ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ / NEW TRENDS IN LINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
Τίτλος στα ΓερμανικάNeue Tendenzen in der Linguistik und Didaktik
ΚωδικόςΓΔ_023
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020637

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9
Λογοτεχνία-ΠολιτισμόςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600199470
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα εξοικειωθούν με τις νέες τάσεις στον τομέα της Γλωσσολογίας/Διδακτικής. Το μάθημα χωρίζεται στις εξής τέσσερις ενότητες: Übersetzung im DaF-Unterricht- Neuer Begleitband GER (διδάσκουσα Δήμητρα Τσοκακτσίδου), Κατάκτηση της Γερμανικής ως Γ3 (διδάσκουσα Σταματία Μιχαλοπούλου), Fachsprache der Medizin: Linguistische und didaktische Aspekte (διδάσκων Νικόλαος Κατσαούνης), Funktional-pragmatische Analyse der Unterrichtskommunikation (διδάσκουσα Ευαγγελία Καραγιαννίδου). Συγκεκριμένα, στην 1η ενότητα «Η μετάφραση στη διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα» (Übersetzung im DaF-Unterricht- Neuer Begleitband GER), οι φοιτητές/φοιτήτριες: - Θα εξοικειωθούν και θα αναλύσουν τον ρόλο της μετάφρασης στο ξενόγλωσσο μάθημα, όπως αυτός παρουσιάζεται στον Συνοδευτικό τόμο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) - Θα αναλύσουν τους περιγραφητές των μεταφραστικών δραστηριοτήτων που προτείνονται ανά επίπεδο γλωσσομάθειας στις τέσσερις προτεινόμενες περιστάσεις (προσωπικές, δημόσιες, επαγγελματικές, ακαδημαϊκές) - Θα αναλύσουν μεταφραστικές ασκήσεις ως προς διάφορα κριτήρια (στόχοι, κειμενικά είδη, θεματικές, περιστάσεις κ.α.) - Θα συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσω του σχεδιασμού σύγχρονων μεταφραστικών ασκήσεων και την ανάλυσή τους με βάση τους περιγραφητές του Συνοδευτικό τόμο του ΚΕΠΑ Στην 2η ενότητα «Κατάκτηση της Γερμανικής ως Γ3» (διδάσκουσα Σταματία Μιχαλοπούλου), οι φοιτητές/τριες: • θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες σχετικά με την κατάκτηση της δεύτερης ξένης γλώσσας • θα γνωρίσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί για τον νεοσύστατο επιστημονικό κλάδο • θα ασχοληθούν με την υπόθεση της διαγλώσσας και της (δια)γλωσσικής μεταφοράς • θα αναλύσουν πειραματικές μελέτες • θα προβληματιστούν σχετικά με την επιλογή, αλλά και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων Στην 4η ενότητα «Λειτουργική-πραγματολογική Ανάλυση Λόγου της επικοινωνίας στο μάθημα» (Funktional-pragmatische Analyse der Unterrichtskommunikation, διδάσκουσα Ευαγγελία Καραγιαννίδου) οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση: ● να διακρίνουν τις βασικές αρχές της Λειτουργικής-πραγματολογικής Ανάλυσης Λόγου ● να εφαρμόζουν τη διδαχθείσα θεωρία στη διερεύνηση της επικοινωνίας στο μάθημα ● να αναλύουν βιντεοσκοπημένα μαθήματα σύμφωνα με τη Θεωρία της Λειτουργικής Πραγματολογίας ● να αναζητούν και να βρίσκουν την απαραίτητη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με τη χρήση Η/Υ ● να κάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές παρουσίασης ● να καταγράφουν κατά την παρατήρηση μαθήματος τις φάσεις του μαθήματος, να αναγνωρίζουν τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες των διδασκόντων και διδασκομένων ● να κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη Θεωρία της Λειτουργικής Πραγματολογίας που διδάχτηκαν ● να αναστοχάζονται για τα μαθήματα που παρατηρούν και να ασκούν αιτιολογημένη κριτική ● να συντάσσουν γραπτή εργασία, ακολουθώντας τους κανόνες του γραπτού επιστημονικού λόγου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η Ενότητα «Η μετάφραση στη διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα» (διδάσκουσα Δήμητρα Τσοκακτσίδου) - Ο ρόλος της μετάφρασης στον Συνοδευτικό τόμο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) - Οι περιγραφητές των μεταφραστικών δραστηριοτήτων ανά επίπεδο γλωσσομάθειας σε διαφορετικές περιστάσεις (προσωπικές, δημόσιες, επαγγελματικές, ακαδημαϊκές) - «Παραδοσιακές» και σύγχρονες μεταφραστικές ασκήσεις 2η Ενότητα «Κατάκτηση της Γερμανικής ως Γ3» (διδάσκουσα Σταματία Μιχαλοπούλου) Στόχος των σεμιναρίων είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες σχετικά με την κατάκτηση της δεύτερης ξένης γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν (συγ)κριτικά οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί για τον νεοσύστατο επιστημονικό κλάδο. