Δομημένος Προγραμματισμός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔομημένος Προγραμματισμός / Structured Programming
Κωδικός004
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Σεβαστιάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000951

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 475
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔομημένος Προγραμματισμός
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600196749
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι: - Η σχεδίαση και ανάπτυξη προγραμμάτων σε υπολογιστές, ακολουθώντας τις αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού - Η χρήση του πρότυπου ANSI της γλώσσας προγραμματισμού C, για τη συγγραφή προγραμμάτων για υπολογιστές. - Η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα θέματα που καλύπτονται στα πλαίσια του μαθήματος: - Αναγκαιότητα και σημασία της δόμησης στον προγραμματισμό - Βασικές αρχές βέλτιστου προγραμματισμού - Τεχνολογίας λογισμικού (software engineering) - Βασικές αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού - Βασικές τεχνικές του Δομημένου Προγραμματισμού - Κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όταν γράφεται ο κώδικας. - Το περιβάλλον για το οποίο θα γραφεί ο κώδικας (οργάνωση της μνήμης, ο επεξεργαστής και οι καταχωρητές, ο κύκλος εκτέλεσης των εντολών, παράσταση των δεδομένων). - Χαρακτηρίστηκα της γλώσσας προγραμματισμού C (πρότυπο ANSI). - O προεπεξεργαστής, βασικές οδηγίες για τον προεπεξεργαστή. - Μεταβλητές σταθερές και τύποι δεδομένων. - Αριθμητικές και λογικές εκφράσεις. - Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και συμβολοσειρές (strings). - Τελεστές (αριθμητικοί, λογικοί, διάδικοι). - Ανάκληση διευθύνσεων με τον τελεστή & και καταχώρηση τιμών σε διευθύνσεις με τον τελεστή *. - Πίνακες και οι δείκτες (pointers). - Η αριθμητική των δεικτών (pointers). - Προτάσεις αντιστοίχησης. - Προτάσεις ελέγχου και λογικής. - Προτάσεις βρόχου (loops). - Δυναμική δέσμευση μνήμης. - Οι συναρτήσεις. - Συναρτήσει (pointers) σε συναρτήσεις. - Δομές, ενώσεις, απαριθμήσεις και δυαδικά πεδία (bits). - Είσοδος και έξοδος δεδομένων. - Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία σκληρού δίσκου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40.51,4
Εργαστηριακή Άσκηση210,7
Φροντιστήριο40.51,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών321,1
Εξετάσεις160,5
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση διάρκειας 120 λεπτών. Διαδραστική εξέταση εργαστηριακών ασκήσεων. Προαιρετική ανάπτυξη εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie /Η γλώσσα προγραμματισμού C, δεύτερη βελτιωμένη έκδοση/ Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα (2008)(2nd ed. Prentice Hall, 1988). - Harry H. Cheng /C για Επιστήμονες και Μηχανικούς — Μια Ερμηνευτική Προσέγγιση/ Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (2016)(McGraw-Hill, 2013). - Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης, Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας /C Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ' Έκδοση)/ Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκας, Αθήνα (2016). - Νίκος Μ. Ζατζηγιαννάκης /Η γλώσσα C σε βάθος, 5η έκδοση/ Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα (2017). - Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman (Επιμέλεια: Νίκος Καραπιλίδης, Δημήτρης Βράκας, Δημοσθένης Κυριαζής, Μετάφραση: Κωνσταντίνος Τσιπλίδης) /Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C/ Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα (2021)(8th ed., Pearson, 2016).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, /Η γλώσσα προγραμματισμού C (Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση)/, Κλειδάριθμος, Αθήνα (2008). Harry H. Cheng, /C για Επιστήμονες και Μηχανικούς: Μια Ερμηνευτική Προσέγγιση/, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (2016). Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης, Δρ. Ν.Δ. Τσελίκας, /C Από τηε Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ' Έκδοση)/, Έκδοση των συγγραφέων (http://www.c4all.gr) (2016). Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης, /Η γλώσσα C σε βάθος (5η έκδοση)/, Κλειδάριθμος, Αθήνα, (2017). Πάγκαλος Γεώργιος, /Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό (Γ' έκδοση)/, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη, (2015). Michael L. Scott, /Πραγματολογία των γλωσσών προγραμματισμού (Δεύτερη έκδοση)(Μετάφραση/Επιστημονική επιμέλεια: Νικόλαος Σ. Παπασπυρου)/, Κλειδάριθμος, Αθήνα, (2009). Michael L. Scott, /Programming Language Pragmatics (Fourth Edition)/, Elsevier—Morgan Kaufmann, Waltham MA, (2016). Συλλογικό έργο, /Εγκυκλοπαίδεια πληροφορικής & τεχνολογίας υπολογιστών/, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Ε.Π.Ε., Αθήνα, (1986). Στράτος Ζαχαρόπουλος, Χρίστος Χωραττίδης, /Αλγόριθμοι και τεχνικές προγραμματισμού/, Εκδόσεις Βιβλίων Κώστας Χριστοδουλίδης, Θεσσαλονίκη, (1990). Harold Abelson and Gerald Jay Sussman, /Structure and Interpretation of Computer Programs (Second Edition)/, MIT, London England (1996). ISO/IEC 9899:1990 Programming languages — C ISO/IEC 9899:1999 Programming languages — C ISO/IEC 9899:2011 Information technology — Programming languages — C ISO/IEC 9899:2018 Information technology — Programming languages — C
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2021