Διοίκηση Έργων Πληροφορικής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιοίκηση Έργων Πληροφορικής / Software Project Management
ΚωδικόςMIS-201
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015144

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 37
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιοίκηση Έργων Πληροφορικής
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600199610
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων πληροφορικής και είναι σε θέση (α) να γνωρίζουν τις διεργασίες ανάπτυξης λογισμικού (καταρράκτης, ευέλικτες μέθοδοι) (β) να γνωρίζουν τις βασικές δραστηριότητες στην ανάπτυξη λογισμικού, (γ) να καταρτίζουν το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα ενός έργου, (δ) να διαχειρίζονται τους κινδύνους ενός έργου χρησιμοποιώντας και σχετικά εργαλεία, (ε) να εφαρμόζουν τεχνικές διασφάλισης ποιότητας, (στ) να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προβληματικές καταστάσεις (αντιπρότυπα) στα έργα και (ζ) να γνωρίζουν τεχνικές εκτίμησης κόστους λογισμικού, συμπεριλαμβανόμενης της Ανάλυσης Βαθμών Λειτουργίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, παραδοσιακές και ευέλικτες διεργασίες λογισμικού, απαιτήσεις, σχεδίαση, δοκιμή λογισμικού, σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός έργων. Διαχείριση κινδύνων, διασφάλιση ποιότητας, μοντέλα αξιολόγησης διεργασιών παραγωγής λογισμικού (CMMI). Αντιπρότυπα διοίκησης έργων. Μέθοδοι εκτίμησης κόστους λογισμικού, ανάλυση βαθμών λειτουργίας. Τεχνικές και εργαλεία διοίκησης έργων Πληροφορικής.
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση, Έργο Πληροφορικής, Πλάνο Έργου, Χρονοδιάγραμμα Έργου, Διαχείριση Κινδύνων, Διασφάλιση Ποιότητας, Αντιπρότυπα Διοίκησης, Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού, Βαθμοί Λειτουργίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται διαφάνειες για τη διδασκαλία. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται μέσω του elearning.auth.gr. Γίνεται επίδειξη εργαστηριακών εργαλείων στους φοιτητες: ενδεικτικά, ProjectLibre (χρονοπρογραμματισμός έργου), one-minute risk management tool (διαχείριση κινδύνων)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις160,5
Εργαστηριακή Άσκηση150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων361,2
Φροντιστήριο80,3
Εκπόνηση μελέτης (project)903
Εξετάσεις150,5
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δύο γραπτές εργασίες (πλάνο έργου, αναφορά εκτίμησης κόστους): 20%, Παρουσίαση ερευνητικού άρθρου στην τάξη: 10%, Δύο τεστ προόδου: 10%, Γραπτές εξετάσεις: 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Φιτσιλής, Κάλλιπος Software Project Management in a Changing World, Eds. G. Ruhe, C. Wohlin, Springer 2014,
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Software Project Management, Joel Henry, Addison-Wesley Practical Software Engineering, Maciaszek, Liong, Addison Wesley Software Engineering 7, Ian Sommerville, Addison-Wesley Software Project Management, A Unified Approach, Walker Royce, Addison-Wesley Software Project Management in a Changing World, G. Ruhe, C. Wohlin, Eds. Springer
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-02-2022