ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ι / DIDACTICS OF GYMNASTICS Ι
Κωδικός220
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΘεοφάνης Σιάτρας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000001

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 378
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικά Εφαρμογής324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600197010
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα κατανοούν την τεχνική των ασκήσεων της ενόργανης γυμναστικής και θα δύνανται να εφαρμόζουν τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθησή τους, στα όργανα των ανδρών και των γυναικών. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ές να εφαρμόζουν τους τρόπους βοήθειας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των ασκήσεων και θα μπορούν να εκτελούν πρακτικά ορισμένες από αυτές (προασκήσεις & ασκήσεις).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ (α) ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (β) 1. α) Τα όργανα της ΕΓ (Ταξινόμηση οργάνων, Χρήση οργάνων, Χειρισμός οργάνων, Συνδυασμοί οργάνων, Ασφάλεια οργάνων, Διαστάσεις οργάνων, Ιδιαιτερότητες οργάνων). β) Ασκήσεις και παιχνίδια για γνωριμία, προετοιμασία και εξοικείωση με τα όργανα της ΕΓ. 2. α) Η Ενόργανη Γυμναστική (ΕΓ) ως άθλημα, δραστηριότητα και αντικείμενο Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή της ΕΓ. β) Μορφές εξάσκησης στα όργανα της ΕΓ (κυκλικά, σταθμοί, παιχνίδια, κλπ.). Εκμάθηση των μετακινήσεων (βηματισμών, στροφών, αλμάτων, κλπ.) και απόκτηση των βασικών θέσεων-στάσεων του σώματος (Θέσεις, Ισορροπίες, Στηρίξεις, Εξαρτήσεις, Κατακλίσεις, Στάσεις, Λαβές). 3. α) Η ορολογία της ΕΓ. Τα είδη των κινήσεων στην ΕΓ. β) Κυλίσματα, κυβιστήσεις και περιστροφές. Μορφές εξάσκησης για ανάπτυξη του προσανατολισμού σε περιστροφές γύρω από τους άξονες του σώματος (κυλίσματα εμπρός, πίσω, πλάγια, κλπ, σε διάφορες επιφάνειες (κατηφορικές, οριζόντιες, ανηφορικές, μαλακές, σκληρές, στενές, κλπ), και περιστροφές εμπρός-πίσω κάτω από εύκολες συνθήκες σε χαμηλές μπάρες διαφορετικών οργάνων. 4. α) Η βασική τεχνική των αιωρήσεων στα όργανα της ΕΓ. β) Αιωρήσεις-ταλαντεύσεις σε διάφορα όργανα. Μορφές εξάσκησης για την ανάπτυξη του ρυθμού και του σταθερού κρατήματος λαβής σε αιωρήσεις από την εξάρτηση και από την στήριξη στα διαφορετικά όργανα. 5. α) Η κατακόρυφη στήριξη. Τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Κυκλική εξάσκηση σε ειδικές ασκήσεις για την απόκτηση και βελτίωση της κατακόρυφης στήριξης. 6. α) Τα άλματα στον σχολικό αθλητισμό. Χαρακτηριστικά γυμναστικών και ακροβατικών αλμάτων. β) Άλματα και πτήσεις. Εξάσκηση βασικών γυμναστικών αλμάτων με ποικίλες παραλλαγές και σε διαφορετικές επιφάνειες αναπήδησης, στήριξης, προσγείωσης. 7. α) Τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης του άλματος «Διαπέραση με συσπείρωση» στον ίππο. β) Διδασκαλία και εξάσκηση της διαπέρασης με συσπείρωση πάνω από χαμηλά εμπόδια ή όργανα (πλινθίο, ίππος). 8. α) Τροχός και τροχοστροφή (ροντάτ). Τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Διδασκαλία του τροχού και της τροχοστροφής στο έδαφος. 9. α) Τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης του άλματος «Διαπέραση με διάσταση» στον ίππο. β) Διδασκαλία και εξάσκηση της διαπέρασης με διάσταση πάνω από χαμηλά εμπόδια ή όργανα (πλινθίο, ίππος). 10. α) Πλάγιες και κυκλικές αιωρήσεις σκελών (περάσματα). Χαρακτηριστικά, τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Εξάσκηση των βασικών «Περασμάτων σκελών» από στήριξη (μονό-διπλό), σε ποικίλες παραλλαγές ως είσοδοι ή έξοδοι, σε Δοκό ισορροπίας, Ασύμμετρους ζυγούς, Ίππο με λαβές, Δίζυγο και Μονόζυγο. 11. α) Οι αναβάσεις. Χαρακτηριστικά, τεχνική και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης. β) Εκμάθηση της κίνησης των αναβάσεων κάτω από εύκολες συνθήκες και από διάφορες θέσεις. Γιγαντιαία ανάβαση εμπρός στο δίζυγο. 12. α) Συνδυασμοί ασκήσεων και σύνθεση προγραμμάτων στα όργανα της ΕΓ. β) Εξάσκηση σε βασικές συνδέσεις και συνδυασμούς των ασκήσεων που έχουν διδαχθεί. 13. α) Ανακεφαλαίωση και συζήτηση των σημαντικότερων θεμάτων της ύλης. β) Ομαδική εξάσκηση για σύνθεση και εκτέλεση των προγραμμάτων στα όργανα της ΕΓ.
