ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / SOCIAL RELATIONSHIPS IN THE KINDERGARTEN CLASSROOM
ΚωδικόςΣΤ.1.233
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Γρηγοριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000295

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600200012
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Κατανόηση στοιχείων λεκτικής & μη λεκτικής επικοινωνίας -Κατανόηση βασικών θεωρητικών μοντέλων παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης -Εξάσκηση με βασικά εργαλεία ανάλυσης και μεθόδους-τεχνικές παρέμβασης και επίλυσης προβλημάτων -Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εργαλείων ανάλυσης για τη συμπεριφορά και τις σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή και μαθητών μεταξύ τους, ώστε να μπορούν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να παρεμβαίνουν με παιδαγωγικούς χειρισμούς στο κλίμα της τάξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Παιδαγωγική αλληλεπίδραση: σύγχρονα μοντέλα και θεωρίες -Συμβολικός Χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας -Λειτουργία ομάδας συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή -Λειτουργία ομάδας συνομηλίκων: ρόλος εκπαιδευτικού -Κοινωνιομετρική μέθοδος και εργαλεία ανάλυσης -Διαπροσωπικές προσδοκίες εκπαιδευτικού: φαινόμενο αυτοεκπληρούμενης προφητείας -Μη λεκτική επικοινωνία: μορφές, προβλήματα, τρόποι βελτίωσης -Λεκτική επικοινωνία: μορφές, προβλήματα, τεχνικές -Μελέτες περίπτωσης & επίλυση προβλημάτων γύρω από τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή Ι -Μελέτες περίπτωσης & επίλυση προβλημάτων γύρω από τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή ΙΙ
Λέξεις Κλειδιά
σχέση παιδαγωγού-μαθητή, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συνεργατική μάθηση,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις (ppt), ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, πολυμεσική διδασκαλία, βίντεο, e-mail, sms
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση6
Άσκηση Πεδίου12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων18
Άλλο / Άλλα13
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος από το 1ο μάθημα. Οι φοιτητές αξιολογούνται στην παρουσίαση εργασίας, κατάθεση προόδου, άσκηση επίλυσης προβλήματος, έρευνα πεδίου και συγγραφή τελικής εργασίας. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται σταδιακά (διαμορφωτική αξιολόγηση).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γκότοβος, Α. (1999). Παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 978-960-01-0262-8. Αυγητίδου, Σ. (επίμ). (2008). Συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση: έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Εκδότης: Gutenberg Μπίκος, Κ. (2004). Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κακανά, Μ. Δ. (2008). Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και Μάθηση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Κυριακίδης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία με ελληνικά και αγγλικά επιστημονικά άρθρα των τελευταίων πέντε ετών
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-06-2013