ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / LOCAL HISTORY
ΚωδικόςΕΠ.2.050
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙφιγένεια Βαμβακίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003398

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 100
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΠροσανατολισμούΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200075
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται, πέραν της γνωριμίας με ΤΟΠΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ - Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της επιτόπιας ιστορικής έρευνας και να αποκτήσουν το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και εκπόνησή της. Να αποκτήσουν το απαιτούμενο μεθοδολογικό υπόβαθρο, ώστε να οδηγηθούν στη διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων και την εμπειρική διερεύνησή τους σε σχέση με την ιστορικές παραμέτρους. Να αποκτήσουν τη γνώση συλλογής/επιλογής και ανάλυσης του ερευνητικού υλικού στην ιστορική έρευνα και τρόπους ερμηνείας του. • Να μελετούν τις διαθέσιμες πηγές (συνεντεύξεις και ξυλόγλυπτα έργα) και στη συνέχεια να περιγράφουν και να ερμηνεύουν τις μεταβολές που συμβαίνουν, προσδιορίζοντας τα ενδογενή ή εξωγενή αίτια. Να κατανοήσουν την αξία του υλικού πολιτισμού στην εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την ιστορική- πολιτισμική ταυτότητα μιας περιοχής, καθώς και Dιαφορετικών κοινωνικών ομάδων • Να αναζητούν τις διαφορετικές κατασκευές του λόγου, που σημαίνουν δράση, ιστορική, ταξική, πολιτισμική και καλλιτεχνική ταυτότητα, στις συνεντεύξεις.• Να κατανοήσουν ότι η αξιοποίηση αντικειμένων του υλικού πολιτισμού στην ιστορική έρευνα, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ιστοριογραφίας, μπορεί να συμβάλλει στη γνώση του παρελθόντος, γιατί η ιστορία των ανθρώπων βρίσκεται στην καθημερινή ζωή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η τοπική ιστορία, δηλώνει την έρευνα και μελέτη που πραγματοποιείται σε τοπική κλίμακα σε συνάρτηση πάντα με τη γνώση της ιστορίας του ευρύτερου χώρου και δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη ιστοριογραφική δραστηριότητα Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών και αφορά στην στην τοπική ιστορία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της νεότερης ιστορίας, και να δώσει στοιχεία που αφορούν την ιστορική –πολιτισμική ταυτότητα μιας περιοχής σε μια ιστορική περίοδο. Η παρουσίαση του γενικού στόχου του μαθήματος, επιχειρείται μέσα από την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης ιστορικής έρευνας, η οποία ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ- ΟΠΩΣ στην τοπική ιστορία της ελληνικής Θράκης (1930-2011).
Λέξεις Κλειδιά
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ- ΕΡΕΥΝΑ-ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα. Παρουσίαση του περιεχομένου των ενοτήτων του μαθήματος με p.p. On line εφαρμογές και σημειώσεις.Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα. Προβολή διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της διδακτέας ύλης, χρήση διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. Αξιοποίηση του διαδικτύου για την παρουσίαση παραδείγματος εφαρμογής της ανάλυσης χειροτεχνημάτων σε ομαδική βάση.Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών/ΤΡΙΩΝ-Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eLEARNING.Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Σεμινάρια90,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Εξετάσεις712,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ φοιτητές γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον τρόπο αξιολόγησής τους. Με το πέρας των εργασιών τους θα υπάρχει δυνατότητα συζήτησης και παροχής διευκρινίσεων από τη διδάσκουσα σχετικά με την εργασία τους Κατ΄οίκον ομαδικές/ατομικές ς ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για την πλήρη κατανόηση της διδακτέας ύλης • Αξιοποίηση του Η/Υ για την εκπόνηση ομαδικών παραδειγματικών ασκήσεων •Προφορική παρουσίαση εργασίας.•Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θράκες, Ιστορική καταγραφή και ιστορική ανάγνωση των εικαστικών μαρτυριών για τη συμμετοχή τους στον Αγώνα του 1821 Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αντώνης Σταμούλης, 426, 2005 Ελευθερίου, Ε. Π., Βαμβακίδου, Ι. (2015). Ψηφιακή αξιοποίηση ξυλόγλυπτων χειροτεχνημάτων στη διδακτική της τοπικής ιστορίας - Η περίπτωση της ελληνικής Θράκης-Παράδειγμα διδασκαλίας.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βαμβακίδου, Ι. (2009). Ήταν μια φορά ένας κοινοτάρχης. Χρήστος Τανιμανίδης 1906-1968. Ξάνθη: ΠΑΚΕΘΡΑ. Burke, P. (2004). Αυτοψία, χρήση των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών. Μετ. Α. Π. Ανδρέου. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κυρίδης, Α. (2005). Οι μεταλλάξεις της ετερότητας. Από την ταξική στην πολιτισμική ετερότητα: οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Στο Κυρίδης, Α., Ανδρέου, Α. (επιμ.). Όψεις της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg. Ντοκυμαντέρ για τους Πομάκους της Ροδόπης με τίτλο: Πολύ μιλάς…πολύ κλαις: Παραγωγή Arcadia. 48ο Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σκηνοθεσία-σενάριο Δημήτρης Κιτσικούδης. Τσιούμης, Κ. (Φεβρουάριος, 1995). Ηγεσία και προσωπικότητα στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1923-1940). Πρακτικά Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών. Ενδοχώρα, 2, 120-126. Τσιούμης, Κ. (1994). Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 1923-1940 ( διδακτορική διατριβή): Θεσσαλονίκη. Τσιούμης, Κ. (1997). Οι Πομάκοι στο Ελληνικό κράτος (1920-1950). Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Τσιούμης, Κ. (2004). Το ζήτημα της ταυτότητας των Πομάκων. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση. Περί Θράκης, 4, 237-258. Τσιούμης, Κ. (2006). Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκη (1950-1960). Πολιτικοδιπλωματικές διεργασίες και εκπαιδευτική πολιτική. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης. Μπέσσας, Δ. Βαμβακίδου, Ι. (2004). Οι οπτικές τέχνες στην πρώτη σχολική ηλικία-μεθοδολογία και διδακτικές προτάσεις. Μακεδνόν, 12, 213-220. Vamvakidou, I. & Fahantidis, N. (2004). Students find out about Historical Events through Secondary Visual Sources Using New Technologies, Modern Greek History of the 19th Century. International Journal of Learning, 11, 11-27. Vamvakidou, I., Stavrianos, G., Eleftheriou, P., Tsioumis, K., Papoutzis, L. (7-9/3/2012).Digital history and communication, arts craftsmen of wood carved works: the case of Pomaks in greek Thrace. Εισήγηση στο: International Cogress on Visual Congress: New Approaches in Communication, Arts and design: Digitalization. Istanbul Kultur University, Faculty of Art and Design.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-09-2021