Λέξεις Κλειδιά
Ενόργανη γυμναστική, Αγωνιστική ενόργανη γυμναστική, Μηχανική των ασκήσεων, Ασκήσεις εδάφους, Δοκός ισορροπίας, Ίππος με λαβές, Κρίκοι, Άλμα ίππου, Δίζυγο, Μονόζυγο, Ασύμμετροι ζυγοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Φροντιστήριο150,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι τελικές εξετάσεις του εξαμήνου περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών σε δύο μέρη: α) Πράξη (60%) και β) Θεωρία (40%). Ο τελικός βαθμός είναι ενιαίος. α) Το πρακτικό μέρος της εξέτασης πραγματοποιείται με την εκτέλεση προγραμμάτων σε τρία όργανα της ενόργανης γυμναστικής (Ασκήσεις εδάφους, Άλμα ίππου και ένα όργανο ελεύθερης επιλογής των φοιτητών), που περιλαμβάνουν τις ασκήσεις που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, αξιολογείται η ικανότητα των φοιτητών/τριών στη μεθοδική και διδακτική των ασκήσεων και συνεκτιμώνται οι τρόποι βοήθειας και ασφάλειας που εφαρμόζουν. β) Η αξιολόγηση του επιπέδου των θεωρητικών γνώσεων πραγματοποιείται γραπτά ή προφορικά, με ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην ύλη του εξαμήνου. Επίσης, μπορεί να εκπονηθεί ατομική ή ομαδική εργασία (προαιρετική), με ελεύθερη επιλογή ενός θέματος από την ενόργανη γυμναστική, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Μιλτιάδης Πρώιος (2011). Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής (Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 12867613) ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε., Θεσσαλονίκη. 2) Βασίλειος Καϊμακάμης (2003). Ενόργανη γυμναστική Η΄(Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 89399), Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Σιάτρας Θ. (2016). Ενόργανη γυμναστική (Μηχανική, Τεχνική, Προασκήσεις, Βοήθεια, Λάθη, Επιστημονικές έρευνες). Εκδόσεις University Studio Press (Αναθεωρημένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 2) Πρώιος Μιλ. (2021). Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής. Εκδόσεις Όλυμπος (Βελτιωμένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 3) Καϊμακάμης Β. (2003). Ενόργανη γυμναστική Η. Βασίλειος Καϊμακάμης, Θεσσαλονίκη. 4) Κυριαλάνης Π., Σατρατζέμης Ι. (2010). Ενόργανη γυμναστική. Εκδότης: Ιωάννης Σατρατζέμης, Αθήνα. 5) Μυλώσης Δ., Σιάτρας Θ., Χριστούλας Κ., Πατίκας Κ. (2018). Ισομετρική ροπή και αναλογία καμπτήρων/εκτεινόντων μυών των ώμων αθλητών ενόργανης γυμναστικής και φοιτητών φυσικής αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 16(1): 8-22. 6) Σιάτρας Θ., Δούκα Ι., Μαμελετζή Δ., Παπανικολάου Α. (2007). Η εξέλιξη της κινητικότητας των αρθρώσεων σε κορίτσια ενόργανης γυμναστικής. Αθλητική Απόδοση & Υγεία, VI(1): 51-60. 7) Σιάτρας Θ. (2009). Κακώσεις στις επιφύσεις των οστών των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής και επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους. Ελληνική Ιατρική, 75(3): 204-214. 8) Σιάτρας Θ. (2010). Επίδραση της ενόργανης γυμναστικής στην οστική πυκνότητα των νεαρών αθλητών. Ελληνική Ιατρική, 76(1): 19-27. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1) Arampatzis Α., Brüggemann G.-P. (1998). Mechanical energetic processes during the giant swing before the Tkatchev exercise. Journal of Biomechanics, 34: 505-512. 2) Arampatzis Α., Brüggemann G.