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην υπόθεση της διαγλώσσας, καθώς και στη (δια)γλωσσική μεταφορά κατά την κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση πειραματικών μελετών που ανατροφοδοτούν τις θεωρίες με πειραματικά δεδομένα, καθώς και στην επιλογή και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων. 4η ενότητα «Λειτουργική-πραγματολογική Ανάλυση Λόγου της επικοινωνίας στο μάθημα» (Funktional-pragmatische Analyse der Unterrichtskommunikation, διδάσκουσα Ευαγγελία Καραγιαννίδου): Στόχος των σεμιναριακών μαθημάτων: Η διερεύνηση της επικοινωνίας στην τάξη μπορεί να φέρει για παράδειγμα στο φως τις αποκλίσεις μεταξύ του σχεδίου μαθήματος και του τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διεξαγωγή του. Ουσιαστική σε τέτοιες έρευνες πεδίου είναι η συμβολή της θεωρίας της Λειτουργικής Πραγματολογίας των Konrad Ehlich και Jochen Rehbein. Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τη θεωρία αυτή, ώστε κατόπιν να ασχοληθούν οι ίδιοι/ίδιες με την ανάλυση της επικοινωνίας σε πραγματικές τάξεις της Γερμανικής. Η προσέγγιση θα είναι διεπιστημονική: επιχειρείται η σύνδεση της Πραγματολογίας με τη Διδακτική. Θεωρία και εξάσκηση: Αρχικά γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στους στόχους και στο θεωρητικό πλαίσιο της Λειτουργικής Πραγματολογίας, όπως αναπτύχθηκε από το 1972. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μελέτες που ασχολούνται με την ανάλυση του μαθήματος και της επικοινωνίας στην τάξη, οι οποίες συνέβαλαν με τα αποτελέσματά τους στην εξέλιξη της Γλωσσοδιδακτικής. Πρόκειται για εργασίες ανάλυσης αυθεντικού λόγου με βάση σχέδια δράσης (Handlungsmuster), στις οποίες σημαντικό ρόλο παίζουν ο σκοπός δράσης (Handlungszweck) καθώς και οι νοητικές (mentale) δράσεις. Κατόπιν μαθαίνουν οι φοιτητές/τριες να απομαγνητοφωνούν βιντεογραφημένες ομιλίες με τη μέθοδο HIAT των Ehlich/Rehbein, και βασιζόμενοι στα υπάρχοντα σχέδια δράσης να αναλύουν τη διάδραση στο μάθημα. Σύνταξη και κατάθεση εργασίας: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καταθέτουν γραπτή εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
2η ενότητα-κατάκτηση Γ3, διαγλώσσα, (δια) γλωσσική μεταφορά 4η ενότητα-επικοινωνία στην τάξη, μελέτη περίπτωσης, λειτουργική-πραγματολογική ανάλυση λόγου, σχέδια δράσης, μεταγραφή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
4η ενότητα: Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων για την προβολή διαφανειών, βίντεο κ.λπ. και διαδραστικός πίνακας. Επίσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα elearning (Moodle): α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Ο/Η διδάσκων/ουσα ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους/τις φοιτητές/τριες σε συμβατική μορφή ή σε μορφή powerpoint γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επί μέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με την εμπειρική έρευνα στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με παρατηρήσεις στους φοιτητές/τριες ζ) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού των εργασιών των φοιτητών/τριών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια401,6
Εργαστηριακή Άσκηση401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών552,2
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με βάση την παράδοση εργασιών σε κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
