ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ / Educational Psychology
ΚωδικόςΝ540
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000186

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΤΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600198057
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός: Να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/-τριες με θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες διδασκαλίας που θα τις χρησιμοποιήσουν στην οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο σχολείο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η σημασία και το πλαίσιο της ψυχολογικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής. 2. Η σημασία των εκπαιδευτικών θεωριών για τον διδάσκοντα. 3. Κινητική, γνωστική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη μέσα από τη φυσική αγωγή. 4. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση των παιδιών. 5. Τα στερεότυπα για το ρόλο του φύλου στη διδακτική πράξη. 6. Οι συμπεριφορικές, οι κοινωνικές και οι γνωστικές απόψεις για τη μάθηση. 7. Τα κίνητρα και ο χειρισμός τους στη διδακτική διαδικασία. 8. Η βία και η εχθρότητα στη διδακτική πράξη και στο σχολικό περιβάλλον. 9. Διδασκαλία για αυτορρύθμιση, δημιουργικότητα και ανοχή. 10. Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. 11. Είδη σταθμισμένων τεστ (επίτευξης, διαγνωστικά, ακαδημαϊκής κλίσης). 12. Ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις των συστημάτων βαθμολόγησης. 13. Ανακεφαλαίωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια110,4
Άσκηση Πεδίου502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία. Αθήνα: ΙΩΝ. Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Εισαγωγή στη σχολική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Reynolds, C., & Gutkin, T. (2014). Σχολική ψυχολογία, Τομός 1 και 2. Αθήνα: ΙΩΝ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-07-2015