ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) / PESTICIDES III.INSTRUMENTAL ANALYSIS OF PESTICIDES
ΚωδικόςΝ560Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003512

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600196213
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν001Υ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • Ν004Υ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • Ν061Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και αρχές των τεχνικών που εφαρμόζονται διεθνώς για την χημική ανάλυση των γεωργικών φαρμάκων και των υπολειμμάτων τους στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα ώστε α) να εξοικειωθούν με τύπους αναλυτικών μεθόδων, αναλυτικά όργανα και οργανολογία, β) να γνωρίσουν τους ελέγχους αξιολόγησης των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και να είναι σε θέση να επιλέγουν μια ενόργανη μέθοδο ανάλυσης ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες ανάλυσης που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και αρχές των μεθόδων που εφαρμόζονται για τη χημική ανάλυση των γεωργικών φαρμάκων και των υπολειμμάτων τους στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα ώστε α) να εξοικειωθούν με τεχνικές χημικής ανάλυσης, αναλυτικά όργανα και οργανολογία, β) να γνωρίσουν τις τεχνικές ελέγχου των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις αρχες ελέγχου ποιότητας των σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά γ) να είναι σε θέση να επιλέγουν μια ενόργανη μέθοδο ανάλυσης ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες ανάλυσης που καλούνται να αντιμετωπίσουν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ •Δειγματοληψία, προκατεργασία δείγματος, Τεχνικές παρασκευής δειγμάτων και εκχύλισης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων από διάφορα υποστρώματα (γεωργικά προϊόντα, έδαφος, νερό). •Αρχές ανάπτυξης μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων •κριτήρια επιλογής μεθόδου • Αρχές χρωματογραφίας, φασματοφωτομετρίας και εργασtηριακών τεχνικών μελέτης φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων και αναλύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. •Αρχές Υγρής και Αέριας Χρωματογραφίας (οργανολογία, χρωματογραφικά υλικά, μηχανισμοί κατακράτησης και διαχωρισμού ουσιών και υπολογισμός χρωματογραφικών παραμέτρων). Περιεχόμενο μαθήματος Ενότητα 1: Αρχές ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων 1. Πρότυπα διαλύματα-υπολογισμοί και παρασκευή τους. Δημιουργία πρότυπης καμπύλης (ι). Πρότυπες καμπύλες (ιι) - Ποσοτικός προσδιορισμός – έκφραση αποτελεσμάτων. Ασκήσεις (Εργαστηριακή άσκηση 1&2) Ενότητα 2: Αρχές ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: 2. Διαχωριστικές τεχνικές- (ι) Η εκχύλιση ως διαχωριστική τεχνική. Ορισμοί και είδη εκχύλισης. Νόμος της κατανομής. Εκχύλιση υγρού - υγρού, στερεού-υγρού. Σύγχρονες τεχνικές εκχύλισης (SPE, SPME, Headspace κ.α) (Εργαστηριακή άσκηση 2&7) Ενότητα 3: Αρχές ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: 3. Διαχωριστικές τεχνικές (ιι) Χρωματογραφία (Εργαστηριακή άσκηση 5,6 &7) Ενότητα 4: Μέθοδοι ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: 1. Φασματοφωτομετρία (Εργαστηριακή άσκηση 2) Ενότητα 5: Μέθοδοι ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: 2. Υγρή χρωματογραφία - εφαρμογή στην ανάλυση γεωργικών φαρμάκων (Εργαστηριακή άσκηση 3&4) Ενότητα 6: Μέθοδοι ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: 3. Αέριος χρωματογραφία-εφαρμογή στην ανάλυση γεωργικών φαρμάκων (Εργαστηριακή άσκηση 5&6,9) Ενότητα 7: Μέθοδοι ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: 4. Αξιοπιστία και επικύρωση μεθόδων. Ενότητα 8: Μέθοδοι ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: 5.Φασματοσκοπία μάζας στην ανάλυση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων -Εφαρμογές- Παραδείγματα Ενότητα 9: Εκπαιδευτική εκδρομή Εργαστηριακές ασκήσεις 1ο Εισαγωγή, Βασικές αρχές και Ασφάλεια Μετρήσεις. Παρασκευή διαλυμάτων - Αραίωση 2ο Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός του μυκητοκτόνου thiram σε σκεύασμα και σπόρους 3ο Παρουσίαση τεχνικής υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (Θεωρία – Οργανολογία – Εφαρμογές) με την βοήθεια λογισμικού 4ο Προσδιορισμός των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης 5οΠαρουσίαση τεχνικής αέριας χρωματογραφίας (Θεωρία – Οργανολογία – Εφαρμογές) με την βοήθεια λογισμικού 6ο Προσδιορισμός των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα αέριας χρωματογραφίας 7ο Προσδιορισμός περιεκτικότητας δραστικής ουσίας σε σκεύασμα με την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC) 8ο Εκχύλιση και Εφαρμογή αέριας χρωματογραφίας: Κινητική μελέτη της αντιδράσεως υδρολύσεως του οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου phorate 9ο Προσδιορισμός των υπολειμμάτων του οργανοχλωριωμένου εντομοκτόνου endosulfan στο κουνουπίδι 10ο Επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
Λέξεις Κλειδιά
εωργικά φαρμακα, ανάλυση, υπολείμματα, υγρή και αέρια χρωματογραφία, χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος, σκευάσματα .
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,3
Εργαστηριακή Άσκηση391,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών612,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στην εκτέλεση των ασκήσεων και στον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στο εργαστηριακό ημερολόγιο κατά (70% ) και κατά (30%) από τη γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χρωματογραφία και Εργαστηριακές τεχνικές Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΙΔΟΥ & Ι. ΠΑΤΣΙΑΣ (Κ.Ευδοξος 65)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη: Γεωργικά Φάρμακα Εργαστηριακός οδηγός. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Παραδόσεων
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2021