ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / TEACHING METHODOLOGY
ΚωδικόςΥΒ.1.016
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Μπιρμπίλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003397

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 105
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200118
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: - θα γνωρίζουν διδακτικές μεθόδους, κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας με έμφαση στην εννοιοκεντρική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας. - θα επιλέγουν την κατάλληλη διδακτική μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη σχετικούς παράγοντες - θα χρησιμοποιούν μεθόδους που ενθαρρύνουν την περιέργεια και τη σκέψη των παιδιών - θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητή και μαθητών μεταξύ τους για τη μάθηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάσει διδακτικές μεθόδους οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής: - Σύγχρονες αρχές της μάθησης και της διδασκαλίας στην προσχολική εκπαίδευση - τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ως μαθητές - Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία στην προσχολική τάξη – καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας τη μάθηση των παιδιών - Η εννοιοκεντρική προσέγγισης της μάθησης και της διδασκαλίας στην προσχολική εκπαίδευση - Επικοινωνία, διάλογος και αλληλεπίδραση στην ομάδα της τάξης - Ο ρόλος και η σημασία των ερωτήσεων - Σχέδια εργασίας (project)
Λέξεις Κλειδιά
διαλογος, διδακτική μεθοδολογία, προσχολικη εκπαίδευση, αλληλεπίδραση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις200,8
Προαιρετικές ασκήσεις στο e-learning200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος με εργασίες και σύντομα κουίζ όσο και στο τέλος του με γραπτή εργασία (ή/και προφορική παρουσίαση). Τα κριτήρια αξιολόγησης του φοιτητή παρουσιάζονται στο πρώτο μάθημα και συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου, Μπιρμπίλη Μαρία, Εκδόσεις Σοφία 2. Τα παιδιά ως φιλόσοφοι. Μάθηση μέσω έρευνας και διαλόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Joanna Haynes, Εκδόσεις: Μεταίχμιο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανδρούσου, Α. (2002). Κίνητρο στην εκπαίδευση, στη Σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» (Επιστ. Υπεύθυνη:Α. Ανδρούσου), Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, ΥΠΕΠΘ – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book4/AAndrousou4.pdf Αυγητίδου, Σ. (2001). Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: ΤΥΠΩΘΗΤΩ Knud, I. (2009). Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο Σφυρόερα, Μ. (2003). Διαθεματική Προσέγγιση της γνώσης, στη Σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» (Επιστ. Υπεύθυνη:Α. Ανδρούσου), Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, ΥΠΕΠΘ – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, σσ. 9-47. http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book1/MSfyroera1.pdf Σφυρόερα, Μ. (2003). Το λάθος, εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας, στη Σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» (Επιστ. Υπεύθυνη: Α. Ανδρούσου), Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, ΥΠΕΠΘ – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, σσ. 9-41. http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book9/book9.pdf Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε., Οδηγός νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί – δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. http://www.pi-schools.gr/preschool education/odigos/nipi.pdf Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Προσχολική – Πρώτη Σχολική Ηλικία, 1ο Μέρος. http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20-%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1/1%CE%BF%20%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-06-2022