ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / EDUCATION AND LIFELONG LEARNING
ΚωδικόςΥΒ.1.035
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παυλή κορρέ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014755

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 112
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200136

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοEducation Blue
ΌροφοςGroundfloor
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοWednesday 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτήτριες/τές με την επιτυχή ολοκήρωση του μαθήματος θα μπορούν να προσδιορίζουν και να διακρίνουν τις μορφές και τους τύπους εκπαίδευσης που εντάσσονται στη διά βίου μάθηση και να εντοπίζουν τη διαφοροποίησή τους αλλά και τις δυνατότητες σύνδεσης και αλληλοσυμπλήρωσής τους. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας, της παγκοσμιοποίησης, της κοινωνίας της γνώσης και στην άμβλυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως, ανοικτής και ευέλικτης εκπαίδευσης. Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και επιλέγουν κατάλληλα προγράμματα για την επιμόρφωσή τους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Θα προσδιορίζουν την εκπαίδευση ενηλίκων ως διακριτό πεδίο στη διά βίου μάθηση και θα εντοπίζουν τα βασικά σημεία σύγκλισης των θεωρητικών προσεγγίσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα αναγνωρίζουν τον ρόλο και τις δυνατότητες αξιοποίησης του κριτικού στοχασμού και της βιωματικής μάθησης σε προγράμματα διά βίου μάθησης. Θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη δια βίου μάθηση και θα προτίθενται να αξιοποιούν τους τύπους και τις μορφές της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικοί τύποι και μορφές διά βίου μάθησης. Μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση. Διαφοροποίηση και σύνδεση τύπων και μορφών διά βίου μάθησης στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας. Σύνδεση διά βίου μάθησης με την παγκοσμιοποίηση και την κοινωνία της γνώσης. Πρόσβαση σε προγράμματα διά βίου μάθησης και δυνατότητες άμβλυνσης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων μέσα από αυτά. Εξ αποστάσεως, ανοικτή και ευέλικτη μάθηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κοινότητες μάθησης. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως διακριτό πεδίο της διά βίου μάθησης. Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων. Βασικές θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και σημεία σύγκλισής τους. Κριτικός στοχασμός και βιωματική μάθηση σε προγράμματα διά βίου μάθησης. Μελέτες περίπτωσης προγραμμάτων διά βίου μάθησης και σύνδεσή τους με την τυπική εκπαίδευση.
Λέξεις Κλειδιά
Διά Βίου Μάθηση, Μη τυπική εκπαίδευση, Άτυπη μάθηση, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Γνώσης, Κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, Κοινότητες μάθησης, Εξ αποστάσεως ανοικτή και ευέλικτη εκπαίδευση, Εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Κριτικός Στοχασμός, Βιωματική Μάθηση, Προγράμματα Διά Βίου μάθησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις251
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση και άσκηση αναστοχασμού. Η άσκηση αναστοχασμού είναι προαιρετική και η βαθμολογία της (0-1) η οποία προστίθεται στην τελική βαθμολογία των φοιτητών/τριών. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προαιρετική εκπόνηση ομαδικής εργασίας και παρουσίασή της στην τάξη σε συγκεκριμένα θέματα που προσδιορίζονται στην αρχή του εξαμήνου (0-2 βαθμοί στη συνολική βαθμολογία). Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών αναρτάται και στο e-learning (στις πληροφορίες του μαθήματος και στις ανακοινώσεις) μετά από τη σύναψη του εκπαιδευτικού συμβολαίου με τους φοιτητές/τριες και συνδιαμορφώνεται μαζί τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Rogers, Alan. (1999). Εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. Βεργίδης, Δ., & Υφαντή, Α. (2011). Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρητικές αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα: Ύψιλον.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βεργίδης, Δ. (2011). Ανθρωποκεντρική και κοινωνιοκεντρική εκπαίδευση ενηλίκων. Στο Καραβάκου, Β. (Επιμ.). Δια βίου μάθηση: διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 35-47. Βεργίδης, Δ. (2014). Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Στο A. Κυρίδης (επιμ.), Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση (σελ. 121-150). Αθήνα: Gutenberg. Bonk, C. J. (2009). The world is open: How web technology is revolutionizing education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Brookfield, S. (1987). Developing critical thinkers: challenging adult to explore alternate ways of thinking and acting, San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (2005). The Power o Critical Theory. San Francisco: Jossey-Bass. Γ.Γ.Δ.Β.Μ., (2012). Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. http://www.gsae.edu.gr/images/stories/APOLOGISMOS_2013_final.pdf . Γ.Γ.Δ.Β.Μ., (2013). Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης 2013-2015. Στρατηγικό Πλαίσιο. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf . Γκοβάρης, Χ., & Ρουσσάκης, Ι. (2008) Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book6.pdf . Γραμματικός, Ν., & Κατσορίδας, Δ. (2001). Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη ελληνική διανόηση: μια πραγματικότητα, ένα ιδεολόγημα ή μια πολιτική. Θέσεις, 77. Αθήνα: Νήσος. http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=755&Itemid=29 Cranton, P. (2006) Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults. 2nd Ed. San Francisco: Jossey Bass. Γρόλλιος, Γ. (2004). Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Εκπαίδευση. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης. τεύχος 68-69 - Χειμώνας 2004. Cross, P. (1981). Adults as Learners. San Francisco: Jossey Bass. Dewey, J. (2007). How we think. Digireads,com Publishing. