ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ / THE TEACHING PROFESSION IN ITS INTERNATIONAL DIMENSION
ΚωδικόςΣΤ.1.232
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παυλή κορρέ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000294

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600200011
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού σε διάφορες χώρες και από τις εισηγήσεις των διδασκουσών και τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα στην τάξη να αποκτήσουν γνώσεις, να δημιουργήσουν απόψεις και να ανταλλάξουν ιδέες για θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών παγκόσμια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό εξετάζεται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε διάφορες χώρες και συγκεκριμένα η κατάρτισή του (θεωρητική και πρακτική), οι συνθήκες εργασίας, ο ρόλος και η κοινωνική του θέση. Η προβληματική των αναλύσεων εστιάζεται ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Εξετάζεται η εκπαίδευση αυτή στην ιστορική της διάσταση, από το «διπλό δίκτυο» πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην «ενιαιοποίηση» της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Αναλύεται η διάσταση της ακαδημαϊκής αναβάθμισης και εξομοίωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισής τους και τον κοινωνικό έλεγχο που ασκείται μέσα απ’ αυτά.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η.Υ, βίντεο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Εργασίεςπαρουσιάσεις23
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και παρουσιάσεις στην τάξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Ντολιοπούλου, Ε (2011). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες. Αθήνα: Πεδίο. 2) Ντολιοπούλου, Ε (2005). Η εφαρμογή της μεθόδου project σε ελληνικά νηπιαγωγεία.. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-05-2013