Κινητικές αναπτυξιακές προσαρμογές και κινητική αδεξιότητα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚινητικές αναπτυξιακές προσαρμογές και κινητική αδεξιότητα / Motor developmental adaptations and motor coordination difficulties
ΚωδικόςΓΚ4101
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020584

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΘεωρητική ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚινητικές αναπτυξιακές προσαρμογές και κινητική αδεξιότητα
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600198565
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το περιεχόμενο του μαθήματος επεκτείνει και εξειδικεύει τις γενικές γνώσεις που αποκτούνται στο μάθημα της κινητικής μάθησης, στα άτομα με κινητική αδεξιότητα/ κινητικές δυσκολίες, αναφορικά με θέματα ανίχνευσης - αξιολόγησης και εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους αποφοίτους του Τμήματός μας, να ενισχύσουν το επιστημονικό και επαγγελματικό τους προφίλ. Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: -να περιγράφει, διατυπώνει και ερμηνεύει θέματα που αφορούν στην κινητική αδεξιότητα – Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού (ορολογία, συχνότητα εμφάνισης, συννοσηρότητα με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, κινητικά, ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ατόμου με κινητική αδεξιότητα), επεκτείνοντας και εξειδικεύοντας τις γενικές γνώσεις που αποκτούνται στο μάθημα της κινητικής μάθησης, Να διακρίνει και να διαφοροποιεί τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία ανίχνευσης και αξιολόγησης αυτής της κινητικής αναπτυξιακής διαταραχής, οι οποίες υποστηρίζονται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο γνωστικό πεδίο της κινητικής ανάπτυξης. -είναι σε θέση να εντοπίζει και να διακρίνει τις δευτερεύουσες συνέπειες αυτής της διαταραχής σε μία μελέτη περίπτωσης και να μπορεί να εκτιμήσει και να λύσει ένα πρόβλημα με βάση τις βασικές αρχές της κινητικής μάθησης στην ανάπτυξη της επιδέξιας κίνησης, -Να μπορεί να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί τις βασικές μεθοδολογίες και διαδικασίες για να επιτευχθεί η αποτελεσματική διδασκαλία και ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, σε άτομα με κινητική αδεξιότητα, επιδεικνύοντας επαγγελματική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου. - Να αναλύει, να αξιολογεί και να οργανώνει τις βασικές παραμέτρους των διαδικασιών και των μεθόδων για την επίτευξη μάθησης της κίνησης σε άτομα με κινητική αδεξιότητα. - Να οργανώνει πληροφορίες και να ερμηνεύει στοιχεία των κινητικών αναπτυξιακών προσαρμογών στην κινητική αδεξιότητα και να ασκεί κριτική πάνω σε ένα επιστημονικό ζήτημα (π.χ. επιλογή μεθόδου παρέμβασης - διαδικασίας ή δεξιότητας? - Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να προετοιμάσουν, να σχεδιάσουν, να περιγράψουν και να προβάλουν ένα προγράμματα παρέμβασης μέσω της της φυσικής αγωγής και της οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας, εργαζόμενοι είτε αυτόνομα, είτε μέσα σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη σημασία του ρόλου τους ως επιστήμονες φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στην αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής. - να εξηγεί, να αναλύει και να προβάλλει τόσο σε ειδικευμένο, όσο και σε μη-ειδικευμένο κοινό (προφορική παρουσίαση) - Να έχει ανακαλύψει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του είναι απαραίτητες για να συνεχίσει σε περαιτέρω σπουδές (μεταπτυχιακό επίπεδο) με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή στην κινητική αδεξιότητα –Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού (ΑΔΚΣ) - ορολογία, συχνότητα εμφάνισης, • Αιτιολογία - συννοσηρότητα με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές • Συνέπειες της διαταραχής, χαρακτηριστικά του ατόμου με κινητική αδεξιότητα ( κινητικά, ψυχολογικά, κοινωνικά)- μελέτες περίπτωσης • Αναπτυξιακή εξέλιξη στα άτομα με κινητική αδεξιότητα δια βίου • Οι έννοιες του κινητικού συντονισμού και του κινητικού ελέγχου στην κινητική αδεξιότητα • Θέματα ανίχνευσης και αξιολόγησης σε παιδιά και σε εφήβους με κινητική αδεξιότητα • Θέματα ανίχνευσης και αξιολόγησης σε ενήλικες με κινητική αδεξιότητα • Εισαγωγή στα προγράμματα παρέμβασης για άτομα με κινητική αδεξιότητα • Προγράμματα παρέμβασης που εστιάζουν στη δεξιότητα (task-oriented) • Προγράμματα παρέμβασης που εστιάζουν στη διαδικασία (process-oriented) • Προγράμματα παρέμβασης που στηρίζονται στις αρχές της κινητικής μάθησης • Οργανωμένα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και προγράμματα φυσικής αγωγής –η σημασία του ρόλου του επιστήμονα φυσικής αγωγής και αθλητισμού στην αντιμετώπιση της διαταραχής
