Εκπαιδευτικές Θεωρίες και Αναλυτικά Προγράμματα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτικές Θεωρίες και Αναλυτικά Προγράμματα / Educational Theories and Curricula
Κωδικός2240
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019349

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής113

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτικές Θεωρίες και Αναλυτικά Προγράμματα
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600199348
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα μαθήματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Περιγράφουν διάφορες παιδαγωγικές θεωρίες -Συνδέουν τη θεωρία με την πράξη -Εμβαθύνουν και να στοχάζονται πάνω στις απόψεις των σύγχρονων θεωρητικών και τις πιθανές εφαρμογές των ιδεών τους στην εκπαίδευση και στα αναλυτικά προγράμματα -Υιοθετούν μια κριτική προσέγγιση ως προς τον τρόπο αντίληψης για την εκπαίδευση συνολικά, τη σχολική φοίτηση, τη διδασκαλία και την κουλούρα που περικλείει η μαθησιακή διαδικασία -Διαπιστώνουν τους διαφορετικούς τρόπους διαμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το βιβλίο ασχολείται με σημαντικούς θεωρητικούς της εκπαίδευσης κατά χρονολογική σειρά και περιλαμβάνει τους: A. Maslow, C. Rogers, A.S. Neill, J. Goodlad, B. Bernstein, P. Bourdieu, M. Foucault, N. Noddings, L. Stenhouse, H. Giroux, H. Gardner, J. Holt, B. Hooks, J. Mezirow, L. Darling-Hammond και δίνει τη δυνατότητα συνδέσεις μεταξύ τους. Για τον κάθε ένα από τους παραπάνω θεωρητικούς δίνεται το γενικό πλαίσιο του έργου του, σκιαγραφείται η σημασία και η επίδρασή του και στη συνέχεια διερευνάται και συνδέεται με τους υπόλοιπους θεωρητικούς. Ακολουθεί η κριτική εξέταση των ιδεών τους και προτείνονται τρόποι που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις απόψεις τους για τη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Αναλυτικά Προγράμματα, Παιδαγωγικές θεωρίες, A. Maslow, C. Rogers, A.S. Neill, J. Goodlad, B. Bernstein, P. Bourdieu, M. Foucault, N. Noddings, L. Stenhouse, H. Giroux, H. Gardner, J. Holt, B. Hooks, J. Mezirow, L. Darling-Hammond
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με την υποστήριξη διαφανειών και με την επίσκεψη ιστοσελίδων. Οι διαφάνειες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της διδάσκουσας. Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεσω του server του Α.Π.Θ. webmail και της προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντος για τις ανακοινώσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Εξετάσεις150,6
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές μελετούν τα συγγράμματα και το επιπλέον υλικό που τους παρέχεται και συγγράφουν μια εργασία την οποία παρουσιάζουν ενώπιον των συμφοιτητών τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
AUBREY KARL-- RILEY ALISON, ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλική Μητροπούλου, Χρήστος Τουρτούρας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, AΘΗΝΑ, 2020
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020