ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / SPORTS PSYCHOLOGY
Κωδικός130
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000636

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 440
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικά Θεωρητικά116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600197565
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Χωρίς προαπαιτούμενα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της αθλητικής ψυχολογίας, θα κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η αθλητική ψυχολογία συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της προπονητικής διαδικασίας και των αγώνων, θα κατανοήσουν τις επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις και θα εφαρμόσουν τις επιμέρους τεχνικές που υποδεικνύονται, θα συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω ασκήσεων που πραγματοποιούνται στην τάξη, θα ευαισθητοποιηθούν στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα στις προπονήσεις και στους αγώνες, θα εξοικειωθούν με διάφορες τεχνικές που υποδεικνύονται προκειμένου η προπονητική διαδικασία να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα για τους αγώνες, θα κατανοήσουν βασικές παραμέτρους της ψυχολογικής προετοιμασίας των αθλητών, και θα γνωρίσουν τις προσεγγίσεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη δόμηση μιας αποτελεσματικής ομάδας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία. Ιστορική εξέλιξη. Φυσιογνωμία. 2. Η προσωπικότητα στον αθλητισμό: στυλ, μέτρηση, ανίχνευση ταλέντου, ψυχολογικά χαρακτηριστικά αθλητών/τριών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου. 3. Αιτίες συμμετοχής στον αθλητισμό και εγκατάλειψης του αθλήματος. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα. 4. Καθορισμός στόχων στον αθλητισμό. Οι στάσεις προς τον αθλητισμό. 5. Η ηγεσία στον αθλητισμό. Ο προπονητής ως ηγέτης της αθλητικής ομάδας. Μοντέλα άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας. Η συμπεριφορά του προπονητή στην προπόνηση και τους αγώνες. Οι σχέσεις προπονητή-αθλητή. 6. Η ψυχοδυναμική της αθλητικής ομάδας. Η διαδικασία σχηματισμού της αθλητικής ομάδας. Οι σχέσεις των μελών της αθλητικής ομάδας. Η συνοχή της αθλητικής ομάδας. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συνοχή. Συνοχή και επιτυχία της αθλητικής ομάδας. Αποτελεσματική επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων. 7. Συναισθήματα στον αθλητισμό. Θεωρίες, μοντέλα και ευρήματα. Άγχος, στρες, διέγερση στον αθλητισμό. Μοντέλα ερμηνείας. Τεχνικές μέτρησης. Στρατηγικές διαχείρισης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. 8. Προσοχή και συγκέντρωση στον αθλητισμό. Μοντέλα. Σχέση προσοχής με αθλητική απόδοση. Τεχνικές μέτρησης. Ψυχολογικές παρεμβάσεις για βελτίωση της προσοχής. 9. Προγράμματα ψυχολογικής προετοιμασίας στον αθλητισμό. 10. Επιθετικότητα και βία στον αθλητισμό. Θεωρητικές προσεγγίσεις ερμηνείας. Παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση βίαιων επεισοδίων και συγκρούσεων στον αθλητισμό. Η βία και η επιθετικότητα στους αγωνιστικούς χώρους. 11. Ψυχοκοινωνικά θέματα (νεανικός αθλητισμός, ψυχολογία διαιτησίας, υπερπροπόνηση, ψυχολογία ντόπινγκ, ψυχολογική κατάρρευση, ηθική στον αθλητισμό κ.ά). 12. Ανακεφαλαίωση.
