ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / PEDAGOGICAL ISSUES IN PHYSICAL EDUCATION /ADAPTED PHYSICAL EDUCATION
ΚωδικόςΦΑΜΚΑ1
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015743

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗ Φ.Α
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600197886
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός είναι να επεξεργαστούν και να εμβαθύνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πάνω σε θεματολογίες της παιδαγωγικής της φυσικής αγωγής. Στις επιμέρους ενότητες εξετάζονται θεωρητικά μοντέλα και έρευνες για τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση, για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, για τα κίνητρα και τους στόχους επίτευξης, για την ενίσχυση και τις αυτοαντιλήψεις, για τη διαπροσωπική επικοινωνία, για τη συναισθηματική ανάπτυξη καθώς και για την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό του μαθήματος. Απώτερη επιδίωξη είναι να αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες και να μπορούν να εκπονήσουν αυτοδύναμα μικρής έκτασης έρευνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής. Βασικές έννοιες. Μάθηση και κοινωνικοποίηση στη φυσική αγωγή και την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Θεωρίες και μοντέλα. Σχολική παιδαγωγική και σχολική πράξη. Προσδοκίες εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Κίνητρα και παρακίνηση μαθητή: Θεωρίες, έρευνες και εφαρμογές. Στόχοι επίτευξης και αποδόσεις αιτιών: Θεωρίες, έρευνες και εφαρμογές στο σχολείο. Κλίμα κινήτρων που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι συνομήλικοι: Τρόποι μέτρησης και παρεμβάσεις για αλλαγή. Ενίσχυση, διαχείριση της συμπεριφοράς και φυσική δραστηριότητα. Παρουσίαση έρευνας. Αυτοαντιλήψεις μαθητών (φυσική αυτοαντίληψη, αυτοαποτελεσματικότητα, αυτοϋπονόμευση): Θεωρίες, έρευνες και μέσα ενίσχυσης των αυτοαντιλήψεων. Αποτελεσματική προτυποποίηση στη φυσική αγωγή. Παρουσίαση έρευνας. Διαπροσωπική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων. Παρουσίαση έρευνας. Θέματα συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης του παιδιού. Θεωρίες και έρευνες στη φυσική αγωγή. Ζητήματα εμπειρικής παιδαγωγικής. Αξιολόγηση και επαναξιολόγηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Αξιολόγηση, προγραμματισμός και οργάνωση της διδασκαλίας. Σύγχρονα ζητήματα της έρευνας στην παιδαγωγική επιστήμη.
Λέξεις Κλειδιά
Μάθηση, κοινωνικοποίηση, προσδοκίες εκπαιδευτικών, κίνητρα, παρακίνηση, στόχοι επίτευξης, κλίμα κινήτρων, αυτοαντιλήψεις, επικοινωνία, συγκρούσεις, συναισθηματική ανάπτυξη, αξιολόγηση, προγραμματισμός διδασκαλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Blankenship, B. (2012). Ψυχολογία της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής. Αθήνα: ΙΩΝ Τσορμπατζούδης, Χ. (2016). Εισαγωγή στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Θεσσαλονίκη. ΖΥΓΟΣ. Sherrill, C. (2015). Προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα, αναψυχή και σπορ. Αθήνα: Πασχαλίδης. Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. Kron, F. (2012). Βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης. Αθήνα: ΙΩΝ. Καψάλης, Α. (2015). Παιδαγωγική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Χατζηδήμου, Δ. (2015). Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Vassilopulos S., Brouzos, A., Tsorbatzoudis, H., & Tziouma, O. (2017). Is positive thinking in anticipation of a performance situation better than distraction? An experimental study in adolescents. Scandinavian Journal of Psychology, 58, 142-149. Ourda, D., Gregoriadis, A., Mouratidou, K., Grouios, G., & Tsorbatzoudis, H. (2017). A motor creativity intervention in the Greek early childhood education settings: Effects on beliefs about health. Journal of Childhood Education Research, 6(1), 22-42. Barkoukis, V., Lazouras, L., Ourda, D., Tsorbatzoudis, H. (2016). Tackling psychosocial risk factors for adolescent cyberbullying: evidence from a school-based intervention. Aggressive Behavior, 42, 114-122. Ntovolis, Y., Barkoukis, V., Michelinakis, E., & Tsorbatzoudis, H. (2015). An Application of the Trans-Contextual Model of Motivation in elementary school physical education. The Physical Educator, 72, 123–141. Korologou, S., Barkoukis, V., Lazuras, L., Tsorbatzoudis, H. (2015). Application of the Transtheoretical Model to physical activity in deaf individuals. Adapted Physical Activity Quarterly, 32, 223 -240.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2019