-P. (2001). A mathematical high bar-human body model for analysing and interpreting mechanical-energetic processes on the high bar. Journal of Biomechanics, 31: 1083-1092. 3) Arampatzis Α., Morey-Klapsing G., Brüggemann G.-P. (2003). The effect of falling height on muscle activity and foot motion during landings. Journal of Electromyography and Kinesiology, 13: 533–544. 4) Bradshaw E.J., Hume P.A. (2012). Biomechanical approaches to identify and quantify injury mechanisms and risk factors in women’s artistic gymnastics. Sports Biomechanics, 11: 324–341. 5) Caine D., Nassar L. (2005). Gymnastics injuries. Medicine and Sport Science, 2005; 48: 18-58. 6) Caine D.J., Russell K., Lim L. (2013). Handbook of sports medicine and science Gymnastics. Wiley-Blackwell. Oxford. 7) Daly R.M., Rich A.R., Klein R., Bass S.L. (2000). Short stature in competitive prepubertal and early pubertal male gymnasts: The result of selection bias or intense training. Journal of Pediatrics, 137: 510-516. 8) DiFiori J.P., Caine D.J., Malina R.M. (2006). Wrist pain, distal radial physeal injury, and ulnar variance in the young gymnast. American Journal of Sports Medicine, 34(5): 840-848. 9) Fujihara T., Gervais P. (2012). Circles with a suspended aid: Reducing pommel reaction forces. Sports Biomechanics, 11(1): 34–47. 10) Gervais P., Dunn J. (2003). The double back salto dismount from the parallel bars. Sports Biomechanics, 2(1): 85-101. 11) Hiley M.J., Apostolidis A., Yeadon M.R. (2011). Loads on a gymnastics safety support system during maximal use. Journal of Sports Engineering and Technology, 225 (1): 1–7. 12) Jemni M. (2011). The science of gymnastics. Routledge, New York. 13) Keller M.S. (2009). Gymnastics injuries and imaging in children. Pediatric Radiology, 39: 1299–1306. 14) Kerr Z.Y., Hayden R., Barr M., Klossner D.A., Dompier T.P. (2015). Epidemiology of national collegiate athletic association women's gymnastics injuries, 2009-2010 through 2013-2014. Journal of Athletic Training, 50(8): 870-878 15) Koyama K., Nakazato K., Min S.K., Gushiken K., Hatakeda Y., Seo K.., Hiranuma K. (2013). Radiological abnormalities and low back pain in gymnasts. International Journal of Sports Medicine, 34(3):218-222. 16) Milosis D., Siatras Th. (2012). Sex differences in young gymnasts’ postural steadiness. Perceptual and Motor Skills, 114(1): 319-328. 17) Milosis D., Siatras Th., Christoulas K., Patikas D. (2020). Construct validity of gymnastics-specific assessment on the neuromuscular function of shoulder flexor and extensor muscles. Sports Biomechanics, DOI: 10.1080/14763141.2020.1772861. 18) Milosis D., Siatras Th., Proios M., Proios M.C., Christoulas K., Papaioannou A. (2018). Accuracy of university students’ skill-specific, self-efficacy and self-efficacy-performance in gymnastics relationship. International Journal of Sport Psychology, 49(5): 429-447. 19) Milosis D., Papaioannou A., Siatras Th., Proios M., Proios M.C. (2015). Gender differences on attitudes and participation in an extracurricular gymnastics course among Greek university students. Journal of Teaching in Physical Education. 34(3): 424-441. 20) Modlesky C.M., Majumdar S., Dudley G.A. (2008). Trabecular bone microarchitecture in female collegiate gymnasts. Osteoporosis International, 19: 1011-1118. 21) Overlin A.J., Chima B., Erickson S. (2011). Update on artistic gymnastics. Current Sports Medicine Reports, 10(5): 304-309. 