Συμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση. Διδακτικά μοντέλα, και μεθοδολογίες και ΤΠΕ στο Μάθημα τ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση. Διδακτικά μοντέλα, και μεθοδολογίες και ΤΠΕ στο Μάθημα τ / Inclusive education, diversity, multiculturalism in Religious Education. Teaching models and methodologies and ICT in the Religion course.
Κωδικός2500
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015656

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση. Διδακτικά μοντέλα, και μεθοδολογίες και ΤΠΕ στο Μάθημα τ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196337
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα μαθήματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να: - γνωρίζουν την διαφορά μεταξύ συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης και πότε είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. - διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ διαπολιτισμικότητας και πολυπολιτισμικότητας κατά την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών - να διαπιστώσουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σύγχρονα διδακτικά μοντέλα - να μπορούν να εφαρμόσουν όλα τα παραπάνω στο μάθημα των Θρησκευτικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ως μια ολόκληρη εκπαιδευτική φιλοσοφία που καλεί τα σχολεία να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και όχι για έναν τελικό στόχο, που πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο όρος συνεκπαίδευση αφορά την προσπάθεια για την συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Θεμελιώνει τη θέση ότι η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και επιδιώκει να δημιουργηθούν σχολεία που θα αναγνωρίζουν, θα κατανοούν και θα γνωρίζουν πως να αντιμετωπίζουν σωστά τις ιδιαιτερότητες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η διαφορετικότητα αποτελεί έναν όρο που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις μέρες μας.Αφορά τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό των ατόμων. Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται σήμερα να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να διαχειριστούν αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή και πρέπει να είναι κάτοχοι τόσο γνώσεων ψυχολογίας, όσο και γνώσεων ειδικής εκπαίδευσης, κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας, για να μπορούν να εντάξουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά τη διαφορετικότητα στην τάξη τους. Με τον όρο πολυπολιτισμικότητα εννοείται η συνύπαρξη σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο μιας πολλαπλής πολιτισμικής ετερότητας, η οποία κυρίως εδράζεται σε εθνοτική, θρησκευτική και γλωσσική διαφορά. Εξετάζονται σύγχρονα διδακτικά μοντέλα και μεθοδολογίες στο Μάθημα των Θρησκευτικών και διερευνάται η τροποποίησή τους όταν σε αυτά ενσωματωθούν οι ΤΠΕ ως διδακτικά μέσα.
Λέξεις Κλειδιά
συμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα, διδακτικά μοντέλα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις που γίνονται με την υποστήριξη powerpoint και στις παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές. Επίσης χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω emails. Για όσους φοιτητές δεν είναι δυνατόν για κάποιο λόγο να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία γίνεται τηλεδιάσκεψη με μία από τις πλατφόρμες που παρέχονται απο το ΑΠΘ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση32
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων75
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων42
Συγγραφή εργασίας / εργασιών75
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση συνίσταται στην μελέτη της προτεινόμενης βιβλιογραφία και στην εκπόνηση εργασίας και δημόσιας παρουσίασης της ενώπιον των υπολοίπων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. The Europeanisation of intercultural education? Responses from EU policy-makers. Educational Review, 67:2, 218-235 2. Triandafyllidou, A. & Kokkali I. (2010). Accept Pluraslism. Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Greece. Accept Pluralism Working Paper 8/2010. European University Institute 3. White Paper on Intercultural Dialogue. "Living Together as Equals in Dignity". The Council of Europe Ministers of Foreign Affairs. Strasbourg, 7 May 2008
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.EU Policy on and Practices 2.Inclusive Education in Europe 3.Salzburg Declaration 4. Review_of_Strategies_for_Inclusion_and_Social cohesion in Europe from Education 5. Εργαλεία Σύγχρονης Προσέγγισης της Διαφοροποιημένης Διδακτικής, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, ΙΕΠ, 2015 6. Religious Diversity and Intercultural Education 7. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 Κεφάλαιο 1: Στόχος και αντικείμενο της Δράσης
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2020