ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / ARTISTIC GYMNASTICS
Κωδικός054
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεοφάνης Σιάτρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID400000241

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600197210
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα αυτό δεν διδάσκεται πλέον.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να εργασθούν ως προπονητές σε Συλλόγους που καλλιεργούν την Ενόργανη Γυμναστική στις κατηγορίες πανπαίδων, πανκορασίδων, παίδων και κορασίδων. Επίσης μπορούν να εργασθούν σε ιδιωτικά γυμναστήρια και να ανταποκριθούν με μεγάλη επάρκεια ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής στα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ιστορία της ενόργανης γυμναστικής στον ελλαδικό και παγκόσμιο χώρο. Γενικές ασκήσεις στις αναπτυξιακές ηλικίες. Κινητικά χαρακτηριστικά και συναρμοστικές ικανότητες. Γυμναστικές κινήσεις και πρωταγωνιστές μύες. 2. Ειδικές ασκήσεις με στοιχεία τεχνικής. 3. Μεταβίβαση ταχύτητας στα μέλη του σώματος από διάφορες θέσεις . 4. Γυμναστικά στοιχεία (άλματα, στροφές, ισορροπίες, κυματισμοί). 5. Γενικές πληροφορίες για τις αναπτυξιακές ηλικίες. Eίδη ώθησης και μαστιγώματος (κουρμπέτ), κυβιστήσεις, ανακυβιστήσεις, παραλλαγές και συνδυασμοί. 6. Στηρίξεις .(Ανάπτυξη της ικανότητας ισορροπίας στην αντιστραμμένη στήριξη. Είδη αντιστραμμένης στήριξης . 7. Είδη τροχών . 8. Βασικές αρχές για τεχνική τελειότητα. Στοιχεία βιοκινητικής. Χειροκυβίστηση, φλικ -φλακ (παραλλαγές). 9. Ελεύθερα περιστροφικά άλματα (σάλτο μπροστά με συσπείρωση, δίπλωση, τεντωμένο, με βοηθητικά όργανα και βοήθεια). 10.Μέθοδος εκμάθησης των γυμναστικών ασκήσεων. Άλμα ίππου 11. Είδη και κανόνες βοήθειας. Kip στα διάφορα όργανα. 12. Πρωτότυπα στοιχεία. 13. Βασικά στοιχεία στα όργανα για ηλικίες 6-7 ετών. Στοιχεία τεχνικού κανονισμού αγωνιστικής γυμναστικής
Λέξεις Κλειδιά
Ενόργανη, Γυμναστική, Αγωνιστικά όργανα, Άλμα ίππου, Ασσύμετροι ζυγοί, Ασκήσεις εδάφους, Δοκός Ισορροπίας, Κρίκοι, Ίππος με λαβές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών- τριών γίνεται στην Θεωρία και στην Πράξη με κλίμακα απο 0 έως 10 Ο μέσος όρος της επίδοσης είναι ο τελικός Βαθμός του μαθήματος. Προαγώγιμος βαθμός είναι απο 5 και άνω Για να περάσει το μάθημα ο φοιτητής-τρια πρέπει να έχει προαγώγιμο βαθμό και στην θεωρία και στην πράξη.Εάν περάσει μόνο την πράξη ή την θεωρία ο βαθμός κρατείται απο τον καθηγητή και όταν περάσει καιτο άλλο μέρος του μαθήματος προστίθενται πράξη και θεωρία, διαιρείται το σύνολο δια δύο και βγαίνει ο τελικός βαθμός.Η θεωρία περιλαμβάνει την μεθοδολογία σύγχρονων μεθόδων εκμάθησης των ασκήσεων, την βοήθεια, την οργάνωση του μαθήματος και ιστορικά στοιχεία του αθλήματος. Στην πράξη οι φοιτητές - τριες εξετάζονται στις ασκήσεις που διδάσκονται καθόλη την χρονιά με βασικό γνώμονα την εκτέλεση δεξιοτήτων και προασκήσεων που μπορούν να εκτελεσθούν από αυτές τις ηλικίες.Οι ακήσεις περιγράφονται στον Οδηγό σπουδών και στην ενότητα Περιεχόμενο του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ενόργανη Γυμναστική (Mεθοδική,Διδακτική,Βοήθεια, Οργάνωση, Προσφορά, Ιστορία) Βασίλης Δ. Καϊμακάμης Ενόργανη Γυμναστική Η Μηχανική των ασκήσεων. Θεοφάνης Σιάτρας Η προπόνηση στο Αρχικό και βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ενόργανη Γυμναστική.Πρώϊος Μιλτιάδης
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2021