ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / Data Structures
ΚωδικόςΗΥ3602
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣταυρούλα Σιάχαλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000611

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600196680
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προτείνεται στους φοιτητές να έχουν περάσει τα μαθήματα Δομημένος Προγραμματισμός, Προγραμματιστικές Τεχνικές, και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα πρέπει να μπορούν: - Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν την έννοια της δομής δεδομένων ως βασικό συστατικό της ανάπτυξης κώδικα, - Να επιλέγουν, να χρησιμοποιούν κατάλληλα, και να αναλύουν τις βασικές δομές, - Να χρησιμοποιούν και να αναλύουν τους βασικούς αλγόριθμους αναζήτησης, κατακερματισμού και ταξινόμησης, - Να γράφουν μεσαίου μεγέθους εφαρμογές σε Java.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικό μάθημα στις Δομές Δεδομένων και σε βασικές κατηγορίες Αλγορίθμων. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων προγραμματισμού και στοχεύει στην εμβάθυνση των φοιτητών σε τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού και στη βελτίωση των ικανοτήτων τους στον προγραμματισμό. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν τα εξής: - Δεδομένα και πληροφορία. Δομή δεδομένων, αλγόριθμος και πολυπλοκότητα. - Εισαγωγή στη Java. - Τρόποι αποθήκευσης και προσπέλασης πινάκων. Συνδεδεμένες και σειριακές γραμμικές λίστες. - Δένδρα: τρόποι αποθήκευσης, αναζήτησης, εισαγωγής και διαγραφής στοιχείων. Ισοζυγισμένα δένδρα. Β-Δένδρα. Εφαρμογές δένδρων. Σωροί. - Μέθοδοι αναζήτησης. Μέθοδοι ταύτισης προτύπου σε κείμενο. - Κατακερματισμός. - Αλγόριθμοι ταξινόμησης.
Λέξεις Κλειδιά
Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα, Γλώσσα Java, Πίνακες, Λίστες, Δένδρα, Σωροί, Αναζήτηση, Κατακερματισμός, Ταξινόμηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα διδάσκει τους φοιτητές τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού. Προφανώς οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται διαρκώς και σε όλα τα επίπεδα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο (syllabus) που διανέμεται στο πρώτο μάθημα και βρίσκεται σε συνεχή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής: Γραπτή ή Ηλεκτρονική Τελική Εξέταση 80% Εργασία σε ομάδες των δύο ατόμων 20% (τρία προγραμματιστικά προβλήματα κλιμακούμενης δυσκολίας) Οι φοιτητές, μέσα από τις εργασίες, καλούνται να αναπτύξουν λογισμικό σε java για ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και να διαγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα τουρνουά με τη λήξη του μαθήματος. Οι νικητές ανταμείβονται με πρόσθετες μονάδες στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι στη Java, 2η έκδοση, Robert Lafore, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2005. 2. Δομές Δεδομένων, Π. Μποζάνης, 1η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλας, 2006. 3. Δομές Δεδομένων: Έννοιες, Τεχνικές, Αλγόριθμοι, Γ.Φ. Γεωργακόπουλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υπάρχει πληθώρα τίτλων στην αγγλική (Data Structures and Algorithms).
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-04-2014