22) Papavasiliou A., Siatras Th., Bintoudi A., Milosis D., Lallas V., Sykaras E., Karantanas A. (2014). The gymnasts’ hip and groin: A magnetic resonance imaging study in asymptomatic elite athletes. Skeletal Radiology, 43(8): 1071-1077. 23) Penitente G., Sands W.A. (2015). Exploratory investigation of impact loads during the forward handspring vault. Journal of Human Kinetics, 46: 59-68. 24) Prassas S.G. Kwon Y.-H., Sands W.A. (2006). Biomechanical Research in Artistic Gymnastics: A Review. Sports Biomechanics, 5(2): 261-291. 25) Potop V., Timnea O.C., Mihaiu C., Manole C. (2014). Biomechanical characteristics of back double salto dismount off the uneven bars. Journal of Physical Education and Sport, 14(2): 248-253. 26) Sands B. (2011). Biomechanics for gymnastics. In: M. Jemni (Ed.), The science of gymnastics. Routledge, New York. p. 55. 27) Sands W.A. (2000). Injury prevention in women’s gymnastics. Sports Medicine, 30(5): 359–373. 28) Siatras Th. (2011). Computer-assisted image analysis for measuring body segmental angles during a static strength element on parallel bars: validity and reliability. Sports Biomechanics, 10(2): 135-145. 29) Siatras Th., Skaperda M., Mameletzi D. (2010). Reliability of anthropometric measurements in young male and female artistic gymnasts. Medical Problems of Performing Artists, 25(4): 162-166. 30) Siatras Th., Skaperda M., Mameletzi D. (2009). Anthropometric characteristics and delayed growth in young artistic gymnasts. Medical Problems of Performing Artists, 24(2): 91-96. 31) Siatras Th., Douka I., Milosis D. (2010). Feasibility and reproducibility of muscular strength measures in gymnastics-specific body positions using hand-held dynamometry. Isokinetics and Exercise Science, 18(4): 223-234. 32) Siatras Th., Papadopoulos G., Mameletzi D., Gerodimos V., Kellis S. (2003). Static and dynamic acute stretching effect on gymnasts’ speed in vaulting. Pediatric Exercise Science, 15(4): 383-391. 33) Siatras Th., Mameletzi D. (2014). The female athlete triad in gymnastics. Science of Gymnastics Journal, 6(1): 5-22. 34) Siatras Th. (2014). Synergist and antagonist muscles static stretching acute effect during a V-sit position on parallel bars. Science of Gymnastics Journal, 6(3): 49-59. 35) Terra M.P., Maas M.,, Nusman C.M., Navas-Canete A., DeJonge M.C. (2011). Common injuries in gymnasts. Medical Radiology and Diagnostic Imaging, 347-365. 36) Wade M., Campbell A., Smith A., Norcott J., O'Sullivan P. (2012). Investigation of spinal posture signatures and ground reaction forces during landing in elite female gymnasts. Journal of Applied Biomechanics, 28(6): 677-686. 37) Webb B., Rettig L. (2008). Gymnastic wrist injuries. Current Sports Medicine Reports, 7: 289-295. 38) Westermann R.W., Giblin M.,Vaske A., Grosso K., Wolf B.R. (2015). Evaluation of men’s and women’s gymnastics injuries: A 10-year observational study. Sports Health, 7(2): 161-165. 39) Zetaruk M.N. (2000). The young gymnast. Clinics in Sports Medicine. 19(4): 757-780. 40) Zivcic-Markovic K., Sporis Γ., Cavar I., Aleksic-Veljkovic A, Milanovic Z. (2012). Biomechanical evaluation of exercises for performing a forward handspring - Case Study. Journal of Human Kinetics, 34: 21-32.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-02-2022