Μεθοδολογία κοινωνικών Επιστημών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία κοινωνικών Επιστημών / Methodology of Social Sciences (II)
Κωδικός2402
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝίκη Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015640

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία κοινωνικών Επιστημών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196332
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- να γνωρίζουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κοινωνικές επι¬στήμες (είδη, πλαίσιο εφαρμογής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα - να κατανοούν τις δυνατότητες που έχουν τα διάφορα είδη ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, καθώς και τη συμπληρωματικότητά τους στο ερευνητικό πεδίο - να γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων σε διάφορα ερευνητικά πεδία και να αναπτύξουν ιδέες για το σχεδιασμό της δικής τους έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, με μια σειρά μαθημάτων που αναφέρονται τόσο στις ποιοτικές όσο και στις ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του μαθήματος αναφέρεται σε μια σειρά από ποιοτικές μεθόδους, όπως η έρευνα σε αρχεία, συμμετοχική παρατήρηση, συνεντεύξεις, ανάλυση λόγου και βιογραφική ανάλυση. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε μια σειρά ποσοτικών μεθόδων που περιλαμβάνει το σχεδιασμό έρευνας με ερωτηματολόγια, στατιστικές αναλύσεις και ανάλυση δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά
μεθοδολογία, ποιοτικές μέθοδοι, ποσοτικές μέθοδοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση βίντεο, power point.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Σεμινάρια40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γέμτος Π., Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Παπαζήσης, Αθήνα 2004 Δαουτόπουλος Γ. Α., Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2002 Duverger Maurice, Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1990 Javeau Claude, Η Έρευνα με Ερωτηματολόγιο: Το Εγχειρίδιο του Καλού Ερευνητή, Τυπωθήτω – Γ. Δάρδανος, Αθήνα 2000 Grawitz Madeleine, Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών Ι και ΙΙ, Οδυσσέας, Αθήνα 2006 Ιωσηφίδης Θεόδωρος – Σπυριδάκης Μ., Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Κριτική, Αθήνα 2006 Κόλιν Ρόμπινσον, Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Gutenberg, Αθήνα 2007 Κυριαζή Ν., Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των Τεχνικών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001 Λάζος Γ., Το Πρόβλημα της Ποιοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Παπαζήσης Αθήνα 1998 Mishler E., Η συνέντευξη έρευνας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1996 Ντυρκάϊμ Ε., Οι Κανόνες της Κοινωνιολογικής Μεθόδου, μτφρ. Λ. Μουσούρου, Gutenberg, Αθήνα 1978 Παπαγεωργίου Γιώτα (επιμ.), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Τυπωθήτω – Γ. Δάρδανος, Αθήνα 1998 Παπαγεωργίου Νίκη, Η Εκκλησία στη Νεοελληνική Κοινωνία. Γλωσσοκοινωνιολογική Ανάλυση των Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου, Π. Πουρναρά Θεσσαλονίκη 2001 Φίλιας Β., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Gutenberg, Αθήνα 1977 Weber Max, Η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, Παπαζήσης, Αθήνα 1991
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-06-2022