ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Κωδικός126
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000522

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600197561
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους επιλογές σε ό, τι αφορά τις επιμέρους δραστηριότητες που θα επιλέξουν αλλά και τις επιστήμες στις οποίες θα εμβαθύνουν στο διάβα των σπουδών τους. • κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Αθλητικής Επιστήμης και τα διαφοαρετικά μοντέλα που έχουν προταθεί. • αντιληφθούν τη σχέση θεωρίας και πράξης στην Αθλητική Επιστήμη και τον τρόπο που αλλολοτροφοδοτούνται. • εξοικειωθούν με την οργάνωση της Αθλητικής Επιστήμης και της Φυσικής Αγωγής και να αντιληφθούν τους διαφορετικούς προσανατολισμούς που έχουν. Στα πλαίσια του μαθήματος οιεπισκέψεις των καθηγητών των βασικών επιστημών παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να υποβάλλουν ερωτήσεις στους καθηγητές και αναφορικά με τις επικείμενες προοπτικές να εστιαστούν σε επιμέρους επιστήμες και εργαστηριακό έργο.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
126 Εισαγωγή στην επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού Σκοπός: Το μάθημα έχει ως βασικό σκοπό να εισάγει το φοιτητή του ΤΕΦΑΑ στην αθλητική επιστήμη, καθώς και τις επικείμενες σπουδές και το προσωπικό του τμήματος. Προς τούτο ο υπεύθυνος του μαθήματος θα αφιερώσει τις 3 πρώτες διαλέξεις στη γνωσιολογία της αθλητικής επιστήμης και στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα προσκαλεί τους υπεύθυνους των μαθημάτων του κορμού, προκειμένου να παρουσιάσουν τα μαθήματα που θα διδαχθούν στην πορεία των σπουδών του φοιτητή καθώς και τα σχετιζόμενα μαθήματα που θα κληθεί να επιλέξει στη συνέχεια των σπουδών του. Στην τελευταία διάλεξη θα γίνει μια επισκόπηση της ύλης και θα συνοψιστούν οι εμπειρίες των φοιτητών από το μάθημα. Με τον τρόπο αυτό κάθε φοιτητής θα αποκτήσει μια πλήρη εικόνα των μαθημάτων που θα κληθεί να παρακολουθήσει στη συνέχεια των σπουδών του και ταυτόχρονα θα έρθει σε μια πρώτη επαφή με το προσωπικό του τμήματος. Συνεπώς, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο θα αρχίσει να σχεδιάζει τις επιλογές που θα κληθεί να κάνει σε μεταγενέστερο στάδιο των σπουδών του και να αναπτύξει έγκαιρα τα ιδιαίτερα ενδιαφέρονται στις διάφορες επιστήμες που συνιστούν την ευρύτερη αθλητική επιστήμη. Ταυτόχρονα θα εξοικειωθεί με τους βασικούς όρους της αθλητικής επιστήμης και θα αντιληφθεί το εύρος και τη σπουδαιότητά της, καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο των σπουδών του.
Λέξεις Κλειδιά
Αθλητική επιστήμη, Φυσική Αγωγή, Γνωσιολογία,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Σύνολο261,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013