Λέξεις Κλειδιά
αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού, συννοσηρότητα, παρέμβαση που εστιάζει στην δεξιότητα, παρέμβαση που εστιάζει στη διαδικασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Δημοσιεύσεις σε ερευνητικά περιοδικά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Άσκηση Πεδίου80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών130,5
Εξετάσεις100,4
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση μέσω της πλατφόρμας e-learning που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (70 %) Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης (προφορική παρουσίαση) (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Anna L. Barnett, Elisabeth L. Hill (2020). ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ University Studio Press Α.Ε., ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2. Haywood M. Kathleen, Getchell Nancy (2021) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ University Studio Press Α.Ε., ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3.Haibach-Beach, G.D. Reid, D.H. Collier (2018) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ P.S. ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 4. ΤΖΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (2015). ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", ΗΛ. ΒΙΒΛΙΟ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καταρτζή, Ε. (2020). Προγράμματα παρέμβασης για παιδιά και εφήβους/ες με Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού: ο ρόλος της άσκησης και της φυσικής αγωγής. Δ. Κατσαρού (Επιμ. Εκδ.). Ειδική Αγωγή και Δημιουργικότητα, σελ. 149-194. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη. Vlachopoulos, S., Katartzi, E.S., & Kontou, M.G., (2021). Self-determined motivation for physical activity in adolescents with and without developmental coordination disorder in school physical education. International Journal of Exercise Science, accepted 02.09.2021 Monastiridi, S., Katartzi, E., Kourtessis, T, & Vlachopoulos, S. (2021). A core stabilization program improves motor performance and health-related quality of life in adolescents with motor difficulties. The Health & Fitness Journal of Canada, 14 (1), 3-24. Monastiridi, S. G., Katartzi, E.S., Kontou, M.G., Kourtessis, Th. & Vlachopoulos, S. (2020). Positive Relations of Physical Fitness and Exercise Intervention Programs with Motor Competence and Health Related Quality of Life in Developmental Coordination Disorder: A Systematic Review. European Jounal of Physical Education and Sport Science, 6 (2), 1-26. Λακμέτα Γκανέτσιου, Ρ., Μοναστηρίδη, Σ. & Καταρτζή, Ε. (2013/14). Αξιολόγηση δυσκολιών στο συντονισμό δεξιοτήτων λεπτού χειρισμού σε παιδιά παιδιά δημοτικού: Διαφορές Φύλου. Γυναίκα και Άθληση, 9, 57-64. Katartzi, E.S & Vlachopoulos, S.P. (2011). Motivating children with developmental coordination disorder in school physical education: The self-determination theory approach. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2674-2682. Giagazoglou,P., Kabitsis, N., Kokaridas, D., Zaragas, C., Katartzi, E., Kabitsis, C. (2011). The movement assessment battery in greek preschoolers: The impact of age, gender, birth order, and physical activity on motor outcome. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2577-2582. Κουτσούκη, Δ. (1998). Κινητικές διαταραχές και εξέλιξη. Αθλότυπο, Αθήνα. Κιουμουρτζόγλου, Ε. (2007). Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα: σκοποί-στόχοι-επιδιώξεις- θεωρητικές προσεγγίσεις. Χριστοδουλίδης, Θεσ/νίκη. Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με εργασίες με άρθρα σχετικά με την κινητική αδεξιότητα όπως: HUMAN MOVEMENT SCIENCE: https://www.journals.elsevier.com/human-movement-science & RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES: https://www.journals.elsevier.com/research-in-developmental-disabilities
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-10-2021