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007β). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ένα συνεκτικό Πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. η της Επιτροπής. [2007] COM 61 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0061&from=EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2009). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2009] C 155/1. Ανακτήθηκε στις 9/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF /?uri=CELEX:32009H0708%2801%29&from=EL Eurostat, (2015β). Database. Adult learning. Main indicators on Lifelong learning – LFS data from 1992 onwards. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2012). «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης: Επενδύοντας στις Δεξιότητες για Καλύτερα Κοινωνικοοικονομικά Αποτελέσματα». {SWD(2012) 371 - 377final}. [2012] COM 669 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&qid= 1440146051742&from=EL Field, J. (2001). Lifelong Education. International Journal of Lifelong Education, 20, 3-15. doi:10.1080/09638280010008291 Frazer, H. and Marlier, E. (2011). Assessment of Progress Towards the Europe 2020 Social Inclusion Objectives. Main Findings and Suggestions on the Way Forward, EU Network of Independent Experts on Social Inclusion. Brussels: European Commission. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11531&langId=en Freire, P. (1989). Pedagogy of the oppressed, New York: The Continuum Publishing Company. Freire, P. (2009). Δέκα Επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. 2η εκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Green, A. (2003). Οι πολλές όψεις της διά βίου μάθησης: Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη. Συνέδριο με τίτλο: Ο επαγγελματισμός στη συνεχιζόμενη κατάρτιση 16-17 Μαΐου 2003, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Griffin, C. (2006). Η διά βίου μάθηση ως πολιτική, στρατηγική και πολιτισμική πρακτική, (μτφρ: Γ. Κουλαουζίδης). Εκπαίδευση Ενηλίκων 9, 19 – 27 Hillier, Y. (2002). Reflective Teaching in Further and Adult Edcucation. London: Continuum. Holmberg, B. (1989). Theory and Practice of Distance Education. London: Routledge. Illeris, K. (2009). Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Jarvis, P. (2000). Globalisation, the Learning Society and Comparative Education. Comparative Education 36 (3), 343-355 Jarvis, P. (2006). Beyond the Learning Society: Globalisation and the Moral Imperative for Reflective Social Change. International Journal of Lifelong Education 25 (3), 201-211 Karalis, T., & Vergidis, D. (2004α). Lifelong education in Greece: recent developments and current trends. International Journal of Lifelong Education, 23(2), 179-189. doi:10.1080 / 0260137042000184200 Karalis, T., & Pavlis-Korres, M. (2010). Life Long learning in Greece: A critical review of policies and institutions. In Caltone, M. (Ed) Handbook Of Livelong Learning Developments. USA: Nova. Κeegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Knowles, M. (1991). Using Learning Contracts. San Francisco: Jossey-Bass. Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκος, Α. (2017). Εκπαίδευση και Χειραφέτηση. Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the source learning and development, Englewood Cliffs, Prentice Hall. Λευθεριώτου, Π., & Παυλή-Κορρέ, Μ. (2014). Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Στο A. Κυρίδης (επιμ.), Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση, 151-193. Αθήνα: Gutenberg Ματθαίου, Δ. (2000). Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και δια βίου εκπαίδευση. Οι νέες ορίζουσες του εκπαιδευτικού έργου. Νέα Παιδεία 93, 13-26. Ανακτήθηκε 17-12-2014 από http://users.uoa.gr/~dmatth/pdf/A0001.pdf Merriam, Sh., & Caffarella, R. (1991). Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J (ed.) (1990). Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey Bass Mezirow, J., & Associates. (2000). Learning as Trasnformation.San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J., & Συνεργάτες (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ν. 3369/2005. Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 171/Α΄/6.7.2005. Ν. 3879/2010. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 163/Α΄/21-9-2010 Schön, D. A. (1983) The reflective practitioner. New York: Basic Books OECD (1977). Learning Opportunities for Adults. Paris: OECD Publishing OECD. (2000). Knowledge Management in the Learning Society. Paris: OECD Publishing. Rogers, A. (2004). The non formal education. Flexible schooling or participatory education?. Hong Kong: CERC. Studies in Comparative Education 15. Διαθέσιμο: https://link.springer.com/book/10.1007%2F0-387-28693-4 Taylor, K., Marienau, C., & Fiddler, M. (2000). Developing Adult Learners. San Francisco: Jossey-Bass. Thompson, S., & Thompson, N. (2008). The critically Reflective Practitioner. New York: Palgrave Macmillan. Schuller, T., & Watson, D. (2009). Learning Through Life. UK: Pages Bros Limited. Singh Madhu (2015). Global Perspectives on Recognizing Non-Formal and Informal Learning. UNESCO Institute for Lifelong Learning 2015. The book is published with open access at SpringerLink.com. Διαθέσιμο https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-15278-3.pdf Διαδικτυακοί τόποι http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Education_and_training_glossary www.gsae.edu.gr http://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia-2/ananeomeno-evropaiko-thematologio-gia-tin-ekpaidefsi-enilikon http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning_el www.eoppep.gr http://www.cedefop.europa.eu/ https://eaea.org/ http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm https://ec.europa.eu/epale/ http://www.uil.unesco.org/ http://www.unesco.org/education/uie/confintea/ http://www.basicskills.eu/ https://ec.europa.eu/education/ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ http://www.oecd.org/skills/piaac/
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-05-2022