ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / INTRODUCTION TO MUSIC EDUCATION
ΚωδικόςΔ.1.9701
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνα Δογάνη
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000131

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600199950
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα έχει ενταχθεί στο περιεχόμενο του μαθήματος του Νέου Προγράμματος Σπουδών "Δημιουργική Μουσική Παιδαγωγική"
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα -καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους μουσικές δεξιότητες σε βασικές μουσικές γνώσεις μέσω χρήσης της φωνής και χειρισμού απλών ρυθμικών και μελωδικών μουσικών οργάνων -κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Μουσικής Παιδαγωγικής και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της στην προσχολική ηλικία -συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες -εξοικειωθούν με την οργάνωση και παρουσίαση ηχοϊστοριών ώστε να αφομοιώσουν βασικές μουσικές γνώσεις στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας -εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση μουσικών δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξοικείωση των φοιτητών με βιωματικό τρόπο με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία διδασκαλίας της μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση, απαραίτητη πριν την Πρακτική τους άσκηση στο νηπιαγωγείο. Θεωρητικός Άξονας α/ κατανόηση του ‘παιδιού ως μουσικού’: μέσω θεωριών για τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών, τη μουσική δημιουργικότητα, τις μορφές μουσικής έκφρασης (ακρόαση-εκτέλεση-αυτοσχεδιασμό και σύνθεση) β/ κατανόηση του ρόλου του παιδαγωγού στη μουσική αγωγή για μια παιδοκεντρική θεώρηση της μουσικής αγωγής που υποστηρίζει τη διαδικασία ανακάλυψης των ήχων και την ανάπτυξη κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης Πρακτικό μέρος Άμεση συμμετοχή των φοιτητών σε μουσικές δραστηριότητες και μουσικά παιχνίδια με αφορμή τα βασικά στοιχεία της μουσικής σε ομαδοσυνεργατικό μαθησιακό πλαίσιο.
Λέξεις Κλειδιά
Προσχολική Μουσική Παιδαγωγική, Βασικές έννοιες μουσικής, Ακρόαση, Εκτέλεση, Αυτοσχεδιασμός, Σύνθεση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• χρήση powerpoint για την υποστήριξη του θεωρητικού και πρακτικού μέρους του μαθήματος, • χρήση διαδικτυακών πηγών και προγραμμάτων αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο, καθώς και προγραμμάτων για μουσική σημειογραφία και μουσική επεξεργασία ήχου. Το μάθημα στηρίζεται κυρίως στη δια ζώσης επαφή ενώ η επικοινωνία διευκολύνεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος καθώς και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σεμινάρια10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο10
Καλλιτεχνική δημιουργία10
Σύνολο76
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Πρόοδος στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος β) Προφορική ομαδική παρουσίαση με τη μορφή ‘παράστασης’, συνοδευόμενη από θεωρητική υποστήριξη με γραπτή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(1) Δογάνη, Κ. (2012) Μουσική στην προσχολική ηλικία: αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού, Αθήνα: Gutenberg. (2) Green, L. (2014) Άκουσε και Παίξε! Αθήνα: Fagotto. και e-book: Young, S. & Ilari, B. (2019) Music in Early Childhood [electronic resource], Springer International Publishing
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Barrett, M. (2003), Meme engineers: Children as producers of musical culture, International Journal of Early Years Education, 11, 3: 195-212. Barrett, M. S. (2011), Towards a cultural psychology of music education, in: M. S. Barrett (Ed.) A cultural psychology of music education, Oxford: Oxford University Press, pp. 1-16. Copple, C. & Bredekamp, S. (2011), Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Επιμέλεια: Ε. Ντολιοπούλου), Αθήνα: Πεδίο. Young, S. (2003), Time-space structuring in spontaneous play in educational percussion instruments among three- and four-year-olds, British Journal of Music Education, 20, 1: 45-49. Δογάνη, Κ. (2009α), Ο αναστοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού μουσικής, στο: Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.), Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, σσ. 369-388.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-09-2021