Λέξεις Κλειδιά
αθλητική ψυχολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων Προφορική/γραπτή Εξέταση Επίλυση Προβλημάτων Δυνατότητα γραπτής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Jowett, S., & Lavallee (2011). Κοινωνική ψυχολογία των σπορ. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. Μπάουμαν, Σ., & Χ. Τσορμπατζούδης (2007). Ψυχολογία στον Αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: Copy-City. Θεοδωράκης, Ι., Γούδας, Μ., & Παπαϊωάννου, Α. (2016). Ψυχολογική υπεροχή στον αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Anshel, M. (2021). Αθλητική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Gould, D., & Weinberg, R. (2019). Ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης. Broken Hill Publishers Ltd.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Barkoukis, V., Lazuras, L., Ourda, D., & Τsorbatzoudis, H. (2020). Are nutritional supplements a gateway to doping use in competitive sports? The roles of achievement goals and motivational regulations. Journal of Science and Medicine in Sports, https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.12.021 2. Lazuras, L., Brighi, A., Barkoukis, A., Guarini, A., Tsorbatzoudis, C., & Genta, M.L. (2019). Moral disengagement and risk prototypes in the context of adolescent cyberbullying: Findings from two countries. Frontiers in Psychology, 8(10), 1-10. 3. Travlos, Α., Tsorbatzoudis, Η., Barkoukis, V., & Douma, I. (2018). The effect of moral disengagement on bullying: Testing the moderating role of personal and social factors. Journal of Interpersonal Violence, DOI: 10.1177/0886260518760012 4. Lazuras, L., Barkoukis, V., & Tsorbatzoudis, H. (2017). Face-to-face bullying and cyberbullying in adolescents: Trans-contextual effects and aggressive retaliation. Technology in Society, 48, 97-101. 5. Vassilopulos S., Brouzos, A., Tsorbatzoudis, H., & Tziouma, O. (2017). Is positive thinking in anticipation of a performance situation better than distraction? An experimental study in adolescents. Scandinavian Journal of Psychology, 58, 142-149. DOI: 10.1111/sjop.12355 6. Barkoukis, V., Lazouras, L., Ourda, D., Tsorbatzoudis, H. (2016). Tackling psychosocial risk factors for adolescent cyberbullying: evidence from a school-based intervention. Aggressive Behavior, 42, 114-122. DOI: 10.1002/ab.21625 7. Del Rey, R., Lazuras, L., Casas, J. A., Barkoukis, V., Ortega-Ruiz, R., & Tsorbatzoudis, H. (2016). Does empathy predict (cyber)bullying perpetration, and how do age, gender and nationality affect this relationship? Learning and Individual Differences, 45, 275-281. http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2015.11.021 8. Del Rey, R., Casas, J., Orega-Ruiz, R., Schultze-Krumbholz, A., Scheithauer, H., Smith, P., Thompson, F., Barkoukis, V., Tsorbatzoudis, H., Brighi, A., Guarini, A., Pyzalski, J., Plichta, P. (2015). Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire. Computers in Human Behavior, 50, 141-147. 9. Mallia, L., Lazuras, L., Barkoukis, V., Brand, R., Baumgarten, F., Tsorbatzoudis, H., Zelli, A., & Lucidi, F. (2016). Doping use in sport teams: The development and validation of measures of team-based efficacy beliefs and moral disengagement from a cross-national perspective. Psychology of Sport and Exercise, 25, 78-88. 10. Barkoukis, V., Kartali, K., Lazuras, L., & Tsorbatzoudis, H. (2016). Evaluation of an anti-doping intervention for adolescents: findings from a school-based study. Sport Management Review, 19, 23-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2015.12.003 11. Ntovolis, Y., Barkoukis, V., Michelinakis, E., & Tsorbatzoudis, H. (2015). An Application of the Trans-Contextual Model of Motivation in elementary school physical education. The Physical Educator, 72, 123–141. 12. Korologou, S., Barkoukis, V., Lazuras, L., Tsorbatzoudis, H. (2015). Application of the Transtheoretical Model to physical activity in deaf individuals. Adapted Physical Activity Quarterly, 32, 223 -240. 