Ήχοι και Ομιλία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία / Sounds and Speech
ΚωδικόςΓλ 536
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016477

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600200194
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Καλή γνώση πρόσφατων φωνολογικών θεωριών και διαφορετικών προσεγγίσεων - Ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων για την επεξεργασία δεδομένων, εύρεση σχημάτων, κατασκευή επιχειρημάτων και επίλυση προβλημάτων στη βάση εμπειρικού υλικού - Ικανότητα συνδυασμού θεωρητικών και εμπειρικών στοιχείων από τη φωνητική και φωνολογία για μια ολοκληρωμένη ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων - Καλλιέργεια δεξιοτήτων παρουσίασης και συγγραφής εργασιών με ερευνητικό προσανατολισμό
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αυτή τη χρονιά, στο μάθημα "Ήχοι και Ομιλία" εστιάζουμε σε: (α) πτυχές της υπερτεμαχιακής φωνολογίας και ειδικά στο βάρος της συλλαβής, (β) στις περιφερειακές δομές και στις γνώσεις που μπορούμε να αποκτήσουμε από αυτές για τη φωνολογία των γλωσσών. Θα εξερευνήσουμε διάφορες αναπαραστάσεις του χρόνου/διάρκειας και της ποσότητας, καθώς και μια σειρά από φαινόμενα και θεωρητικά μοντέλα. Τα θέματα υπό διερεύνηση αφορούν τα διπλά σύμφωνα, το συλλαβικό βάρος / βάρος της έμβασης, την αναπληρωματική έκταση, τα μείγματα και τους συμφυρμούς, την προσωδιακή περικοπή, τη συμβολική διάσταση του ήχου κ.λπ. Λαμβάνονται υπόψη τόσο τα μοντέλα που βασίζονται σε κανόνες όσο και τα μοντέλα που βασίζονται σε περιορισμούς. Όπου ενδείκνυται, θα συζητηθεί η αλληλεπίδραση της φωνολογίας με άλλους τομείς της γλωσσολογίας, όπως η φωνητική, η μορφολογία, η τυπολογία κ.λπ.
Λέξεις Κλειδιά
Φωνητική Φωνολογία Γλωσσολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
2 εργασίες-ασκήσεις θεωρητικής ανάλυσης πάνω σε φωνολογικά δεδομένα (24%) 1 παρουσίαση άρθρου/κεφαλάιου σε ομαδική παρουσίαση (16%) 1 ατομική παρουσίαση σχετική με το θέμα της τελικής εργασίας (20%) 1 τελικό άρθρο περίπου 5.000 λέξεων (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ashby, P. 2011. Understanding Phonetics. Routledge. Cairns, C. & E. Raimy (eds.). 2010. Handbook of the Syllable. Leiden: Brill. Davenport, M. & S. J. Hannahs. 2010. Introducing Phonetics and Phonology. Routledge. de Lacy, P. (ed.). 2007. The Cambridge handbook of phonology. Cambridge University Press. Goldsmith, J., J. Riggle & A. Yu (eds). 2011. The handbook of phonological theory, 2nd ed. Wiley. Gussenhoven, C. & H. Jacobs. 2011. Understanding phonology. London: Hodder Education. Hall, T.Α. 2007. Segmental features. In P. de Lacy (ed.), The Cambridge handbook of phonology, 311–334. Cambridge: Cambridge University Press. Hayes, B., R. Kirchner & D. Steriade (eds.). 2004. Phonetically based phonology. Cambridge University Press. Inkelas, S. 2014. The Interplay of Morphology and Phonology. Oxford Surveys in Syntax and Morphology 8. Oxford University Press. Kager, R. 1999. Optimality Theory. Cambridge University Press. Kager, R. 2007. Feet and metrical stress. In The Cambridge handbook of phonology, P. de Lacy (ed.), pp. 195-227. Cambridge: Cambridge University Press. Kula, N., B. Botma & K. Nasukawa (eds.). 2011. The Continuum Companion to Phonology. Bloomsbury Publishing. McCarthy, J. & A. Prince. 1993. Generalized alignment. Yearbook of Morphology: 79–153. Odden, D. 2013. Introducing phonology. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. Oostendorp, M. van., C. Ewen, B. Hume, & K. Rice (eds.) 2011. Blackwell Companion to Phonology. Wiley. Ryan, K. 2016. Phonological weight. Language and Linguistics Compass 10(12). 720–733. doi:10.1111/lnc3.12229. Zec, D. 2007. The syllable. In P. de Lacy (ed.), The Cambridge handbook of phonology, 161–194. Cambridge: Cambridge University Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2021