Καπιταλισμός και Πόλεμος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚαπιταλισμός και Πόλεμος / Capitalism and War
ΚωδικόςΠΙΥΕ13
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣπυρίδων Μαρκέτος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016202

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚαπιταλισμός και Πόλεμος
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία39
Class ID
600199440
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα γνωρίζουν εις βάθος το πώς και γιατί είναι αναλώσιμες μονάδες στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου συστήματος αέναου πολέμου, στο πλαίσιο μιας κουλτούρας με ισχυρές τάσεις περαιτέρω στρατιωτικοποίησης και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Το τι θα κανουν απο εκεί και πέρα επαφίεται στην αγάπη τους για την ελευθερία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει μια γενική εισαγωγή στον σκοπό και το περιεχόμενο του μαθήματος, και κατόπιν ανιχνεύει από ιστορική σκοπιά τη θέση του πολέμου στο καπιταλιστικό παγκόσμιο σύστημα όσο και στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Εστιάζει στον χαρακτηρισμό του εικοστού αιώνα ως Αιώνα του Πολέμου, στον πόλεμο ενάντια στις γυναίκες από την προϊστορία ως σήμερα και στη σύνδεση μεταξύ καπιταλισμού και πατριαρχίας, και στη λειτουργία του πολέμου στην ανάδυση των κοσμοκρατοριών και του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος από τον δέκατο πέμπτο ως τον δέκατο όγδοο αιώνα. Η δεύτερη ενότητα εμβαθύνει στη σχέση μεταξύ καπιταλισμού και πολέμου από τη Γαλλική Επανάσταση ως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξετάζει τη λειτουργία του πολέμου στη δουλοκτητική και την εποικιστική αποικιοκρατία που αναπτύχθηκαν στην Αμερική, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις της ως σήμερα. Το πώς αντιμετωπίζεται ο πόλεμος από τη φιλελεύθερη ιδεολογία και τις σχέσεις του με τα δημοκρατικά και τα ολιγαρχικά ιστορικά πλαίσια. Το πώς τόν χρησιμοποίησαν οι αντίπαλες πλευρές στις επαναστάσεις και το ρόλο του στην αντεπανάσταση. Τέλος, τη σχέση μεταξύ του καπιταλισμού και των γενοκτονιών που πολλαπλασιάστηκαν παγκόσμια μετα την εξάπλωσή του. Η τρίτη ενότητα εξετάζει τις λειτουργίες και τις μορφές του πολέμου στη μεταπολεμική αντιπαράθεση μεταξύ της καπιταλιστικής Δύσης και των αντιπάλων της. Επισκοπούμε τις παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ, την ανάπτυξη του Νέου Ιμπεριαλισμού, τα πυρηνικά δόγματα της Αμοιβαία Εξασφαλισμένης Καταστροφής και του Πυρηνικού Πρωτείου, τους σύγχρονους Υβριδικούς Πολέμους, τις Χρωματιστές Επαναστάσεις και τους Μη Συμβατικούς Πολέμους. Τέλος ανιχνεύουμε τις επιπτώσεις που εχει το τραύμα του πολέμου στην κοινωνική ψυχολογία.
Λέξεις Κλειδιά
Καπιταλισμός, Πόλεμος, Καπιταλιστικός Τρόπος Παραγωγής, Καπιταλιστικό Παγκόσμιο Σύστημα, Πατριαρχία, Κράτος, Κοσμοκρατορία, Δουλεία, Δουλοκτητική Αποικιοκρατία, Εποικιστική Αποικιοκρατία, Φιλελευθερισμός, Δημοκρατία, Ολιγαρχία, Επανάσταση, Αντεπανάσταση, Γενοκτονία, Ρατσισμός, ΝΑΤΟ, Νέος Ιμπεριαλισμός, Αμοιβαία Εξασφαλισμένη Καταστροφή, Πυρηνικό Πρωτείο, Υβριδικός Πόλεμος, Χρωματιστές Επαναστάσεις, Τραύμα, Μη Συμβατικός Πόλεμος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
The fundamental studies that we use are the following. Lesson 2. The Century of War. Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of our Times, Verso, London, New York 1994. Samir Amin, The Liberal Virus. Permanent War and the Americanization of the World, Pluto Press, London, New York 2004. Lesson 3. The War Against Women. Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, Oxford University Press, New York, London 1986. James C. Scott, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, Yale University Press, New Haven, London 2017. Lesson 4. World Empires and the Capitalist World-System. Kees van der Pijl, Nomads, Empires, States. Modes of Foreign Relations and Political Economy, Volume I, Pluto Press, London, New York 2007. Alexander Anievas, Kerem Nişancıoğlu, How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism, Pluto Press, London 2015. Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350, Oxford University Press, New York 1989. Immanuel Wallerstein, The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York 1974. Lesson 5. Slave-owning and Settler Colonialism. Edward E. Baptist, The Half Has Never Been Told. Slavery and the Making of American Capitalism, Basic Books 2014. Walter L. Hixson, American Settler Colonialism. A History, Palgrave Macmillan, New York 2013. Lesson 6. Liberalism, Democracy, Oligarchy. Luciano Canfora, Democracy in Europe. A History of an Ideology, μετάφραση Simon Jones, Blackwell, Οξφόρδη 2006. Domenico Losurdo, Liberalism. A Counter-History, μετάφραση Gregory Elliott, Verso, London 2011 [2006]. Jeffrey A. Winters, Oligarchy, Cambridge University Press, New York 2011. Lesson 7. Revolution and Counter-revolution. Arno J. Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870 - 1956: An Analytic Framework, Harper Torchbooks, Νέα Υόρκη 1971. Lesson 8. Capitalism and Genocide. Garry Leech, Capitalism. A Structural Genocide, Zed Books, London, New York 2012. David E. Stannard, American Holocaust. Columbus and the Conquest of the New World, Oxford University Press, New York, Oxford 1993. Lesson 9. Parapolitics, Deep State, and the ΝΑΤΟ. Daniele Ganser, NATO's Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. An Approach to NATO's Secret Stay-Behind Armies, πρόλογος John Prados, Frank Cass, Λονδίνο 2005. Eric Wilson (επιμ.), Government of the Shadows. Parapolitics and Criminal Sovereignty, Pluto Press, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 2009. Lesson 10. The New Imperialism. Michael Hudson, Super Imperialism. The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance, Second Edition, Pluto Press, London, Sterling VA 2003 [1972]. David Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, Οξφόρδη 2003. Emmanuel Todd, After the Empire. The Breakdown of the American Order, foreword Michael Lind, translation C. Jon Delogu, Columbia University Press, New York 2003 [2002]. Lesson 11. Mutually Assured Destruction and Nuclear Primacy. Peter Paret (ed.), Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton University Press, Princeton 1986. Lesson 12. Hybrid Wars, Coloured Revolutions, and Non-conventional Wars. Andrew Korybko, Hybrid Wars. The Indirect Adaptive Approach To Regime Change, Peoples' Friendship University of Russia, Moscow 2015. Lesson 13. Τhe War Trauma. Judith L. Herman, Trauma and Recovery. The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror, Basic Books, New York 2015 [1992].
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-09-2018