Βασικές αρχές Επιδημιολογίας, Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Βιοστατιστικής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒασικές αρχές Επιδημιολογίας, Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Βιοστατιστικής / Core principles of Epidemiology, Research Methodology and Biostatistics
ΚωδικόςΤΙΜΚΠΑ002
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΖωή Τσίμτσιου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020181

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒασικές αρχές Επιδημιολογίας, Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Βιοστατιστικής
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600200175
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: - να γνωρίσουν τους επιδημιολογικούς δείκτες υγείας, - να εξοικειωθούν με τα στάδια σχεδιασμού του ερευνητικού πρωτοκόλλου, - να κατανοήσουν τη μεθοδολογία αναζήτησης βιβλιογραφίας και την κριτική αξιολόγησή της, - να εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη των μελετών, - να γνωρίσουν τη μεθοδολογία της επιλογής του δείγματος μιας μελέτης, - να κατανοήσουν πως αξιολογείται η ποιότητα των ερωτηματολογίων και να εμβαθύνουν στις έννοιες της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας - να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της βιοστατιστικής και μέσα από τη χρήση του στατιστικού πακέτου jamovi να εξασκηθούν στις ποσοτικές και γραφικές μεθόδους περιγραφής δεδομένων, αλλά και στον έλεγχο υποθέσεων με παραμετρικές και μη-παραμετρικές δοκιμασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Επιδημιολογία: πεδία εφαρμογής και μέτρα συχνότητας - Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία: Από το ερευνητικό ερώτημα στο σχεδιασμό του ερευνητικού πρωτοκόλλου - Αναζήτηση της βιβλιογραφίας και κριτική αξιολόγησή της - Είδη μελετών: Συγχρονική μελέτη, Μελέτη ασθενών μαρτύρων και Μελέτη κοόρτης - Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση - Μελέτες παρέμβασης - Μελέτες ποιοτικής έρευνας - Επιλογή δείγματος μελέτης - Ερωτηματολόγια και εργαλεία μέτρησης – Αξιολόγηση και διαδικασία στάθμισης - Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας- Λήψη άδειας για τη διεξαγωγή του ερευνητικού πρωτοκόλλου & θέματα συγκατάθεσης - Εισαγωγή στη βιοστατιστική - Βιοστατιστική: Εισαγωγή στο στατιστικό πακέτο jamovi - Ποσοτικές και γραφικές μέθοδοι περιγραφής δεδομένων - Εισαγωγή στον έλεγχο υποθέσεων - Σύγκριση μεταξύ δύο δειγμάτων - Σύγκριση παραπάνω των δύο δειγμάτων - Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών - Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών - Υπολογισμός μεγέθους δείγματος - Παρουσίαση στατιστικής μεθοδολογίας
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα, μεθοδολογία, βιοστατιστική, ερωτηματολόγιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων702,8
Φροντιστήριο200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών803,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται μέσω: 1.Της εκπόνησης δύο γραπτών εργασιών (30% συμμετοχής στον τελικό βαθμό) 2.Την επίδοσή τους στις εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (70% συμμετοχής στον τελικό βαθμό) Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θεωρείται ο μεγαλύτερος ή ίσος του έξι (6).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Κοινωνική Προληπτική Ιατρική και Επιδημιολογία. Μαλαματένια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά. 2η Έκδοση. University Studio Press, 2019. -Principles of Epidemiology in Public Health Practice_An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics.Centre for Disease Control and Prevention (CDC). 3rd ed. US Department of Health and Human Services, 2012. -Research_Methodology_A_Step-by-Step_Guide for begginers.R.Kumar. 3rd ed. SAGE, 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία. Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. 2η Έκδοση, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2011. -The Oxford Handbook of Qualitative Research. P. Leavy. Oxford University Press, 2014. -Introduction to Qualitative Research Methods: A practice-oriented introduction for students of psychology and education. A. Cropley, 2021. -Ψυχοδιαγνωστικές μέθοδοι. Mellon R. Ελληνικά Γράμματα, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-08-2022