13. Vassilopoulos, S., Brouzos, A., Moberly, N., Tsorbatzoudis, H., & Tziouma, O. (2015). Generalization of the Clark and Wells cognitive model of social anxiety to children's athletic and sporting situations. British Journal of Guidance & Counselling, http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2015.1057474 14 Schultze-Krumbholz, A., Goebel, K., Scheithauer, H., Brighi, A., Guarini, A., Tsorbatzoudis, H., Barkoukis, B., Del Rey, R., Casas, J., Ortega-Ruiz, R., Thompson, F., & Smith, P. (2015). A Comparison of classification approaches for cyberbullying and traditional bullying using data from six European Countries. Journal of School Violence, 14, 46-65. 15. Lazuras, L., Barkoukis, V., & Tsorbatzoudis, H. (2015). Toward and integrative model of doping use: An empirical study with adolescent athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 37, 37-50. 16. Mouratidis, A., Barkoukis, B., & Tsorbatzoudis, H. (2014). The Relation between balanced need satisfaction and adolescents’ motivation in physical education. European Physical Education Review, DOI: 10.1177/1356336X15577222 . 17. Barkoukis, V., Lazuras, L., Lucidi, F., & Tsorbatzoudis, H. (2015). Nutritional supplement and doping use in sport: Possible underlying social cognitive processes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25(6), 582-588. 18. Tsorbatzoudis, H., Travlos, A., & Rodafinos, A. (2013). Gender and age differences in self-reported aggression of high school students. Journal of Interpersonal Violence, 28, 1709-1725, DOI: 10.1177/0886260512468323 19. Angelakopoulos, Γ., Tsorbatzoudis, Η., & Grouios, G. (2014). Children’s catching performance when the demands on the postural system is varied. Motor Control, 18, 244-262. 20. Barkoukis, V., Lazuras, L., Tsorbatzoudis, H., & Rodafinos, A. (2013). Beliefs about causes of success in sports and susceptibility for doping use in adolescent athletes. Journal of Sport Sciences, http://dx.doi.org/10.1080/02640414.2013.819521 21. Barkoukis, V., Lazuras, L., Tsorbatzoudis, H., & Rodafinos, A. (2013). Motivational and social cognitive predictors of doping intentions in elite sports: An integrated approach. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, doi: 10.1111/sms.12068. 22. Lazuras, L., Pyzalski, J., Barkoukis, V., & Tsorbatzoudis, H. (2012). Empathy and moral disengagement in adolescent cyberbullying: Implications for the educational intervention and pedagogical practice. Studia Edukacyjne, 23, 57-69. 23. Barkoukis, V., Koidou, E., & Tsorbatzoudis, H. (2012). School and classroom goal structures: Effects on motivational and affective responses in physical education. The Physical Educator, 69, 211-227. 24. Barkoukis, V., Rodafinos, A., Koidou, E., & Tsorbatzoudis, H. (2012). Development of a scale measuring trait anxiety in physical education. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 16, 237-253. 25. Savvidou, I., Lazuras, L., & Tsorbatzoudis, H. (2012). Social cognitive predictors of exercise intentions among substance users in recovery. Journal of Applied Sport Psychology, 24, 48-58. 26. Barkoukis, V., Lazuras, L., Tsorbatzoudis, H., & Rodafinos, A. (2011). Motivational and sportpersonship profiles of elite athletes in relation to doping behavior. Psychology of Sport and Exercise, 12, 205-212. 26. Lazuras, L., Barkoukis, V., Rodafinos, A., & Tsorbatzoudis, H. (2010). Predictors of doping intentions in elite level athletes: A social cognition approach. Journal of Sport and Exercise Psychology 32, 694-710. 27. Barkoukis, V., Hagger, M., Labropoulos, G., & Tsorbatzoudis, H. (2010). Extending the trans-contextual model in physical education and leisure-time contexts: Examining the role of basic psychological need satisfaction. British Journal of Educational Psychology, 80, 647-670. 28. Barkoukis, V., Koidou, E., & Tsorbatzoudis, H. (2010). Effects of a motivational climate intervention on state anxiety, self-efficacy and sport skill development in physical education. European Journal of Sport Sciences, 10, 167-177.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2021