Βασικές έννοιες Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒασικές έννοιες Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής / Core concepts of Social - Preventive Medicine
ΚωδικόςΤΙΜΚΠΑ001
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Δαρδαβέσης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020180

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒασικές έννοιες Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600200176
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: - να εξοικειωθούν τις έννοιες της προαγωγής υγείας και της αγωγής υγείας, - να κατανοήσουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης των διαγνωστικών δοκιμασιών, - να κατανοήσουν τους κοινωνικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την υγεία και τις ανισότητες στην υγεία, - να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους οι πεποιθήσεις του ατόμου μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές υγείας (εισαγωγή στην ψυχολογία της υγείας), - να αναγνωρίσουν τα σύγχρονα νοσήματα που θεωρούνται απειλές για τη δημόσια υγεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς (λοιμώδη- μεταδοτικά νοσήματα και μη μεταδοτικά), - να εξοικειωθούν με τα επίπεδα της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των νοσημάτων, και να ευαισθητοποιηθούν στην έγκαιρη αναγνώριση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για τα συχνότερα νοσήματα στην κοινότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Οι έννοιες και η φιλοσοφία της Δημόσιας Υγείας και της Πρόληψης - Προαγωγή και Αγωγή Υγείας - Πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής πρόληψη - Ενεργητική ανοσοποίηση και πρόληψη: παρελθόν, παρόν και μέλλον - Εμβολιασμός έναντι COVID-19: μύθοι και αλήθειες - Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) - Αξιολόγηση διαγνωστικών δοκιμασιών - Πρόληψη και Συμπεριφορές υγείας - η οπτική της ψυχολογίας της υγείας - Κοινωνικοί Προσδιοριστές της Υγείας - Ανισότητες στην Υγεία - Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία στην εργασία - ιατρική της εργασίας - Πολιτική και Συμπεριφορές Υγείας, Επικοινωνία & αλφαβητισμός στην Υγεία - Επιδημιολογία και πρόληψη χρονίων νοσημάτων: Στεφανιαία νόσος - Επιδημιολογία και πρόληψη χρονίων νοσημάτων: Καρκίνος - Επιδημιολογία και πρόληψη ατυχημάτων - Επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων - Επιδημιολογία και πρόληψη ουρογεννητικών νοσημάτων - Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία: Επιδημιολογία και πρόληψη συχνότερων νοσημάτων - Υγεία στη βρεφική και παιδική ηλικία: Επιδημιολογία και πρόληψη συχνότερων νοσημάτων - Στοματική υγεία: Επιδημιολογία και πρόληψη συχνότερων νοσημάτων - Αναπαραγωγική υγεία γυναικών: Επιδημιολογία και πρόληψη συχνότερων νοσημάτων - Ψυχική υγεία ενηλίκων: Επιδημιολογία και πρόληψη συχνότερων νοσημάτων
Λέξεις Κλειδιά
Πρόληψη, Προσδιοριστές Υγείας, Κοινωνική Ιατρική, Δημόσια Υγεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: Χρήση powerpoint, online υλικού Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: Επικοινωνία μέσω e-mail και online forum
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων652,6
Φροντιστήριο301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Εξετάσεις20,1
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μέσω: 1. της εκπόνησης μίας γραπτής εργασίας (25% συμμετοχής στον τελικό βαθμό) 2. της επίδοσή τους στις εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (75% συμμετοχής στον τελικό βαθμό). Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται ο μεγαλύτερος ή ίσος του έξι (6).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Mathiew L. Boulton, Robert Wallace. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. 16th Edition. McGraw Hill, 2021. 2. Aschengrau A, Seage GR. Essentials of Epidemiology in Public Health. 4th Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2018.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-08-2022