Εισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας / Introduction to the concept of Quality in Healthcare
ΚωδικόςΤΙΜΚΠΑ004
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΖωή Τσίμτσιου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020183

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600200173
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: - να εξοικειωθούν με την έννοια της ποιότητας στη φροντίδα υγείας, και να κατανοήσουν τις βασικές διαστάσεις της - να κατανοήσουν ζητήματα ασφάλειας των ασθενών (ιατρικά λάθη, ασφάλεια στη χορήγηση φαρμάκων) - να κατανοήσουν ζητήματα ασφάλειας των επαγγελματιών υγείας στο χώρο εργασίας - να γνωρίσουν την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και τεχνικές αυτο-φροντίδας - να εξοικειωθούν με την έννοια της αποτελεσματικότητας, ως διάσταση ποιότητας στη φροντίδα υγείας - να εξοικειωθούν την έννοια της ανθρωποκεντρικής φροντίδας, ως διάσταση ποιότητας στη φροντίδα υγείας - να εξοικειωθούν την έννοια της αποδοτικότητας, ως διάσταση ποιότητας στη φροντίδα υγείας, μέσα από την οπτική των οικονομικών της υγείας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Τα βασικά στοιχεία της ποιότητας στη φροντίδα υγείας 2. Επισκόπηση της διασφάλισης ποιότητας στη φροντίδα υγείας 3. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας-η εφαρμογή της Ιατρικής που βασίζεται σε ενδείξεις 4. Ασφάλεια ασθενών 5. Ασφάλεια στη συνταγογράφηση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 6. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας 7. Επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες υγείας 8. Αυτοφροντίδα στους επαγγελματίες υγείας 9. Εκτίμηση της αποδοτικότητας-σταθμίζοντας το κόστος και το όφελος- η οπτική των οικονομικών της υγείας 10. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση: η φροντίδα υγείας «μέσα από τα μάτια του ασθενούς»
Λέξεις Κλειδιά
ποιότητα, φροντίδα υγείας, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ανθρωποκεντρικότητα, ολοκληρωμένη φροντίδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών311,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μέσω: 1. Της εκπόνησης γραπτής εργασίας (20% συμμετοχής στον τελικό βαθμό) 2. Την επίδοσή τους στις εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (80% συμμετοχής στον τελικό βαθμό) Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θεωρείται ο μεγαλύτερος ή ίσος του έξι (6).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Κοινωνική Προληπτική Ιατρική και Επιδημιολογία. Μαλαματένια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά. 2η Έκδοση. University Studio Press, 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Through the Patient’s Eyes: Understanding and Promoting Patient-Centered Care. Gerteis, Margaret, Susan Edgman-Levitan, Jennifer Daley, and L. Thomas Delbanco, eds. San Francisco: Jossey-Bass, 1993. -The Autonomous Patient: Ending Paternalism in Medical Care. Coulter, Angela. London: The Stationery Office, 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2022