ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΥΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΥΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ / Skeletal muscle adaptations
ΚωδικόςΝ562
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Κυπάρος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000197

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΤΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΥΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600198067
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι: Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη δομή και λειτουργία του σκελετικού μυός, την οξειδοαναγωγική βιολογία του σκελετικού μυός, τη μυϊκή δύναμη και κόπωση, καθώς και τις νευρομυϊκές, μεταβολικές και λειτουργικές προσαρμογές του σκελετικού μυός κατά την άσκηση. Επίσης, η παροχή γνώσεων για την παθοφυσιολογία και αναγέννηση του μυϊκού ιστού μετά από ασκησιογενή μυϊκό τραυματισμό, καθώς και ειδικά θέματα του μυός, όπως μεταβολές και προσαρμογές του μυός στο υψόμετρο, σε συνθήκες μικροβαρύτητας/διάστημα, κατά τη διαδικασία της γήρανσης, στην τρίτη ηλικία. Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: -Γνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρίες και τις βασικές αρχές που εξηγούν και υποστηρίζουν τις προσαρμογές του μυϊκού ιστού. -Γνωρίζουν τις προσαρμογές που προκαλούνται στο μυϊκό ιστό σε διάφορες καταστάσεις και περιβαλλοντικά ερεθίσματα συμπεριλαμβανομένων της άσκησης, της κόπωσης, της κάκωσης, της γήρανσης, του υψομέτρου, της έλλειψης βαρύτητας. -Κατανοούν τη βιολογική σημασία των αλλαγών του μυϊκού ιστού στις καταστάσεις αυτές. -Είναι ικανοί να εφαρμόσουν τη γνώση που απέκτησαν προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις φυσιολογικές προσαρμογές ή και να αντιμετωπίσουν προληπτικά τις προκαλούμενες βιολογικές αλλαγές με γνώμονα τη συμβολή τους στην υγεία του ατόμου.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Δομή και λειτουργία του σκελετικού μυός. Μηχανισμός της μυϊκής συστολής (Α. Κυπάρος) 2. Χαρακτήρες, ιδιότητες, τύποι μυϊκής συστολής (Α. Κυπάρος) 3. Μυϊκή ενεργοποίηση – Ηλεκτρομυογραφία (Δ. Πατίκας) 4. Μυϊκή κόπωση: κεντρικοί και περιφερικοί μηχανισμοί (Α. Ζαφειρίδης) 5. Νευρομυϊκές προσαρμογές κατά την προπόνηση με αντιστάσεις 6. Προσαρμογές του σκελετικού μυός στην έκκεντρη άσκηση. Ασκησιογενής μυϊκός τραυματισμός (Β. Πασχάλης) 7. Αερόβιες/Μεταβολικές προσαρμογές του σκελετικού μυός κατά την άσκηση (Α. Κυπάρος) 8. Προσαρμογές του σκελετικού μυός στο υψόμετρο και ασκησιογενείς επιδράσεις (Κ. Χριστούλας) 9. Φυσιολογικές προσαρμογές του σκελετικού μυός σε συνθήκες μικροβαρύτητας στο διάστημα (Α. Κυπάρος) 10. Φυσιολογικές προσαρμογές του σκελετικού μυός κατά τη γήρανση (Α. Κυπάρος) 11. Λειτουργικές προσαρμογές του σκελετικού μυός στην τρίτη ηλικία και ασκησιογενείς επιδράσεις (Λ. Μαδεμλή) 12. Οξειδοαναγωγική βιολογία του σκελετικού μυός (Μ. Νικολαΐδης) 13. Παρουσιάσεις από τους φοιτητές/τριες επιστημονικών/ερευνητικών άρθρων (Α. Κυπάρος)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι εντατικής διδασκαλίας και τηλεεκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή Τελική Εξέταση (40%) 2. Εκπόνηση Γραπτής Εργασίας (Ανασκόπηση) (30%) 3. Προφορική Παρουσίαση Επιστημονικού /Ερευνητικού Άρθρου (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Σημειώσεις των διαλέξεων του κάθε διδάσκοντα για την ενότητα που διδάσκει. -Κλεισούρας Βασίλης. Εργοφυσιολογία. Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2011 -MacIntosh Brian, Gardiner Phillip, McComas Alan. Skeletal Muscle: Form and Function (2nd Edition), Human Kinetics 2005. -Jones David, De Haan Arnold, Round Joan. Skeletal Muscle from Molecules to Movement. Elsevier 2004. -Schiaffino Stefano, Partridge Terence. Skeletal Muscle Repair and Regeneration. Springer, 2008. -Lynch Gordon S. (Ed.) Sarcopenia - Age-Related Muscle Wasting and Weakness. Mechanisms and Treatments. Springer, 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-06-2015