«Η μετάφραση στη διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα»: Butzkamm, Wolfgang & Caldwell,John A.W. (2009). The Bilingual Reform: A Paradigm Shift in Foreign Language Teaching. Tübingen: Narr Cook, Guy (2010). Translation in language teaching. Oxford : Oxford University Press. Council of Europe (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. Online: https://www.goethe.de/z/50/commeuro/i4.htm Council of Europe (2020). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen:Lernen, lehren, beurteilen. Begleitband. Stuttgart: Klett Verlag. Kerr, Philip (2014). Translation and Own-language Activities. Cambridge: Cambridge University Press. 2η ενότητα/2th session/2. Einheit: ¨ Cabrelli Amaro, J., Flynn, S. & Rothman, J. (2012). Third language acquisition in adulthood. Amsterdam, John Benjamins. ¨ Cenoz, J. (2000). «Research on Multilingual Acquisition», English in Europe: The Acquisition of a Third Language. Clevedon, Multilingual Matters. ¨ Cenoz, J., Hufeisen, B. & Jessner, U. (2001). Cross-linguistic influence in third language acquisition. Psycholinguistic perspectives. Clevedon, Multilingual Matters. ¨ De Angelis, G. (2007). Third or Additional Language Acquisition. Clevedon, Μultilingual Matters. ¨ Flynn, S., Foley C. & Vinnitskaya I. (2004). «The cumulative-enhancement model for language acquisition: comparing adults’ and children’s patterns of development in first, second and third language acquisition of relative clauses». The International Journal of Multilingualism 1(1), 3-16. ¨ Foote, R. (2009). «Transfer and L3 acquisition: The role of typology». Στο Y.-K.I. Leung (επιμ.), Third language acquisition and universal grammar. Clevedon, Multilingual Matters, 89-114. ¨ Håkansson, G., Pienemann, M. & Sayheli, S. (2002). «Transfer and typological proximity in the context of second language processing». Second Language Research 18, 250-273. ¨ Hammarberg, B. (2009). Processes in Third Language Acquisition, Edinburgh, Edinburgh University Press. ¨ Hufeisen, B. & Lindemann, B. (1998). Tertiärsprachen: Theorien, Modelle, Methoden. Tübingen, Stauffenburg. ¨ Μιχαλοπούλου, Σ. (2011). «Θεωρητικές και Πειραματικές Προσεγγίσεις στην Κατάκτηση Τρίτης Γλώσσας». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31. Πρακτικά 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., 17-18/4/2010, Εκδόσεις ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη, 615-625. Διαθέσιμο στο: http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_31_615_625.pdf ¨ Μιχαλοπούλου, Σ. (2015). Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η Περίπτωση των Ελλήνων Σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Α.Π.Θ, 7-12, 35-46. Διαθέσιμη στα: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35987 και http://ikee.lib.auth.gr/record/283552/?ln=el ¨ Μιχαλοπούλου, Σ. (2017). «Το Κενό Υποκείμενο στη Διαγλώσσα: Η περίπτωση των Ελλήνων σπουδαστών της Γερμανικής ως Τρίτης Γλώσσας». Σε: E. Agathopoulou, T. Danavassi & L. Efstathiadi (Εds.), Selected papers on Theoretical and Applied Linguistics from ISTAL 2015 (International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics). School of English, AUTh, Thessaloniki, 24-26/4/2015, 386-401. e-ISSN: 2529-1114, DOI: https://doi.org/10.26262/istal.v22i0.6005 (Διαθέσιμο στο: https://ejournals.lib.auth.gr/thal/article/view/6005) ¨ Μιχαλοπούλου, Σ. (2018). «Θέματα μεθοδολογίας και κομβικά διλήμματα κατά την μελέτη της Κατάκτησης της Τρίτης Γλώσσας». Σε: Τσοκαλίδου Ρ. & Κέκια Μ.-Αι. (Επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘4ο Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές’, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ. & Ομάδα Πολύδρομο, Θεσσαλονίκη, 2-3/6/2016, 273-288. ISBN: 978-618-81315-2-1. (Διαθέσιμο στο: http://stavrodromiglwsswn.auth.gr/files/F_PRAKTIKA_4th%20Crossroads.pdf) ¨ Rothman, J. (2011). «L3 Syntactic Transfer Selectivity and Typological Determinacy: The Typological Primacy Model». Second Language Research 27, 107-127. ¨ Sanz, C. & Lado, B. (2008). «Third language acquisition research methods». Στο K. A. King & N. H. Hornberger (επιμ.), Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, Volume 10: Research Methods in Language and Education. Springer Science+Business Media LLC, 113-135. 4η ενότητα/4th session/4. Einheit: Becker-Mrotzek, Michael (Hrsg.) (2009): Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik. (Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP). Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Band 3). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren. Becker-Mrotzek, Michael/Vogt, Rüdiger (2009): Unterrichtskommunikation. Linguistische Analysemethoden und Forschungsergebnisse. 2., bearbeitete und aktualisierte Auflage. Tübingen: Niemeyer. Ehlich, Konrad (1981) & (2007): Schulischer Diskurs als Dialog? In: Schröder, Peter/Steger, Hugo (Hg.): Dialogforschung (Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache). Düsseldorf: Schwann, 334-369. Zugleich in: Ehlich, Konrad (2007c): Sprache und sprachliches Handeln. Band 3: Diskurs – Narration – Text – Schrift. Berlin, New York: de Gruyter, 131-167. Ehlich, Konrad (1991): Funktional-pragmatische Kommunikationsanalyse. Ziele und Verfahren. In: Flader, Dieter (Hg.): Verbale Interaktion. Studien zur Empirie und Methodologie der Pragmatik. Stuttgart: Metzler, 127-143. Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1977): Wissen, kommunikatives Handeln und die Schule. In: Goeppert, Herma C. (Hrsg.): Sprachverhalten im Unterricht. Zur Kommunikation von Lehrer und Schüler in der Unterrichtssituation. München: Fink, 36-114. Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1986): Muster und Institution. Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen: Narr. Kalaitzi, Eleni (2014): Verwendung von Kollektiver Sprecherdeixis (Wir-Form) durch Lehrer im Unterrichtsdiskurs. In: Katsaounis, Nikolaos/Sidiropoulou, Renate M. (Hg.): Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Teil 2 – Linguistik, Didaktik, Translationswissenschaft. Internationaler Kongress 2011 Thessaloniki. [Reihe HELLENOGERMANICA, Bd. 2]. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 129-145. Kalaitzi, Eleni (2016): Lehrerfragen – Schülerantworten. Deutsch und Griechisch im DaF-Unterricht: Eine funktional-pragmatische Untersuchung. (Arbeiten zur Sprachanalyse, Bd. 61, herausgegeben von Konrad Ehlich). Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang. Karagiannidou, Evangelia (2000): Deutsch als Fremdsprache für Griechen. Gesprochenes Deutsch als Kommunikationsmittel. (Arbeiten zur Sprachanalyse, Bd. 35). Frankfurt/M., Berlin u.a.: Lang. Karagiannidou, Evangelia (2007): Die Verwendung von Objektdeixeis in Wegbeschreibungen. Ein Vergleich Griechisch – Deutsch. In: Redder, Angelika (Hg.): Diskurse und Texte. Festschrift für Konrad Ehlich zum 65.Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg, 329-344. Karagiannidou, Evangelia (2011): Was bringt die Funktionale Pragmatik der Sprachdidaktik? In: Schnittstellen von Linguistik und Sprachdidaktik in der Auslandsgermanistik (SL&SD 2009). Athen: Nationale und Kapodistrische Universität Athen, Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur, 72-86 (auch unter http://www.gs.uoa.gr/fileadmin/gs.uoa.gr/uploads/synedria/Schnittstellen_Linguistik_und_Didaktik_2009.pdf, abgerufen am 05.09.2018). Karagiannidou, Evangelia (2014): Kommunikation im DaF-Unterricht. Lehrer-Aufforderungen an die Schüler. In: Katsaounis, Nikolaos/Sidiropoulou, Renate M. (Hg.): Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Teil 2 – Linguistik, Didaktik, Translationswissenschaft. Internationaler Kongress 2011 Thessaloniki. [Reihe HELLENOGERMANICA, Bd. 2]. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 147-160. Krause, Arne (2019): Supportive Medien in der wissensvermittelnden Hochschulkommunikation. Analysen des Handlungszwecks von Kreidetafel, OHP, PPT und Interactive Whiteboard. (Arbeiten zur Sprachanalyse, Bd. 63). Berlin u.a.: Peter Lang Rehbein, Jochen (1977): Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache. Stuttgart: Metzler. Rehbein, Jochen/Kameyama, Shinichi (2004): Pragmatik. In: Ammon U./Dittmar, N./Mattheier K. J./Trudgill, P. (Hg.): Soziolinguistik. 2. völlig überarbeitete Ausgabe. 1. Halbband. Berlin/New York: de Gruyter, 556-588. Redder, Angelika/Çelikkol, Meryem/Wagner, Jonas/Rehbein, Jochen (2018): Mehrsprachiges Handeln im Mathematikunterricht. Münster, New York: Waxmann
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-11-2021