Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησιας της Ελλάδος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία και Γραμματεία της Εκκλησιας της Ελλάδος / History and Literature of the Greek Orthodox Church
Κωδικός202
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντωνία Κυριατζή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000264

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 159
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία και Γραμματεία της Εκκλησιας της Ελλάδος
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600199154

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοTheology
ΌροφοςFloor 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ (103)
ΗμερολόγιοMonday 12:00 to 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
παρακολούθηση μαθήματος, συμμετοχή σε συζήτηση ή δραστηριότητες
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Αναλύουν και κατανοούν το ιστορικό πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου -Περιγράφουν τα στάδια της μετάβασης από την αυτοκρατορία στη συγκρότηση του έθνους κράτους και της διαμόρφωσης αυτοκέφαλης Εκκλησίας -Εκτιμούν τη σημασία της ιστορικής γνώσης -Διατυπώνουν με επιχειρήματα την άποψή τους σχετικά με την επίδραση των ιστορικών γεγονότων στο σύγχρονο κόσμο
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
[202] Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος Αντικείμενο εξέτασης του μαθήματος αποτελεί η Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξετάζεται η διαμόρφωση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος ως συνέπεια της επανάστασης του 1821 και της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Αρχικά διερευνάται η θέση των χριστιανών του ελλαδικού χώρου πριν από την επανάσταση του 1821, υπό τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα προβλήματα που ανέκυψαν στα εκκλησιαστικά του ελλαδικού χώρου κατά τη διάρκεια της επανάσταστης. Ακολούθως εξετάζεται η "αυτογνώμων" ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου από την Αντιβασιλεία του Όθωνα και οι συνθήκες που οδήγησαν στην κανονική ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 1850. Επιπλέον, μελετάται η διαρρύθμιση της εκκλησιαστικής διοίκησης των Νέων Χωρών, μετά από την προσάρτησή τους στο ελληνικό κράτος, με την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928. Τέλος, εξετάζονται οι εκκλησιαστικές προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σ΄αυτές τις εξελίξεις, καθώς και η γραμματειακή παραγωγή της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορία της Εκκλησίας, Γραμματεία της Εκκλησίας, αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ορθοδοξία, Οικουμενικό Πατριαρχείο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσίαση μέσω προβολής
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κωνσταντινίδης Εμμ., Η ανακήρυξις του αυτοκεφάλου της εν Ελλάδι Εκκλησίας (1850) και η θέσις των μητροπόλεων των 'Νέων Χωρών' (1928), Αθήνα: εκδ. Παρρησία 2008. Παπαδόπουλου Χρ., (Αρχιεπ.), Η Εκκλησία της Ελλάδος απ' αρχής μέχρι του 1934, εκδ. Γ΄, Αποστολική Διακονία. Κονιδάρης Γερ., Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, τ. Β΄, 2η εκδ., Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη, 2011. Νανάκης Ανδρ., (Μητροπ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη οθωμανική αυτοκρατορία. Από το Γένος και την εθναρχία στο έθνος, εκδ. Μπαρμπουνάκη, 2013. Σταματόπουλου Δ., Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση, Αθήνα: εκδ. Αλεξάνδρεια, 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-03-2021