - Αναπαραγωγή 5 4 Ν012Υ Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων 5 5 Ν013Υ Διατροφή Αγροτικών Ζώων 5 6 Ν015Υ Γεωργική Υδραυλική 5 7 Ν017Υ Εδαφολογία 5 8 Ν019Υ Αγροτική Πολιτική - ΚΑΠ 5 9 Ν021Υ Φυσιολογία Φυτού 5 10 Ν016Υ Γεωργία 5 11 Ν018Υ Αμπελουργία 5 12 Ν020Υ Δενδροκομία 5 13 Ν022Υ Εντομολογία 5 14 Ν023Υ Εμπορία αγροτικών προϊόντων 5 15 Ν025Υ Λαχανοκομία 5 16 Ν027Υ Φυτοπαθολογία 5 17 Ν029Υ Θρεπτική αξία τροφίμων και διατροφή 4 18 Ν031Ε Προστασία Περιβάλλοντος 5 19 Ν033Ε Εφαρμογές πληροφορικής στις γεωπονικές επιστήμες 5 20 Ν035Ε Γεωργική Zωολογία 5 21 Ν037Ε Βιοχημεία 5 22 Ν039Ε Μετεωρολογία - Κλιματολογία 5 23 Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση 5 24 Ν043Ε Συνεργατισμός 5 25 Ν045Ε Οινολογία και οινοπνευματώδη ποτά 5 26 Ν047Ε Γονιμότητα Εδάφους 5 27 Ν049Ε Εκμηχάνιση καλλιεργειών 5 28 Ν051Ε Διαχείριση Ενέργειας στη Γεωργία 5 29 Ν053Ε Αγροτικές Κατασκευές 5 30 Ν055Ε Ανατομία – Φυσιολογία Ζώου 5 31 Ν057Ε Υδατοκαλλιέργειες 5 32 Ν059Ε Προγραμματισμός Η/Υ 5 33 Ν061Ε Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα 5 34 Ν063Ε Συστηματική Βοτανική 5 35 Ν024Ε Γενική Μικροβιολογία 5 36 Ν026Ε Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα 5 37 Ν028Ε Γενετική 5 38 Ν030Ε Γεωλογία - Πετρογραφία 5 39 Ν032Ε Μηχανική βιοσυστημάτων 5 40 Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών 5 41 Ν038Ε Βιοτεχνολογία αναπαραγωγής 5
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Πρακτική (Τοποθέτηση)200
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή εργασία
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2021