ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / THE THEORETICAL, PHILOSOPHICAL, METHODOLOGICAL AND CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION
ΚωδικόςΑ04
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑναστασία Δημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018483

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 16
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600198110
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι βασικές επιδιώξεις, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση : • Να συνειδητοποιήσουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της σχέσης οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία ώστε να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υποβάθμιση του • Να καλλιεργήσουν κριτική στάση απέναντι στον σύγχρονο τρόπο ζωής και θετική στάση για την κοινότητα • Να αποκτήσουν γνώσεις του εννοιολογικού και μεθοδολογικού πεδίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης • Να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού, δόμησης και υλοποίησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πράξη • Να αποκτήσουν δεξιότητες αξιολόγησης στην ΠΕ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η κατανόηση από μέρους των φοιτητών/τριων των κοινωνικό-πολιτισμικών διεργασιών που επηρεάζουν την περιβαλλοντική ποιότητα ώστε να είναι ικανοί/ες να διαμορφώνουν εκπαιδευτικές δράσεις για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας. Αναλύονται ζητήματα σχετικά με τις Σχέσεις Κοινωνίας και Περιβάλλοντος, την Οικολογική, Κοινωνική, Οικονομική και Πολιτική διάσταση των Περιβαλλοντικών Ζητημάτων, Το περιβαλλοντικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΠΕ/ΕΠΑ), Το παιδαγωγικό παλισιο της ΠΕ/ΕΠΑ, το εννοιολογικό πεδίο και οι όψεις της ΠΕ/ΕΠΑ Εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης για αξιολόγηση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού στην ΠΕ (εκπαιδευτικά πακέτα, περιβαλλοντικά παιχνίδια του εμπορίου, περιβαλλοντικά παραμύθια κλπ.) , Εκπαίδευση ενηλίκων, Ανάλυση των 17 στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Θεματικές Ενότητες: Το περιβαλλοντικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία : - Η έννοια του περιβάλλοντος: Δομή και λειτουργία φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων - Η έννοια της αειφορίας. - Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας στις σύγχρονες κοινωνίες (κλιματική αλλαγή, ρύπανση, ενεργειακό ζήτημα, υποβάθμιση περιβαλλοντικών συστημάτων, φτώχεια, πείνα, ανισότητες. μετανάστευση κλπ) Το παιδαγωγικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία που περιλαμβάνει: - Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: θεωρητικοί προβληματισμοί - Σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις :η διεπιστημονικότητα, η ολιστική και συστημική προσέγγιση, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η συνεργατική μάθηση, η συμμετοχική μάθηση, η δημοκρατία, ο ενεργός πολίτης - Παιδαγωγικές στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές ενεργούς και συμμετοχικής μάθησης - Την έννοια του αειφόρου σχολείο και την προώθηση των διαστάσεων του - Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και εκπαιδευτικού υλικού για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση Το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία : - Οι θεσμοί και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη - Διεθνείς συναντήσεις και διακηρύξεις - 17 στόχοι για την αειφορία Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: - Κατανοούν τη δομή και λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των στοιχείων που το συνιστούν. - Κατανοούν το αλληλένδετο μεταξύ της λειτουργίας των φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων. Μελετούν κριτικά και ολιστικά τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα αναλύοντας την περιβαλλοντική / οικολογική / κοινωνική / ιδεολογική / πολιτική και πολιτισμική διάσταση τους στην προοπτική της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. - Συσχετίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και διαχειριστικές επιλογές σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Λέξεις Κλειδιά
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, διδακτικές τεχνικές, περιβαλλοντικές αξίες, διεπιστημονικότητα, μέθοδος project.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • video/ντοκιμαντέρ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια –αξιολόγηση παραγόμενου υλικού Τελική ατομική γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γεωργόπουλος, Α. (2003). Περιβαλλοντική ηθική. Αθήνα: Gutenberg. Γεωργόπουλος, Α. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg Γεωργόπουλος, Α. (2014). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Ζητήματα ταυτότητας. Αθήνα : Gutenberg. Δασκολιά, Μ. (2004), Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Μεταίχμιο. Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία.Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Π., Λιαράκου, Γ., & Καϊλα, Μ., (Επιμ.) (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών. Αθήνα: Ατραπός. Θεοδωροπούλου, Ε., Καϊλα, Μ.,Bonnet, M., & Larrete, C. (Επιμ.) (2009). Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Ατραπός Καϊλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., & Αναστασάτος, Ν. (Επιμ.) (2005). Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ερευνητικά δεδομένα & εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Αθήνα: Ατραπός. Λιαράκου, Γ. & Φλογαίτη, Ε. (2007). Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Αθήνα: Νήσος Παπαδημητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο. Μια διαχρονική Θεώρηση. Αθήνα: τυπωθήτω – Γ. Δαρδάνος. Σκαναβή – Τσαμπούκου, Κ. (2004). Περιβάλλον και κοινωνία. Μία σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη. Αθήνα: Κλειδάριθμος. Φλογαϊτη, Ε.(1998). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φλογαΐτη, Ε. (2011). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Πεδίο. Συναφή επιστημονικά περιοδικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Applied environmental education and communication Environmental Education Research Environment, Development and Sustainability International Journal of Early Childhood Environmental Education (ijecee) International journal of environmental & science education Journal of Environmental Education Προτεινόμενοι ιστότοποι περιβαλλοντικού περιεχομένου http://www.unesco.org (http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future) UNESCO http://www.medies.net (Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability) http://www.ensi.org (Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-05-2022