ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / INTRODUCTION TO THE PEDAGOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Κωδικός164
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000025

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600197038
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η παιδαγωγική της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού: οι έννοιες της αγωγής, της εκπαίδευσης, της μάθησης και της μόρφωσης. 2. Η εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης - συγκριτική παιδαγωγική. 3. Συνεκπαίδευση. 4. Μοντέλα οργάνωσης και διεύθυνσης της εκπαίδευσης και της τάξης. 5. Αγώνας, απόδοση και πρωταθλητισμός στις μικρές ηλικίες από παιδαγωγική άποψη. 6. Αγωγή για δια βίου άσκηση. 7. Το παιχνίδι ως παιδαγωγική διαδικασία. 8. Λεκτική και μη λεκτική αλληλεπίδραση μέσα και έξω από το σχολείο. 9. Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα. Σχολική πειθαρχία. 10. Παιδαγωγική ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. 11. Η βαθμολόγηση και η αξιολόγηση ω παιδαγωγική διαδικασία. 12. Παιδαγωγικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κινήτρων και της μάθησης στο σχολείο. 13. Παιδί, άσκηση και ηθική ανάπτυξη. 14. Ανακεφαλαίωση - Παρουσιάσεις εργασιών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Blankenship, Β. (2013). Ψυχολογία της Διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής. Αθήνα: ΙΩΝ. Χατζηδήμου, Δ. (2013). Εισαγωγή στη θεματική της Διδακτικής-Συμβολή στη θεωρία & στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Hillenbrand C. (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική των διαταραχών συμπεριφοράς. Αθήνα: Ελλην.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-07-2015