ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / PEDAGOGY
Κωδικός179
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000638

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 51
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικά Θεωρητικά634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600197584
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Nα γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες το πλαίσιο και τους άξονες της Παιδαγωγικής της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, καθώς και τη σχέση της επιστήμης της Παιδαγωγικής με τη Διδακτική και τη Μεθοδική. Στο μάθημα γίνεται επεξεργασία βασικών εννοιών, όπως εκπαίδευση, μόρφωση, ανάπτυξη, μάθηση και κοινωνικοποίηση. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται επίσης οι θεματολογίες που αφορούν την παιδαγωγική σημασία του αθλητισμού στους διάφορους φορείς και οργανώσεις. Γίνεται αναφορά σε θεματολογίες όπως το σώμα και η σωματική υπόσταση, η συνεκπαίδευση, η αγωγή υγείας, το παιχνίδι, ο συναγωνισμός και η απόδοση, η ψυχολογία του παιδαγωγού-εκπαιδευτικού κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η παιδαγωγική της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού: οι έννοιες της αγωγής, της εκπαίδευσης, της μάθησης και της μόρφωσης. 2. Μοντέλα ερμηνείας της κοινωνικοποίησης. 3. Θεωρία και έρευνες για την ενίσχυση της συμμετοχής στη Φ.Α. 4. Θεωρία στόχων επίτευξης και ερευνητικά δεδομένα. 5. Ο ρόλος των αυτοαντιλήψεων (αυτοσυναίσθημα, αυτοπεποίθηση, αυτοαποτελεσματικότητα) στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. 6. Το παιχνίδι ως παιδαγωγική διαδικασία. 7. Θεωρία και έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες εκπαιδευτικών. 8. Παιδαγωγικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κινήτρων και της μάθησης στο σχολείο 9. Θέματα επιθετικότητας, εκφοβισμού και σχολικής πειθαρχίας. 10. Παιδαγωγική ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. 11. Η βαθμολόγηση και η αξιολόγηση ω παιδαγωγική διαδικασία. 12. Παιδί, άσκηση και ηθική ανάπτυξη. 13. Αγώνας, απόδοση και πρωταθλητισμός στις μικρές ηλικίες από παιδαγωγική άποψη. 14. Ανακεφαλαίωση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Εξετάσεις763,0
Σύνολο1024,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Blankenship, Β. (2013). Ψυχολογία της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής. Αθήνα: ΙΩΝ. Χατζηδήμου, Δ. (2007). Εισαγωγή στη θεματική της Διδακτικής-Συμβολή στη θεωρία και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hillenbrand, C. (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική των διαταραχών συμπεριφοράς. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2019