Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων / Enterprise Information Systems
ΚωδικόςMIS-101
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015116

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600199579
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις τεχνολογιών Πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, δίκτυα), βάσεις δεδομένων, στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής (α) αποκτά παραστάσεις για τα ΠΣ των επιχειρήσεων/οργανισμών, (β) μαθαίνει να κάνει έρευνα για τα ΠΣ που είναι διαθέσιμα για την επίλυση των πληροφορικών προβλημάτων των επιχειρήσεων/οργανισμών, (γ) μαθαίνει να συγκρίνει διαφορετικά ΠΣ που εμφανίζονται ως εναλλακτικές λύσεις, (δ) μαθαίνει να συγκρίνει ΠΣ κλειστού και ανοικτού κώδικα, (ε) μαθαίνει να σχεδιάζει τον κύκλο ζωής των επιχειρηματικών δεδομένων (στ) μαθαίνει να σχεδιάζει τις διάφορες όψεις της επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής με χρήση υπολογιστή
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
A. Πληροφοριακά Συστήματα στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Ορισμός ΠΣ, Ρόλος των ΠΣ στις επιχειρήσεις, ανάγκη για ΠΣ, Κύκλος Ζωής Δεδομένων ΠΣ, Στρατηγικά ΠΣ, Επιχειρηματικές Λειτουργίες, ΠΣ Ανοικτού Κώδικα, Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική και Εργαλεία/Πλαίσια ΕΑ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Β. Εφαρμογές ΠΣ. ΠΣ Προγραμματισμού Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), ΠΣ Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), ΠΣ Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI), ΠΣ Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), Εμπορικά ΠΣ
Λέξεις Κλειδιά
Πληροφοριακό Σύστημα, Κύκλος Ζωής Δεδομένων, Επιχειρηματική Λειτουργία, Ανοικτός Κώδικας, Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων, ERP, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, CRM, Επιχειρηματική Ευφυία, ΒΙ, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται διαδικτυακός τόπος για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Οι φοιτητές εκπονούν εργασίες με χρήση διαδικτυακών πόρων. Χρησιμοποιείται το εργαλείο Archi για τη σχεδίαση επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Άσκηση Πεδίου501,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)270,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών220,7
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
20% δύο γραπτές εργασίες - 10% δύο γραπτές πρόοδοι - 10% παρουσίαση στην τάξη - 60% γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Laudon & Laudon Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Π. Φιτσιλής
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Management Information Systems, Laudon & Laudon Εισαγωγή στον Ανοικτό Κώδικα (παράλληλο κείμενο) Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική (παράλληλο κείμενο)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2020